(21.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr tady popsal zevrubně novelu, která je předkládána vládou ohledně zákona 56. Ono se v podstatě o žádnou zásadní změnu zákona nejedná, jedná se pouze o účinnost původní novely zákona, která má být posunuta. Pan ministr zde vysvětlil i důvody, které k tomu vedou. Já jsem musel vycházet jako zpravodaj z toho, co bylo předloženo, a to byla předkládací zpráva a důvodová zpráva k tomuto tisku, a věřím tedy, že pokud tento tisk bude přikázán a postoupí k projednání výborům, bude dostatek prostoru, abychom si podrobně pohovořili o historii a vývoji přechodného období, které mělo nastavit právě nové podmínky, které byly schváleny minulou novelou. Já nejsem zcela přesvědčen, že to období bylo nedostatečně krátké. Myslím, že spíše, a to na obhajobu pana ministra řeknu na rovinu, že on je v tom trošku nevinně, protože došlo k tolika změnám od schválení této novely na Ministerstvu dopravy, že vcelku logicky nebyla tam kontinuita v krocích, které měly následovat z hlediska zachování všeho, co novela nabízela.

Ze své zkušenosti mohu říci, že to, co jsme si prožili s registrem vozidel mezi rokem 2012 a 2013, je velice varujícím mementem pro celou českou společnost a zejména pro nás jako pro politiky, tak jsem jako zpravodaj připraven akceptovat tento požadavek novely na prodloužení přechodného období, protože si myslím, že pokud je něco pravdivého v důvodové zprávě, tak je to, že systém není připraven a že bychom určitě v praxi narazili na to, že nepůjde realizovat jednotlivá opatření, která přinesla předchozí novela.

Takže to je snad vše k mé zpravodajské zprávě a jinak se hlásím ještě do rozpravy, neboť jsem byl pane ministrem požádán, abych ještě upravil lhůtu k projednání ve výborech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji a registruji vaši přihlášku. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana předsedu klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A dříve, než se ho ujmete, prosím kolegy, aby už vydrželi a poskytli prostor k reakci.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak rychlé to nebude! Abychom si nemysleli, že když je 21.12, že to takhle sfoukneme za tři vteřiny a je to hotovo. Já se musím vrátit do historie a popsat to.

Na mimořádné schůzi to řešíme proto, že mimořádně selhalo Ministerstvo dopravy. To je prostě jednoduchá věta a já vám popíšu proč. A nemůžu současného ministra tak úplně omluvit. Už je tam pět měsíců, má ještě ode dneška pět a půl měsíce a už teď ví, že to nestíhá. Takže měl celkem 11 měsíců na to, aby to zařídil. Já jsem za tři a půl měsíce musel zařídit to, aby nezkolaboval registr vozidel, a to jsem měl nepřátelskou firmu proti sobě, která si myslela, že má na stát všechny trumfy v ruce. A zvládli jsme to za tři a půl měsíce s týmem na Ministerstvu dopravy - a za pomoci lidí z Ministerstva vnitra, je třeba říct. Za tři a půl měsíce! A to si opravdu ti dodavatelé mysleli, že nás mají úplně v koutě. Dali nám postupně čtyři nabídky. První jsem odmítl a každá byla horší. Druhá byla horší než první, třetí byla horší než druhá a čtvrtá úplně byla nejhorší. Neustále navyšovali cenu a oddalovali termíny a mysleli si, že nás mají takhle v hrsti a v koutě. Našli jsme řešení, pak jsme jim udělali nazdar, funguje to!

Já jsem ten zákon projednával trpělivě v hospodářském výboru pět měsíců. Našel jsem pro něj větší podporu než podporu koaličních poslanců. Původní návrh byl, aby to fungovalo od 1. 7. letošního roku. Já sám jsem navrhl prodloužení lhůty na 1. leden 2015, Senát to myslím schválil potom v srpnu. To už byla buď rozpuštěná Sněmovna, nebo se zrovna rozpouštěla. Nicméně 16 měsíců mělo Ministerstvo dopravy na to, aby se připravilo.

Z těch tří věcí, které se chtějí odložit, nejméně budu bojovat za značky na přání. Nebyl to můj výmysl, já jsem to zdědil. Kdyby to bylo jenom o tom, tak vůbec nevystupuji, nebo jenom bych upozornil, aby si pan ministr prověřil lidi, kteří to měli na starosti, které ani ten Žák nestihl všechny vyházet, a kteří to ani přesto nestihli připravit. A výmluva, že se dvakrát vyměnili ministři - no dobře, ale lidé, kteří to mají na starosti, se tedy neměnili! To za prvé.

Myslím si, že ta úleva vůbec těm STK je nepřijatelná. Není žádný důvod! Vůbec to nesouvisí s novým způsobem vydávání registračních značek STK. Už sami si řekněte ty dvě věty: Registrační značka, a my tomu všichni říkáme SPZ, ale správně se tomu říká registrační značka, a stanice technické kontroly. Nemá to spolu vůbec nic společného. Jestliže to odsouváme o rok a pan ministr chce zavést nový systém, a možná se mu to povede, já nevím, tak garantuji, že nový systém se nedá spustit od 1. ledna 2016. Nedá! I kdyby se to schválilo v lednu, jako že ještě není nic schváleno vládou, i kdyby se to v lednu schválilo už Senátem a podepsal to prezident, tak kolik nám zbude času potom do konce roku 2015? Jedenáct měsíců - těch, které tento rok nestačily na zákon, na kterém ministerští úředníci už měli pracovat od srpna loňského roku, a já bych řekl, že ještě déle, protože tím, že byla poměrně silná politická podpora, nebylo to opravdu koalice versus opozice, tak si mohli být téměř jisti, že to v Senátu dopadne dobře a že zákon nebude odmítnut nebo něco takového.

Mně to připadá neuvěřitelně odvážné, a říkám, s výjimkou značek na přání, ty já nechci hájit, to je mi v zásadě jedno, tento návrh, a ještě současně vykládat, že potřebujeme služební zákon, abychom měli kvalitní a profesionální státní službu. V tomto případě kvalitní výkon odveden prostě nebyl. Nevím, jestli vám připadá 16 měsíců na implementaci zákona přijatého širokou politickou shodou jako málo. Mně tedy ne! Já jsem předpokládal, že to je s dostatečnou rezervou, aby proběhly všechny testy, zkušební provozy atd. Dovídám se 11 měsíců poté, co to snad vyšlo ve Sbírce zákonů, že to nestíháme. Podotýkám, ještě pořád je pět a půl měsíce času - a ono to nejde! Vůbec nerozumím tomu, že ministr s tím přichází, že hájí tuhle liknavost a špatný postup. Vůbec nerozumím tomu, že mu to schválila vláda. Ten návrh v zásadě se položil vládě na stůl. Podívejte se do EKLEPu, jak rychle to šlo. A vůbec nerozumím tomu, že to máme na mimořádné schůzi. Teď budeme ještě zkracovat lhůtu. Proč? Aby ti samí, kteří to nestihli, na tom pracovali ještě o rok déle? To s tou změnou registračních značek ale vůbec nesouvisí! Vůbec ne!

Takže ten návrh je špatný, odměňuje ty, kteří nesplnili to, co mají, a tváří se, že řeší nějaký problém. Ale ten problém vyřeší ti lidé, kteří to budou řešit i nadále. To si myslím, že není správný příklad a že bychom neměli vyhovět takové žádosti.

Já nebudu navrhovat zamítnutí právě proto, že jsem řekl, že jedna z těch tří věcí v zásadě může počkat nebo nemusí být nikdy. Značky na přání jsem nijak nepreferoval, protože já jsem zdědil ten zákon, už když byl ve Sněmovně. Nechtěli jsme komplikovat debatu o ostatních věcech a pan zpravodaj byl účasten těch mnohaměsíčních debat. Myslím, že hospodářský výbor to projednával asi třikrát nebo čtyřikrát, dopilovávali jsme to, hledali jsme shodu a nakonec jsme ji našli, abych se po roce dozvěděl, že to prostě nejde a že se to nestihlo. To je špatná zpráva a neměli bychom ostatním dávat tak špatný příklad. (Potlesk ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dále zde eviduji faktickou poznámku pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, my tady podpoříme do druhého čtení, ale na druhou stranu já jsem zvědav na legislativní smršť, která se dostaví, nevím kdy, protože tato vláda se rozhodla ve svém legislativním plánu, že přeprojektuje zeměkouli, a už jsme tady slyšeli paní ministryni Válkovou, že něco odloží, ale tady přesně vidíte, kam povede váš zákon o státní službě a proč my jsme ho odkládali, a dokonce i rozumní sociální demokraté, protože v té době do roku 2006 tam byli i rozumní sociální demokraté u vlády, proč to nechtěli, protože teď jenom udělali pošťáka z pana ministra. Příště, až budou mít definitivu, tak ještě se poučí a dostudují si krále Vávru. Takže pak se vám ještě budou smát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP