(9.50 hodin)

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, vážený pane předsedo, já se pokusím uposlechnout doporučení pana kolegy Kováčika a budu přistupovat k těm věcem s chladnou hlavou, i když musím konstatovat, že to pro mě není úplně snadné.

Chtěl bych vám připomenout, že demokracie není založena jenom na většinovém rozhodování a na většinovém mechanismu, tak demokracie nefunguje ale k charakteristikám demokracie patří respektování pravidel hry. Důsledné respektování pravidel hry a práv menšiny. A to, co vy tady teď děláte, není ani jedno z toho. Práva menšiny nerespektujete a porušujete pravidla hry. A ten, kdo na to doplatí, je demokratická politická kultura, obecně občané, ale v důsledku na to časem doplatíte vy sami, kteří teď ta pravidla porušujete.

Já se chci zeptat pana předsedy Sněmovny, kde teď vlastně jsme, co projednáváme a co probíhá. Na stránkách Poslanecké sněmovny je napsáno (čte z tabletu): Sněmovní tisk 215, novela zákona o spotřebních daních, třetí čtení proběhlo 23. 7. 2014.

Proběhlo! Minulý čas! Takže neprobíhá. Na tabuli nic nesvítí. Pokud nejsme ve třetím čtení tohoto zákona, pak podle § 95 jednacího řádu nemůžeme hlasovat o ničem! Tak tady vedeme nějakou diskusi, která není rozpravou, není ničím, ale nejsme ve třetím čtení, kdy bychom mohli hlasovat o sněmovním tisku číslo 215. Pokud jsme ve třetím čtení, tak musí něco svítit na tabuli, mělo by to být na stránkách Poslanecké sněmovny uvedeno správně. To je samozřejmě něco, co není závazné, to co visí na internetu, ale o něčem to svědčí.

A pak, pane předsedo Poslanecké sněmovny, bych vám chtěl také říct, že k úloze politika a k vykonávání funkce patří přejímání odpovědnosti a rozhodování. Vy jste ve středu, když jsme odsud odcházeli, tak jste předtím otevřel rozpravu, nebo rozprava byla otevřena vystoupením ministrů, my jsme se chovali jako bychom byli v rozpravě. Vy jste se choval, jako že jsme v rozpravě. Udělil jste slovo, umožnil jste přestávku poslaneckému klubu, prostě všechny důkazy mluví o tom, že jsme odcházeli uprostřed rozpravy. Dnes sem přijdeme, my všichni poslanci jsme přišli na úvod tohoto dne do rozpravy a vy nám řeknete, že rozprava není, protože máte nějaký papír od legislativců Sněmovny, že se o rozpravu nejedná. Ale legislativa vám má sloužit jenom jako hlas poradní, a ne abyste to použil jako rozhodující důkaz, že v rozpravě nejsme, když jste sám rozpravu otevřel.

Takže já vás prosím, abyste mně vysvětlil, ale hlavně nad tím sám přemýšlel, kde tedy jsme. Jsme ve třetím čtení? Je rozprava, nebo není? Pokud není a není třetí čtení, tak nebudeme hlasovat a můžeme se věnovat jiným bodům, které nás dnes čekají.

Dámy a pánové, na začátku jsem mluvil o obecných věcech. Já se k nim znovu vrátím. Vládní většina je velká. Občas je větší, než kolik má vládní koalice poslanců, jak jsme to před chvílí viděli na příkladu pana předsedy poslaneckého klubu komunistické strany Kováčika. Máte spousty možností, jak dosáhnout toho, čeho chcete dosáhnout, aniž byste museli ohýbat pravidla, měnit zvyklosti, porušovat řád. Já vás opravdu vyzývám i prosím, abyste ještě jednou zvážili svůj postup, postupovali nadále legálně a respektovali pravidla hry, která musejí platit pro všechny. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem už ve svém prvním vystoupení mluvil o rovném přístupu ke všem poslancům a uvedu druhý dnešní příklad, kde není rovný přístup. Pan předseda Poslanecké sněmovny je stejný poslanec jako já nebo jako každý z nás. Ale on má nějakou výlučnou informaci od legislativců a my ji nemáme! A tluče nám tím po hlavě, protože to mám, mám to černé na bílém, tak je přece jasné, že postupuji, jak to chce... Kdybychom měli rovný přístup ke všem poslancům, tak vyhlásí přestávku sám pan předseda Poslanecké sněmovny, nechá to doručit poslaneckým klubům, dá šanci, aby poslanecké kluby mohly zasednout, seznámit se s tím podepsaným dokumentem, s argumenty, které on používá ve svém řízení. A pak se může vrátit. My vlastně nevíme, o co se opírá, kromě toho, že má nějaký papír. Ale jediný vyvolený. "Všechna zvířata jsou si rovna, jen některá jsou si rovnější." (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane předsedo, kdykoliv tady vznikla nějaká technická potyčka o tom, jak se má postupovat dále, tak všichni vaši předchůdci vždycky přerušili schůzi, svolali jednání předsedů politických stran a poslaneckých klubů a nějakým způsobem se hledalo východisko z té situace. Tady jste k tomu byl, myslím, že od pana kolegy Kováčika, vyzván. Vy si skutečně chcete zahrávat s tím, že vlastně rozklížíte sněmovní jednání?

Tady byly na vás vzneseny zcela legitimní dotazy. Já tam vidím prázdnou tabuli, nikde nic. Naši poslanci a zřejmě i další se hlásí do diskuse, vy na to nereagujete. Skutečně, jestli tady byly různé precedentní situace, já tedy nevím, že by někdo zpochybňoval dvě hlasování zpátky. Ale nejsem sněmovním matadorem, tak nevím. Nicméně dvě schůze zpátky někdo zpochybňujete, také nová situace. Požádal jsem o přestávku. Vy se zaštiťujete nějakými sněmovními legislativními materiály. Ty nikdo z nás neviděl. Prosím, můžete na to zareagovat? Moc prosím. (Zůstává u řečnického pultu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Samozřejmě mohu zareagovat ve chvíli, kdy ukončíte svůj projev. Tak pokud ještě chcete vystupovat, tak máte prostor a já potom samozřejmě mohu vystoupit.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Takže předpokládám, že vystoupíte. Děkuji zatím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud je zde zájem o stanovisko sněmovní legislativy, tak jsem schopen ho přednést, takže poprosím pana místopředsedu Filipa, aby převzal řízení, a přečtu ono stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, paní a pánové. Slovo má předseda Poslanecké sněmovny pan Jan Hamáček. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ocituji stanovisko sněmovní legislativy, které jsem obdržel a které je následující:

V roce 2002 zrušil Ústavní soud svým nálezem č. 476/2002 Sb. novelu obchodního zákoníku z důvodu opětovného projednání zákona již schváleného ve třetím čtení, a to po uplynutí 14 dnů a revokaci předchozího hlasování Sněmovny. Ústavní soud v odůvodnění mimo jiné uvedl, že "každý poslanec má právo při hlasování nebo bezprostředně po něm podat námitku proti výsledku hlasování a jen tehdy, je-li takto uplatněná námitka plénem Poslanecké sněmovny přijata, lze (bez revokace předchozího hlasování) hlasování opakovat, nikoli však se k návrhu zákona novým projednáním vrátit". Jak z textu § 76 odst. 5 jednacího řádu, tak i z uvedeného nálezu Ústavního soudu jednoznačně vyplývá, že po přijetí námitky nelze zákona znovu projednávat, tzn. nemůže se ani "obnovit" původní třetí čtení a rozprava v něm (natož podávání návrhů ve třetím čtení jako např. opakování druhého čtení, legislativně technické úpravy, zpětvzetí pozměňovacích návrhů). Obnovení rozpravy by totiž znamenalo nové projednávání zákona, což nelze připustit (viz výše), neboť jinak by reálně hrozilo právě z tohoto důvodu zrušení zákona Ústavním soudem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP