(Jednání pokračovalo v 13.21 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, budeme pokračovat.


Zpochybnění výsledku hlasování u bodu 22 a následná vystoupení

Mám zde přihlášku pana poslance Šincla.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Já děkuji, pane předsedající. Je mi to moc líto, stává se mi to jednou za volební období, ale chtěl bych zpochybnit hlasování číslo 65 a současně 66. Na sjetině hlasování týkající se hlasování č. 65, to je návrh poslance Urbana, mám na sjetině ano a vím o tom, že jsem chtěl hlasovat ne. A současně na hlasovací listině č. 66, to je o závěrečném hlasování, mám na sjetině zdržel se a chtěl jsem hlasovat ano. Proto zpochybňuji hlasování.

Současně bych chtěl poznamenat, že jsem chtěl tuto námitku uplatnit ihned po hlasování, ale předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák svolal přestávku pro klub sociální demokracie, a proto jsem nemohl tuto námitku uplatnit ihned. Proto se vám všem opravdu omlouvám. Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, to je námitka proti záznamu o hlasování, o kterém rozhodneme hlasováním bezprostředně, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, pane předsedo, schůze byla přerušena do 13.20, nikdo se zatím nehlásil. Já jsem se přihlásil s přednostním právem, vy jste mě viděl a nedal jste mi úmyslně slovo s tím, že je přihlášen pan poslanec Šincl. Jednací řád takový postup neumožňuje. Navíc chcete nechat hlasovat bez toho, abychom se k té bezprecedentní snaze změnit zákon dávno potom, co byl přijat, abyste bez rozpravy k tomu přistoupili.

Já v tuto chvíli žádám o přestávku na jednání klubu ODS v délce 50 minut.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já vám tu přestávku neudělím, protože za prvé vaše námitka proti tomu, že by byl upřednostněn kolega Šincl, vychází z toho, že námitka proti záznamu o hlasování je chápána jako faktická poznámka. A vždy platilo, že faktické poznámky mají přednost. Ad za prvé. A za druhé já jsem vás ani správně neměl nechat vystoupit, protože o procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

To znamená, já nechám hlasovat o námitce, kterou zde vznesl pan poslanec Šincl proti záznamu o hlasování 65 a 66.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přijmout tuto námitku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 67, přihlášeno je 168, pro 95, proti 29. Tento návrh byl přijat.

 

My jsme tedy vyhověli námitce pana kolegy Šincla a budeme tedy hlasovat znovu o pozměňovacím návrhu, který přednesl pan poslanec Urban.

Pan kolega Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mně se nepodařilo nějak zprovoznit hlasovací zařízení. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zpochybňujete hlasování o námitce? Dobrá, tak o tom dám znova hlasovat.

Zahajuji hlasování, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Laudáta, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 68, přihlášeno je 171, pro 137, pardon 136, proti 9, tato námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o námitce pana poslance Šincla.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Šincla, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 69, přihlášeno je 171, pro 98, proti 34, tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování č. 65, což znamená hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance...

Prosím pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Myslím, že hlasování by měl řídit zpravodaj a ne předseda Poslanecké sněmovny, když už jste udělali tento bezprecedentní krok.

Já chci jenom říct, co jste udělali. Vy jste si vzali pauzu na to, abyste sehnali další poslance. Po té pauze evidentně počet přítomných vzrostl, tváříte se, že jeden hlas, i kdyby to byla pravda, kdyby to chtěl na stenozáznam pan poslanec Šincl, tak má pravdu, nebylo žádné hlasování o hlas. Takže vy jste prohráli hlasování, mohli jste ihned vznést námitku, nikdo z vás to neudělal.

Pak bylo další hlasování, před ním četl místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip dlouhé usnesení o tom, že hlasujeme o zákonu jako celku. Nikdo nezpochybnil. Přijali jsme ten zákon výraznou většinou - říkám, já jsem hlasoval proti -, takže i proti vůli části opozice. Nikdo nezpochybnil hlasování. Pak jste si vzali hodinu pauzu, nevím, proto, abyste přesvědčili těch vašich 17 členů poslaneckého klubu ČSSD, aby změnili názor nebo abyste přivezli další poslance. Po hodině a něco se tváříte, že jedním hlasováním se dá jako shodit přijatý zákon. Dá, když je to bezprostředně. Nic takového se nestalo.

Říkám rovnou, že tohle opravdu napadnu u Ústavního soudu. Ne kvůli tomuto zákonu, ta většina byla jasná pro ty, kteří pro ten zákon hlasovali, ale do budoucnosti. Příště přijdete druhý den se zpochybněním, protože váš předseda poslaneckého klubu si vezme dvě hodiny pauzu v 17 hodin a už se nestačí do 19 sejít. A některý poslanec tady řekne, mně se to stává jednou za volební období, takže zpochybňuji hlasování, já jsem chtěl hned včera, ale včera náš předseda si vzal dvě hodiny pauzu, a tím pádem skončil jednací den, mezitím přijedou lidi, kteří chyběli na hlasování a o tom zákon se bude hlasovat jindy, v jiném kvoru a jinak. Místo abyste použili legitimní nástroje, které má vládní koalice, každá parlamentní strana, pokud se nepovede nějaké hlasování, a vy ty legitimní nástroje máte, pod žádným časovým tlakem nejste, takže tady automaticky nebezpečně vyrábíte nový precedent. Já říkám rovnou, byli jsme nějak dohodnuti, byli jsme dohodnuti na tom, že budeme blokovat jeden zákon Takový, takový ale pokus měnit výsledky hlasování Sněmovny s více než hodinovým zpožděním, skoro hodinu a půl, je prostě nepřijatelné!

V této chvíli opravdu žádám o přestávku na jednání našeho klubu. My se musíme poradit, jak budeme postupovat u dalších bodů dál, když vy si tady z toho děláte trhací kalendář, nechcete respektovat výsledky hlasování. My za to nemůžeme, že jste zapomněli zpochybnit hlasování v okamžiku, kdy to jednací řád a zákon připouští, to znamená bezprostředně. A to, že si hrajete tu hru, že můj předseda ještě vlastního klubu mi to neumožnil, to je opravdu legrační. To jako fakt je poměrně komické, ale Večerníček se vysílá o něco později než ve 13.28, když chceme veřejnosti vykládat nějaké pohádky. Tak to vyřešte v Senátu a máte to vyřešeno za 30 dnů. A neohýbejte zákon, neohýbejte jednací řád, protože to mi opravdu nepřipustíme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak, dal jsem slovo vám (potlesk z pravé části sálu), dám i dalším s přednostním právem. Pan předseda klubu nebo zastupující předseda klubu Laudát, potom pan místopředseda Filip, registruji žádost o tu pauzu, ale my jsme schválili námitku proti postupu hlasování, takže já tu pauzu udělím poté, co se vypořádáme s tímto bodem. Pan předseda, nebo zastupující předseda Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Skutečně nevršte precedenty. Něco jste zkusil ráno, něco zkoušíte teď. Opravdu vyrábíte nebezpečnou situaci do budoucna. Protože kde je ten časový úsek? Zpochybnění hlasování má být bezprostředně. Jestliže toto připustíte bez toho, že se změní čárka v tom zákonu, tak opravdu to zpochybňujete. Někdo dá stížnost k Ústavnímu soudu, prostě opravdu vyrábíte precedenty nebezpečné, protože opravdu se sebere někdo v pátek a zpochybní svoje hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP