(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do diskuse. Je tomu tak. Paní ministryně se hlásí.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že bych neměla zůstat dlužna odpověď. Ono to zajímá určitě nejenom tazatele, ale i ostatní poslance, takže aspoň to nebudu muset říkat kuloárově.

V současné době pracuje velmi intenzivně pracovní skupina. Četla jsem v médiích, myslím v České justici, nebo to je jedno, v jakém serveru to bylo, že pod velením prvního náměstka pracuje skupina studentů. Ono to tak úplně není. Pracuje zejména legislativní odbor, ale vypomáhá si v některých přípravných podkladových pracích i těmi studenty z pátého ročníku - aby bylo jasné, že jsou to jenom pomocné práce. Takže hlavně naše legislativa pracuje na přípravě první novelizace.

Představa je taková, že do konce srpna budeme mít připravené a zpracované návrhy změn, s tím, že přizveme od druhé poloviny srpna pana prof. Eliáše. Jsme s ním v jednání. Vyvíjí se to teď tím směrem, že skutečně by se do připomínkového řízení zapojil, čili on by byl tím oponentem, který by ještě předtím, než se vám novela dostane k vašemu posouzení, ji podrobil své místy třeba i zdrcující kritice. Potom nás čeká poslední etapa, kdy si sedneme a budeme si říkat, co budeme akceptovat, co nebudeme akceptovat. Termín, který jsem říkala, do konce léta, léto končí 21. září, tak bychom chtěli tu novelu mít pohromadě.

Jediné, co tady otevřeně musím přiznat, je to, že novela bude možná rozsáhlejší co do počtu změn, než jsem původně zamýšlela nebo než jsem tady říkala, a to právě z toho důvodu, že připomínek, které se ze všech možných oblastí přímo valí, ať jde o byty, dědické řízení, společné jmění manželů a řada souvisejících věcí, je více, než bylo v květnu, když jsem o tom hovořila naposledy, protože lhůty k připomínkám jsme protáhli. Přesto si nemyslím, že všechno, co se teď zpracovává, nakonec bude předloženo k posouzení.

Pokud jde o svěřenecké fondy, tak ještě jsme to nerozhodli. My jsme se rozhodli, že to právě necháme na první interní etapu, až k tomu budeme znát i argumentaci pana profesora Eliáše, která sice je známa a je částečně publikovaná, ale i v tomto ohledu mu chceme dát možnost, aby ještě jednou obhájil to, že tyto fondy jsou bezpečné pro Českou republiku, byť má tak specifickou právně-politickou kulturu, jakou má.

Já asi do větších podrobností nepůjdu i kvůli tomu, že jsem na to nebyla připravená, ale je to z hlediska legislativních úkolů prakticky teď priorita. I proto jsem poprosila pana premiéra, jestli by zákon o státním zastupitelství nám prodloužil, protože si myslím, že přece jenom českého občana bude více zajímat bezproblémové uplatňování občanského zákoníku, a ty první problémy už začínají pěkně vyskakovat. Měli pravdu ti sýčci, kteří říkali, že v druhé polovině roku 2014 to začne být jasnější než ten zákon o státním zastupitelství, který je samozřejmě velmi důležitý, ale o dva tři měsíce, vlastně tři měsíce určitě, by se snad poodsunout mohl.

Nevím, jestli odpověď v tomto rozsahu stačí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když už jsme zavlekli debatu úplně někam jinam než tedy je ten bod, tak jenom doporučuji, přečtěte si rozhovor s prof. Eliášem, včera nebo předevčírem publikovaný. On to vidí trošku jinak. Varuje zákonodárce, aby nebyli příliš rychlí, a že když je tam chyba, tak on tam, jestli to dobře parafrázuji, že když tam vidí chybu, která je naprosto jasná a logická, tak doporučuje ji tam nechat, než to překotně měnit a nevyrábět další chyby.

Takže já se omlouvám, tu debatu tam zavedl úplně někdo jiný, je to skutečně jinam, nechme to na jindy, ale doporučuji všem, které to zajímá, aby si ten rozhovor přečetli, je poměrně dlouhý a je poměrně zajímavý.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když už se ta debata posunula jinam, já když jsem slyšel dole v jídelně jméno prof. Eliáše - není to ten, který zpackal občanský zákoník? Není to ten, který je spoluautorem tohoto paskvilu? A já bych se při té příležitosti také zeptal, kolik se mu vlastně bude platit za tuto práci. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další je přihlášen do diskuse pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já jsem rozhodně nechtěl vyvolat diskusi až takovou, že by vystupoval pan Tomio Okamura. Já myslím, že už jsme ho dneska slyšeli hodněkrát, že dělá do všeho. Nečekal jsem, že bude dělat i do tohohle.

Nicméně já bych se paní ministryně trošku zastal. Zároveň ale potvrzuji to, co říká pan Stanjura. Ano, četl jsem rozhovor s panem Eliášem, kde varuje před některými věcmi. Samozřejmě je to logické, protože on je hlavním, v uvozovkách, spolupachatelem toho nového občanského zákoníku. Na druhou stranu jsou jiní renomovaní právníci, kteří si myslím, mají naprosto stejnou úroveň jako pan Eliáš a kteří mají naprosto jiný pohled. Takže prostě je to otázka nějaké koncepce a určitě si ten zákoník zaslouží nějakou revizi. Neříkám, že nějakou rozsáhlou novelu, ale zhodnocení si to minimálně zaslouží, a pokud tam jsou nějaké systémové věci, tak nějaká novela by neškodila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v jednání, dovolte, abych přečetl omluvu pana ministra financí Andreje Babiše z dnešního jednání. Omlouvá se po zbytek jednání z pracovních důvodů.

Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do diskuse. Z toho důvodu končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Chci se zeptat, zda chcete závěrečná slova. Takže paní zpravodajka.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Ještě jednou dobrý den přeji. Budu velmi stručná. Já si pouze dovolím navrhnout zkrácení lhůty k projednání na 50 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dobře. Nyní se budeme zabývat - s přednostním právem se hlásí pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nechci kazit radost paní zpravodajce, ale myslím, že to má udělat v rozpravě, a ne v závěrečném slově. Takto to udělat nemůže.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Což je pravda. Pouze za předpokladu, že některý z ministrů vystoupí a opět otevře rozpravu - paní ministryně se hlásí do rozpravy.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vím, že to je vždycky riskantní, když člověk otevírá rozpravu, ale v tomto případě právě proto, že chceme, aby neziskové organizace mohly co nejrychleji profitovat ze schválení poslaneckého návrhu, který jste tady právě slyšeli, a také kvůli tomu, že je v připomínkovém řízení zákon, o kterém nevíme, jak se k němu budete nakonec stavět, tak rozpravu otevírám, aby bylo možné dát příležitost se ještě vyjádřit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP