(Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 10.30 a můžeme pokračovat.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty nové. Chtěl bych vás informovat, že hlasuji s kartou č. 1 a paní poslankyně Strnadlová s kartou č. 10.

Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a členové vlády:

Z poslanců je to pan poslanec Adamec - rodinné důvody, paní poslankyně Adamová - osobní důvody, pan poslanec Andrle Sylor - do 10.30 pracovní důvody, takže tato omluva asi padá, pan místopředseda Bartošek - pracovní důvody, pan poslanec Beznoska - osobní důvody, pan poslanec Blažek - pracovní důvody, pan poslanec Böhnisch - zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil - pracovní důvody, pan poslanec Gabal - bez udání důvodu, pan poslanec Gabrhel - do 11 hodin pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík - pracovní důvody, pan poslanec Holeček - osobní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, pan poslanec Kalousek - osobní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Korte - pracovní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Nekl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nováková - mezi 14.30 19.00 pracovní důvody, pan poslanec Ondráček - osobní důvody, pan poslanec Pilný - pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - zdravotní důvody, paní poslankyně Váhalová - osobní důvody, pan poslanec Vácha - pracovní důvody a pan poslanec Zavadil - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Jurečka - od 12.30 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Prachař - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - pracovní důvody, paní ministryně Válková - mezi 11. a 15. hodinou rovněž z pracovních důvodů.

Pan poslanec Horáček je zde, omluva se ruší, paní ministryně Marksová je také zde, bereme na vědomí. Tolik k omluvám.

Měli bychom pokračovat dalšími body ve schváleném pořadí.

Mám zde přihlášku pana předsedy klubu sociální demokracie. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolím si vystoupit s procedurálním návrhem, abychom v souladu s § 95a jednacího řádu vyčlenili pro 3. čtení návrhů zákonů dobu dnes až do 15 hodin.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Toto je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat. Upozorním ještě kolegy v předsálí.

 

Budeme hlasovat o tom, že pro dnešní den bude pro 3. čtení vyčleněna doba do 15 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 52, přihlášeno je 159, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Prvním bodem, který budeme projednávat, je bod číslo

20.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 153/ - třetí čtení
 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan senátor Zeman a zpravodaj výboru, kterým byl určen pan poslanec Nekl, ale minule ho zastupoval pan poslanec Zemek. Zřejmě se funkce ujme i nyní.

Chtěl bych vás upozornit, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 153/3.

Otevírám rozpravu, do které mám tři přihlášky. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Okamura, po něm řádně přihlášení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím o klid, protože hladina hluku je velmi vysoká a pan poslanec Okamura má právo své argumenty přednášet v důstojné atmosféře.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak jsem už říkal, tento zákon podporujeme. Určitě je posunem, že novela zákona rozšiřuje podmínky, za kterých je krajský úřad oprávněn zrušit nebo změnit jím vydaný souhlas s provozováním zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu. Sběrnu půjde zrušit v případě, že provozovatel byť jen jednou porušil pravidla povinností. Proto zákon podpoříme.

Když jsem nad tím přemýšlel, na druhou stranu je předložená novela příležitostí k hlubšímu zamyšlení. Otázka, která mě nad touto novelou napadá, je, co je cílem a účelem této novely. Jde o zrušení sběren, nebo chceme zarazit vykupování kradeného materiálu? Pokud jde o sběrny, nejjednodušším opatřením se mi do budoucna jeví jejich nepřetržité monitorování prostřednictvím kamer napojených přímo na policii. Velká část zlodějů si potom rozmyslí s lupem před kameru, kterou sleduje policie, a samozřejmě data z kamer poslouží i ke zpětnému odhalování pachatelů a hledání kradených věcí. Tento systém mimochodem funguje už při zákonu o směnárnách, kde na základě nového zákona jsou směnárny povinné mít kamerový záznam z jednotlivých směn, který potom lze při kontrole České národní banky vyhodnocovat. Není to nic nového, co by tady nebylo zavedeno.

Zásadnější je zamyšlení nad motivací zlodějů, abychom se na problém podívali systémově, od podstaty. Lidé, kteří kradou poklopy z kanálů, jsou většinou lidé v dluhové pasti nebo to jsou nezaměstnaní a z velké části také Romové, i když ne jen oni. Pokud lidem bez práce omezujeme sociální dávky a zároveň je necháváme napospas lichvářům a spekulantům s ubytovnami, jestliže tolerujeme herny s automaty, které ničí nejen závislé hráče, ale i jejich rodiny, pak sami napomáháme posilovat jejich motivaci k trestné činnosti. K tomu, aby lidé neměli důvod krást, je třeba dát jim práci.

Starosta z Vysokého Mýta, kterého mnozí znáte a byl tady poslancem za ČSSD a je mým kamarádem, začal zaměstnávat na nádenickou práci nezaměstnané a takzvané nepřizpůsobivé. Tito lidé si dnes mohou vydělat každý den na jídlo, ale i na pivo a na cigarety. Co se nestalo? Ve městě téměř vymizely drobné krádeže, město má opravené chodníky, zídky a čisté ulice. Jak prosté. Proto říkám: Dejme lidem práci, pak ubude času na zlodějiny i motivace krást. Zakažme parazitování na chorobné nevyléčitelné závislosti na hracích automatech, zakažme tzv. výherní hrací přístroje a jejich internetovou obdobu, což bohužel přes opakovanou snahu Úsvitu, jak vidíme na této schůzi, nemá ve Sněmovně plošnou podporu. Kdybychom to zakázali, ubude další motivace krást. Dnes přitom každý den desetitisíce lidí přicházejí v hracích automatech o miliony korun a chybějící peníze berou svým rodinám a kradou ve svém okolí.

Proto bych byl rád, abychom se do budoucna společně - nás z Úsvitu je pouze 14, takže sami nemáme sílu - zamysleli ještě nad systémovějším řešením rozkrádání majetků občanů a také veřejného majetku. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášenou je paní poslankyně Nytrová, připraví se paní poslankyně Pěnčíková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP