(9.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Co se týče zákona samotného, tak je pravdou, že když se podívám na to, že má být náhrada za křivdy způsobené komunistickým režimem vyplacena také církvím, které před rokem 1989 neexistovaly, to znamená například Apoštolská církev s necelými 5 000 členy má obdržet více než jednu miliardu korun, konkrétně 1 056 336 374 korun, a dále Luterská evangelická církev, která vznikla až v roce 1995, má obdržet téměř 114 milionů korun, konkrétně 113 828 334 korun, tak musím říci, že se ten zákon opravdu jeví nespravedlivě.

A nejen tato fakta vzbuzují dlouhodobě nad zákonem z hlediska veřejnosti otazníky. My v hnutí Úsvit, a znova říkám, my jsme tady svolali tuto mimořádnou schůzi, bylo potřeba 40 podpisů, každá politická strana z těch dvou má pro to jiné důvody, předpokládám. Ty důvody nejsou stejné. Toto jsou naše důvody, my to nechceme nějak politizovat, nechceme z toho tady dělat nějakou politickou show, nám se jedná o tyto konkrétní důvody, že veřejnost mi opakovaně neustále říká, že je zajímá, co je se 150 miliardami korun, aby se to vysvětlilo, aby neměli pochyby. A potom tady máme ty indicie.

Nejsme proti tomu, aby se vrátilo to, co bylo ukradeno, to bych rád zdůraznil. Ovšem tak jako u každé restituce musí restituent řádně doložit svůj nárok. To, že tu jsou pochybnosti, to, že občané celé republiky jsou znechuceni restitucemi, se nevyřeší tím, že nad stávajícím restitučním zákonem mávneme rukou a řekneme: Kalousek s Nečasem to holt protlačili a už se s tím nedá hnout. A už se o tom prostě nebudeme bavit. To prostě vůči veřejnosti přece nemůžeme udělat. Jedná se o 150 miliard.

Věřte, milé kolegyně a kolegové, že pokud jde o restituce, je nejdůležitější maximální transparentnost, a to jak pro zastánce, tak pro odpůrce. Stát ani církve si nesmí dovolit jedinou pochybnost. Obě dvě strany. Je v nejvyšším zájmu nejen občanů, ale také církví samotných, aby veškeré vydávání majetku bylo na maximum transparentní. Protože jakékoli pochybnosti škodí především jim. Nikdo nebude závidět církvím vrácený ukradený majetek. Já určitě ne. Nikdo ovšem státu i církvím ale neodpustí, pokud by nad jakýmkoli vydaným majetkem panovala pochybnost. Minulé vlády státní majetek nechaly masivně rozkrást. Dnes už toho stát moc nemá. O to víc by si měl toho, co zbylo, hledět a vážit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Mihola a připraví se pan zastupující předseda Laudát. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl za klub KDU-ČSL sdělit, že jsme dospěli k názoru, že institutem mimořádných schůzí by se mělo přece jenom šetřit, abychom se tady nedočkali skutečně nějakých bizarních, podivných schůzí nad nejrůznějšími, třeba příště krkonošskými poudačkami. Máme tady docela dobrý institut interpelace. Já vím, že teď pár týdnů některým kolegům chybí, ale už za pár týdnů se ho tito kolegové zase dočkají. A trošku jsem překvapen z toho, že je to tak jako blesk z čistého nebe. Kdyby tady padaly nějaké konkrétní argumenty, konkrétní situace, jména, úřady. Tady to všechno bylo v takové obecné rovině řečeno a zaobaleno, opřeno především o takové povídání typu jako občané říkají, občané jsou s něčím nespokojeni, na něco poukazují. Ale nevšiml jsem si, a pozorně jsem poslouchal jak tiskovou konferenci, která byla trošku překvapivá, společná tedy komunistů a hnutí Úsvit, četl jsem různé články, které publikovali tady kolegové z Úsvitu nebo které byly na toto téma publikovány na webu, a nikde nic konkrétního.

Protože se k tomu chceme postavit maximálně otevřeně, abychom rozptýlili jakékoliv obavy, tak jsem žádal, abychom tady skutečně byli se všemi našimi ministry nebo představiteli ve vládě. Oni jsou připraveni, pokud by tady nějaký konkrétní dotaz byl, vystoupit, zodpovědět nebo rozptýlit ty obavy. Ale já se obávám spíš toho, že nemají vlastně pořádně ani na co reagovat než pouze zase v té obecné rovině.

A teď, když jsem pozorně poslouchal také pana předsedu Okamuru, tak jsem trošku vlastně překvapen, jestli vůbec komunikují kolegové v Úsvitu mezi sebou, protože on se tady jednoznačně přihlásil k tezi: co bylo ukradeno, musí být vráceno, a jiný jeho kolega píše ve článku Když církev káže vodu a pije víno vlastně různá tvrzení typu, co by církev měla a neměla dělat, co potřebuje a nepotřebuje, že se bez navráceného majetku a finančního vyrovnání obejde. Mě by docela zajímalo, jak si Úsvit představuje fungování církve, jestli tedy je pro odluku státu od církve, či nikoli a podobně.

Prostě nesouhlasím s tím, aby někdo před tímto váženým shromážděním předstupoval bez pádných argumentů s domněnkami, neopodstatněnými tvrzeními, bez čísel a faktů. S tím, že papír přece snese všechno, a že prostě když to tady řekneme, tak si to ti ostatní budou muset vyslechnout. Takže já pevně věřím, že tady k této záležitosti mimořádné schůze přistoupíme rozumně a racionálně tak, jak by si zasloužila, tedy na to, co tady bylo předvedeno už od těch tiskových konferencí až po ta samotná vystoupení kolegů, kteří vlastně tuto schůzi vyvolali. Ale jak říkám, ministři KDU-ČSL, jak pan kolega Jurečka, tak pan ministr Herman, jsou připraveni, pokud tedy nějaký dotaz tady opravdu konkrétní padne, na něj reagovat v rámci tady této rozpravy před schválením programu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dříve než pozvu k mikrofonu dalšího v pořadí, pana poslance Laudáta, dovolte mi, abych načetla dvě omluvy. Z dnešního jednání do 12 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Klaška a z dnešní schůze z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Plzák.

A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já jsem ve velice konformní pozici, a jsem tomu rád, že nejsem představitelem populistického hnutí, které se snaží sbírat hlasy ber kde ber bez ohledu na důsledky a budoucnost. My jsme stranou, která myslí na budoucnost, která myslí na to a přemýšlí nad tím, jak to s touto zemí, s lidmi dopadne za 10, za 20, za 50 let.

To, co tady předvedli předřečníci, snad s výjimkou pana předsedy Miholy, to je čirá nezodpovědnost, populismus, bláboly napsané nějakým maturantem a podobně. Já se za nic schovávat nebudu, nebudeme tady dělat žádné tahy, ať se koalice ztrapní. Budeme zásadně hlasovat proti programu. Proč. Myslím si, že vyvolání této mimořádné schůze je naprosto zbytečné, nemístné. Všechny věci, pokud máte někde pochybnosti, si můžete zjistit. Existuje zákon o přístupu k veřejným údajům. Vláda si založila komisi, jak jste tady slyšeli, nebo dokonce vládní výbor. Mohli jste se obrátit na ni. Myslím si, že jenom předkladatelé návrhu na svolání této mimořádné schůze chtěli dál hrát tuto kartu. Občané už mají jiné starosti, než vy tady prezentujete. Samozřejmě byl sepsán nějaký zákon, ten byl řádně schválen navzdory tomu, že pan Faltýnek také podsouvá občanům: ono to bylo divné, ono to bylo pofidérní. Odkazuji se na jeho ranní vystoupení.

Já nevím, kde se chcete zastavit. Čím horší budete mít výsledky ve vládní koalici, to jste tady včera předvedli, tak o to víc asi budete odvádět pozornost jinam. Ani mě nepřekvapuje, že některá vystoupení tady zněla v tom tónu, v jakém zněla. Jestliže se urážíte mezi sebou přes média ve vlastní politické straně, proč byste neuráželi někoho dalšího? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP