(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan ministr financí, poté pan poslanec František Laudát. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejdřív bych se vyjádřil k tomu zákonu. Bohužel, s pozměňovacím návrhem pana poslance Urbana Ministerstvo financí bohužel zásadně nesouhlasí, protože hlavní důvod je neslučitelnost tohoto pozměňovacího návrhu s právem Evropské unie a výrazně negativní rozpočtový dopad. Dovolím si vás požádat, kolegyně, kolegové, abyste hlasovali proti.

Nicméně bych se rád vyjádřil k návrhu, který zde přednesl pan poslanec Urban. Je pravda, že poslední navýšení spotřební daně na pohonné hmoty, které realizoval pan ministr Kalousek, a to bylo od 1. ledna 2010, přišlo ve velice nevhodnou dobu. Došlo k velice negativnímu rozdílu v ceně pohonných hmot mezi Českou republikou a okolními státy a byl poškozen domácí trh. To je pravda.

V poslední době se tento rozdíl snižuje. Za Ministerstvo financí mohu říci, že se nebráníme dohodě. Pan poslanec Urban vychází ze staré analýzy, která je stará asi rok. Poslední navýšení daně bylo o korunu, a návrh pana poslance Urbana o 2,50 u nafty a 1,5 koruny u benzinu je samozřejmě velice progresivní. Určitě se tomu chceme věnovat, nás to zajímá, chci na to dohlížet. Udělejme ale reálnou analýzu, mluvme s přepravci, možná postavíme studenty na hranice a můžou se ptát řidičů, kde tankovali a proč. Něco vymyslíme a budeme to řešit, přijdeme s nějakým návrhem a bavme se o tom. Udělat to tady jen od stolu na základě nějakých čísel by nebylo zodpovědné, protože by ten návrh měl dramatický dopad do rozpočtu.

Jsme pro, určitě, můžeme se domluvit, jakým způsobem to chceme řešit, v pondělí je tripartita. Ministerstvo financí je určitě připraveno na debatu, ale na základě seriózních čísel z výzkumu. Máme výhodu, že máme Čepro, což je státní firma. Je to největší distributor pohonných hmot, má přehled o trhu, jak je to u nás a jak je to za hranicemi. To, co tady říkám, je po konzultaci s firmou Čepro. Znovu opakuji - chceme se o tom bavit a neodmítáme to, jak zde bylo řečeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Nyní s faktickou poznámkou Milan Urban, potom s přednostním právem pan předseda klubu ANO Faltýnek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: V prvé řadě bych chtěl poděkovat panu ministru financí, že to bere jako vážné téma. Říkám, že ta analýza je trochu zastaralá, ale podle mého názoru princip pořád platí, že dynamika ve snížení výběru a ve vylepšení v České republice je. Chtěl bych ale odmítnout to první stanovisko - že je to v rozporu s pravidly Evropské unie. Máme povinnost držet určitou povinnou spotřební daň vypočítanou přes euro. To se vždy dělá k 1. říjnu každého roku. V současné době platí povinná spotřební daň na základě stanovení ceny a kurzu k 1. říjnu 2013. V současné době tedy, pokud by byl zákon přijat, není v rozporu s evropskou směrnicí. To jsem si celkem dost jasně jist.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Velmi krátce jsem využil času v diskusi, zejména když vystupoval pan poslanec Urban, a podíval jsem se na dva zdroje na internetu, jaké jsou ceny nafty kolem nás. Tak jenom pro informaci. Aktuální čísla jsou taková, že dnes jsme na úrovni 1,33 eura, Rakousko 1,39, Slovensko 1,36, Slovinsko 1,38, Německo 1,37, Itálie 1,69, Francie 1,39. Nevím, kdo by v tuto chvíli k nám jezdil tankovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo jiný nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem závěrečné slovo. Pan ministr nemá zájem. Pan zpravodaj ano. Pane zpravodaji, máte závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Chtěl bych se vyjádřit k pozměňovacímu návrhu svého ctěného kolegy Urbana. Jakkoli chápu důvody, pro které podává tento pozměňovací návrh, a je třeba říci, že to nebyl jen výstřel ze včerejška, o tento pozměňovací návrh pan poslanec Urban usiloval už dříve - takže jakkoli chápu tyto důvody, nemůžu bohužel jako zpravodaj aktivně podpořit přijetí tohoto pozměňovacího návrhu právě z důvodu toho, že se můžeme dostávat do kolize s evropskou směrnicí. Mé stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu je, že se zdržím. Se zákonem jako takovým samozřejmě problém nemám. Hovořil jsem o něm a podporoval ho i v předcházejících čteních. Tam samozřejmě souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vidím sice pana poslance Urbana, že se hlásí k faktické poznámce, ale toto bylo závěrečné slovo zpravodaje a rozprava byla ukončena.

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím pana zpravodaje, aby zopakoval pozměňovací návrhy, vyjádřil se k nim před hlasováním a provedl nás hlasováním o této věci. Hlasovat začneme, až se ustálí počet přihlášených poslanců.

Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona podán nebyl, byl podán pouze jediný pozměňovací návrh, a to ve druhém čtení od pana poslance Milana Urbana. Měli bychom tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Své stanovisko jsem sdělil ve svém předchozím vstupu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Pan ministr ho také řekl. Raději ho ale vyzvu, aby řekl své stanovisko k pozměňovacímu návrhu pana poslance Urbana ještě nyní před hlasováním. (Nesouhlas.) Nesouhlas. Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 65 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 65. Z přítomných 164 pro 86, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Jiný návrh nebyl přednesen. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 215 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 66. Z přítomných 167 pro 126, proti 27. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády ministru Andreji Babišovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 22. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP