(Jednání zahájeno v 10.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu číslo 1 má pro dnešek pan předseda Jan Hamáček, náhradní kartu číslo 6 pan poslanec Kaňkovský.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Adámek František - osobní důvody, Babiš Miloš - zahraniční cesta, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová Zuzka - osobní důvody, Blažek Pavel - zahraniční cesta, Bohdalová Vlasta - osobní důvody, Černý Alexander - osobní důvody, Číp René - osobní důvody, Filip Vojtěch - bez udání důvodu, Fischerová Jana - rodinné důvody, Holeček Jiří - rodinné důvody, Holík Pavel - osobní důvody, Horáček Václav - osobní důvody. (Předsedající se na chvilku odmlčela pro značný hluk v sále.) Poslankyně Chalánková Jitka - osobní důvody, Janulík Miloslav - osobní důvody, Kailová Zuzana - osobní důvody, Kádner David - rodinné důvody, Klaška Jaroslav - rodinné důvody, Komárek Martin - osobní důvody, Kořenek Petr - pracovní důvody, Luzar Leo - osobní důvody, Nekl Josef - zdravotní důvody, Němcová Miroslava - bez udání důvodu, Novotný Josef - pracovní důvody, Pastuchová Jana - osobní důvody, Procházka Roman - zahraniční cesta, Sedláček Jan - pracovní důvody, Strnadlová Miroslava - rodinné důvody, Šenfeld Josef - osobní důvody.

Dámy a pánové, já chápu, že seznam je dlouhý, ale opravdu vás nemohu více překřičet. Prosím o ztišení. Děkuji.

Šincl Ladislav - zdravotní důvody, Urban Milan - zdravotní důvody, Vondrášek Josef - zahraniční cesta, Zlatuška Jiří - osobní důvody.

Členové vlády: Brabec Richard - pracovní důvody. Mám zde omluvu paní ministryně Jourové, ale vidím ji zde, takže ruší omluvu. Pan ministr Němeček Svatopluk - pracovní důvody, pan ministr Zaorálek Lubomír - pracovní důvody. (Hluk v sále je stále velmi intenzivní.)

S náhradní kartou číslo 16 dnes hlasuje pan poslanec Koubek.

Z dnešního jednání se ještě omlouvá pan poslanec Kučera. Svou omluvu ruší pan poslanec Šenfeld, je přítomen dnešnímu jednání.

S náhradní kartou číslo 13 dnes hlasuje pan místopředseda Gazdík.

 

Nyní budeme pokračovat přerušeným bodem číslo

25.
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců
ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
/sněmovní tisk 71/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Roman Sklenák a zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Jan Chvojka.

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 1. srpna. Rozprava nebyla neukončena, budeme tedy v rozpravě pokračovat.

S přednostním právem zde mám přihlášku pana poslance Kalouska, potom pana poslance Okamury. (Poslanec Kalousek signalizuje nefunkčnost mikrofonu.)

Prosím, pane poslanče, dříve než vám dám slovo, opravdu požádám o klid. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zdá se, že už jsem ozvučen. Dobré ráno. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Vážené dámy, vážení pánové, nebudu zdržovat. Chci pouze kvitovat, že tento materiál, který byl zpracován na Ministerstvu vnitra, obsahuje politickou dohodu, kterou jsme učinili. Poslanecký klub TOP 09 proto dnes podpoří vrácení do druhého čtení.

Nad rámec této dohody předneseme některé pozměňující návrhy, ovšem jejich přijetí či nepřijetí nebude ovlivňovat naše aktivní hlasování pro učiněnou dohodu. S obhajobou těchto pozměňujících návrhů vás seznámíme při druhém čtení. Dnes pouze toto oznámení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Okamuru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vyjádřit se ke služebnímu zákonu. Co se týče služebního zákona, tak musím bohužel konstatovat, že k odpolitizování státní správy nedojde. Vládní koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL našla spolu s TOP 09 a ODS průsečík společných zájmů, a to aby i nadále státní správu řídily politické sekretariáty. Všech pět těchto stran společně odmítlo dlouhodobou garanci profesionální státní správy. Pro Úsvit přímé demokracie bylo v rámci debaty o služebním zákonu zásadní nikoliv pojmenování funkcí, ale skutečné odpolitizování státní správy. Výsledná podoba služebního zákona, na které se dohodly vládní strany spolu s ODS a TOP 09, znamená, že obsazení postů ve státní správě bude řídit ta která vláda, která bude právě u koryta. Političtí trafikanti dostali zelenou a odbornost půjde opět stranou.

Když se podívám na výsledek dohody ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS, tak náměstka pro státní službu, který je nejvýše postaveným člověkem, jmenuje vláda na dobu šesti let na návrh předsedy vlády, který navrhuje na základě výsledků výběrové komise. A podívejme se - výběrová komise má pět členů, které jmenuje a zároveň odvolává ta samá vláda. Když se podíváme o pozici níže, tak státního tajemníka jmenuje vláda na návrh příslušného ministra na dobu pět let podle výsledků výběrového řízení. (V sále je značný hluk. Řečník se obrací k předsedající.)

Já vás poprosím o klid.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní kolegyně, pánové kolegové, prosím, abyste ztišili své hlasy, popřípadě si důležité věci sdělili mimo tento sál, abychom se tady nemuseli překřikovat.

 

Poslanec Tomio Okamura: Takže když se podívám o pozici níže, to znamená pod náměstka pro státní službu na Ministerstvu vnitra, tak státního tajemníka, který bude na každém ministerstvu, jmenuje vláda na návrh příslušného ministra na dobu pět let podle výsledků výběrového řízení. A kdo že má vliv na výběrové řízení? Rozhodující slovo ve výběrové komisi má ministr.

Pojďme se tedy podívat ještě o pozici níže. Jakým způsobem probíhá výběr státních zaměstnanců? Tříčlenná komise je vybírá. A podívejme se, že dva členy z této tříčlenné komise, to znamená většinu, vybírá státní tajemník, který byl ovšem vybrán politicky, a na návrh příslušného ředitele odboru pouze vybere tři nejvhodnější uchazeče. To znamená, dokonce i závěr výběrového řízení v rámci výběrové komise není závazný. Oni nevybírají nejlepšího. Oni si vyberou tři a až z těch tří vybírá služební orgán v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným toho jednoho jediného. To je teda vrchol skutečně!

Když se tedy podíváme dál, tak aby i náměstek pro zvláštní službu náhodou nezvlčil, aby náhodou nebyl nezávislý, tak může být odvolán, když poruší služební kázeň nebo se dopustí zaviněného chování, jímž narušil důstojnost své funkce. Ovšem chybí mi zpřesnění, o co vlastně přesně jde. No tak tuším, že je to takto vágně záměrně, aby když tak šlo nepohodlného člověka pro jistotu ještě dovyměnit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP