(13.20 hodin)
(pokračuje Černochová)

Chci se zeptat, kde je ministr bez práce pan Dienstbier? Kde je ministr pan Chovanec, ministr vnitra? Kde je předseda vlády Sobotka? (Velmi emotivně:) Tohle nemůžete myslet vážně! To, co tady předvádíte, je výsměch opozici, ne výzva k tomu, abychom spolupracovali a pracovali! Úplně ignorujete to, že tahle Poslanecká sněmovna se schází v mimořádném čase, a vaši kolegové, zejména ministři za ČSSD - jsou tady ministři z jiných politických stran, já jim za to děkuji a vážím si toho, že tady sedí - a ministr za ČSSD tady není ani jediný, takže je povolejte, ať si sem laskavě přijdou sednout a poslouchají, o čem se tady vede diskuse, než budete moralizovat, prostřednictvím pana předsedajícího pane Sklenáku! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Martin Lank. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Přeji vám krásné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já přes veškerou úctu, kterou aspoň k většině z vás chovám, si neopustím následující poznámku. Já jsem nad tím dlouho přemýšlel a řeknu to nahlas. Když si to zrekapitulujeme, co se tady odehrávalo ohledně zákona: Předložil se zákon, protože ho vláda narychlo potřebovala a narychlo se schválil. Pak se ukázalo, že ten zákon je naprosto k ničemu a že je potřeba ho předělat, takže jsme měli komplexní pozměňovací návrh, což byl v podstatě úplně nový zákon! A přesto, já jsem na to teď koukal, je tam nějakých 90 pozměňovacích návrhů, z nichž některé předkládají i vládní poslanci.

Já bych jenom byl rád, abyste si na to vzpomněli, až nám zase budete vyčítat, že předkládáme nedodělky nebo paskvily kvůli tomu, že nám někde chybí tečka! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a další faktická poznámka - pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Já bych panu zpravodajovi jenom řekl, že odpovědi v tom materiálu jsem nenašel. Pan Dienstbier tady na ně neodpověděl, místo toho nás napadal. A položím docela řečnickou otázku: Kdo z vás se ještě v tom zákonu vyzná? V jakési důvodové zprávě, nebo co to je, z nějakého materiálu si čtu: K článku III. Vzhledem k opakovanému posouvání účinnosti služebního zákona, jeho nedůsledným novelizací - čtu tak, jak to bylo napsáno, asi měl na mysli legislativec nedůslednou, včetně množství odkazů na poznámky pod čarou a počtu novelizačních bodů (101 novelizačních bodů) se upravuje zmocnění k vyhlášení úplného znění služebního zákona z důvodu zajištění přehlednosti a srozumitelnosti zákona pro jeho adresáty. Autorů tohoto zákona nebo jeho novely bych se zeptal: A poslanci vám nestojí za to, abyste nám tady dali celé znění toho, co by mělo platit? Vždyť tady s jistotou, nebo s pravděpodobností rovnající se jistotě, schválíme řadu nesmyslů, které můžou zavést republiku do řady soudních sporů, až se někoho budete chtít zbavit a on bude mávat nějakou větou, do řady nějakých arbitráží, já si nedokážu vůbec ty dopady představit, k paralyzování institucí. Sami víte, co znamenali dva, nebo tři dokonce v jednu chvíli policejní prezidenti.

Takže já jsem ty odpovědi nedostal. A standardní materiál je přece zpracováván tak, že pak je tady někde úplné znění a tam jsou vyznačeny změny, aby se to dalo vůbec číst.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jenom krátkou poznámku k panu navrhovateli. Podklady, které vám připravují, nejsou správné a pravdivé. Tvářit se, že se jedná o novelu zákona, když součástí této tzv. novely zákona je zrušení toho starého zákona, na to se stačí opravdu podívat na stranu, abych vám to řekl přesně, sedmdesát šest, na zrušovací ustanovení, která říkají, že se zrušuje zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, služební zákon. Čili tento zákon se zrušuje, ten prosím se nenovelizuje. Upozorňoval jsem na to i vládní legislativu, i vás jako navrhovatele opakovaně, že podle mého názoru toto vůbec není možný legislativní postup. Vy to ignorujete. Je to samozřejmě možné ignorovat, ale jestli je něco opravdu brutálním přílepkem, tak je zatvářit se, že zákon, který jsem chtěl novelizovat, zrušuji a místo něj přijímám nějaký úplně jiný. Ale prosím, neříkejte už tady víckrát, že novelizujeme ten starý zákon, když ho vy sami v tom návrhu zrušujete!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Neeviduji žádnou faktickou poznámku, tudíž přistoupíme... Pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jen pár poznámek v rychlosti k tomu, co zde zaznělo. Samozřejmě pokud jsem mluvil o novelizaci, tak jsem mluvil v té souvislosti, že je použita terminologie a struktura původního zákona.

Co se týče rozhořčení paní kolegyně Černochové, nevím, proč měla pocit, že zde moralizuji. Já jsem shrnoval fakta, konstatoval, protože pokud zde zaznívalo, že komplexní pozměňovací návrh dostali opoziční poslanci až 3. 7., což zde zaznívalo, tak já jsem poukázal na to, že jej dostali už 30. května. To je prostě pravda. A že komplexní pozměňovací návrh v tom tisku nemá obsaženu důvodovou zprávu, to je samozřejmě v pořádku a je to logické, protože komplexní pozměňovací návrh je usnesení ústavněprávního výboru a nebývá zvykem, aby v usnesení výboru jeho součástí byla důvodová zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přistoupíme tedy k řádně přihlášeným do rozpravy a první je pan poslanec Ivan Adamec. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Já se přiznám, když jsem tady poslouchal některé příspěvky, že jsem myslel, že na řádné přihlášky se vůbec nedostane, nicméně stalo se a jsem tomu rád a rád bych se s vámi podělil ještě ve třetím čtení o některé poznatky ohledně tohoto tzv. služebního zákona. A rozhodně cílem mého vystoupení je, abychom zvážili jeho navrácení do druhého čtení. Já si myslím, že je to potřeba, protože padala tady slova koncepční. Já tedy nevím po dnešní rozpravě, jestli někdo věří tomu, že ten návrh zákona je koncepční. Já, co jsem slyšel, tak tedy pod slovem koncepční si představuji něco úplně jiného.

Dále tady padlo, že opozice se chová hloupě nebo že je hloupá opozice. Já bych chtěl před tímto názorem varovat a vůbec i před tímto pocitem, protože každý jednou bude v opozici třeba, ale opozice přece, to jsou rady zadarmo. To je staré moudro. A dokonce se někdy říká, že to jsou dobré rady zadarmo, takže já bych s tímto nehazardoval a rozhodně bych takto nehovořil.

Já jsem měl to štěstí, že jsem tento víkend byl služebně na Slovensku, byl jsem v Záhoří, v Senici a shodou okolností jsme se tam bavili o tématech, která trápí českou politickou scénu, a padl tam samozřejmě i služební zákon. A já jsem se vyptával, jak to je na Slovensku, co se tam všechno stalo a jak to hodlají řešit. Ale přesto musím říct, že jsem si připravil ještě přehled zemí - nebojte se, já nebudu zdržovat, nebudu je číst -, kde to řeší v rámci Evropy různým způsobem, a rozhodně není cílem v těchto zemích a nebylo cílem vytvořit nějaký nový generální úřad, generální ředitelství. Řeší se to různým způsobem a myslím si, že určitá nutná kontrola parlamentního dozoru nad úřednictvem je potřeba. Klasický příklad je Velká Británie. Možná jste si přečetli, jak funguje systém ve Velké Británii, kde víceméně v roce 1968 zrušili ministra pro státní správu. Mimochodem byl to politik, který měl na starosti řízení státní správy. Jeho funkci sloučili s funkcí předsedy parlamentu a víceméně je to tak, že i přestože rozhodně známe všichni britský sitcom, seriál Jistě, pane ministře, že i oni s tím mají určité problémy a říkají de facto, když si to přeložíte, že současný český návrh jde proti tomu, co oni cítí jako potřebu, že úředníci se začali chovat velmi specificky, že mají pocit nenahraditelnosti a že prostě nemusí ani plnit příkazy ministrů, protože holt se jim za to nic nestane. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP