(16.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě omluva pana poslance Černocha od 17. do 20. hodiny.

S faktickou poznámkou, pane ministře, nebo řádně? Budeme to brát jako řádnou přihlášku a nebudu vás omezovat časem. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Já nechápu, o čem pan Laudát stále mluví, pane předsedající, prostřednictvím vás. Já nevím, my žádné daně nezvyšujeme, naopak snižujeme DPH. Já nejsem expert na léky, já vnímám, že údajně u nás jsou léky velice levné, a náš velký problém, ale to by asi pan ministr zdravotnictví mohl říct, jsou reexporty. Jak se to hlídá, kdo to bude hlídat? Já jsem nad tím vyslovil obavy. A to je všechno. My jsme se jako političtí nováčci naučili kompromisy, hlavně já jsem se učil kompromisy, a zjistili jsme, že náš koaliční partner ČSSD, my budeme rádi, když se to projeví v cenách léků, a jednoduše jsme to v rámci koalice takhle domluvili.

To, že dnes říkám, že můj osobní cíl, a teď tady nebudu demagogicky vykřikovat, že TOP 09 a ODS navýšily zvýšenou sazbu DPH z 10 na 15 % s VV. Vy jste ji navýšili. Nevím, o čem mluvíte. My žádné daně nenavyšujeme.

Naše země má asi smůlu v tom, že pokud tu někdo mluvil o Valtrovi Komárkovi, tak já, když byla revoluce, tak jsem tady nebyl, tak jsem se ho ptal, jak to tady bylo s tou Lucernou, s Havlem a s Klausem. Škoda, že jsme se tehdy nešli zeptat, jak budovali kapitalismus vedle nás. Není to ani daleko. My se chodíme ptát, protože elektronický výkaz DPH zavedli Slováci od 1. ledna 2014 a tam jsou konkrétní příklady, jak to funguje, a my se, samozřejmě má to nějaké porodní bolesti, a my se učíme a chodíme tam konzultovat a učíme se. Chceme to zavést a je to efektivní.

A proto ohledně chorvatského modelu, původní informace, které já jsem dostal, jsou takové, že údajně se tam snížilo DPH z 25 na 10 % a vybrali stejné peníze. Když to vezmu přes průměr, vybrali více než 100 %. Teď přijdu a budeme se jich ptát a budeme to řešit, a potom to můžeme spočítat, a určitě si myslím, že pokud by se nám povedlo vrátit tu sazbu protože pan poslanec Laudát - znovu opakuji, vy jste navýšili daně, vy tvrdíte, že jste pravice. Vy jste navyšovali daně, a my je chceme snižovat. Taky je dneska snižujeme. Takže prosím vás, už nemluvte o tom, že něco navyšujeme. Nenavyšujeme nic. Ani pro právnické osoby ani pro fyzické osoby. Opak je pravdou. To bych byl rád, kdybychom už to konečně nějak pochopili. Dá se to samozřejmě zdokumentovat na číslech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Faktickou poznámku má pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Myslím, že první část, která tady byla, nebylo na ni odpovězeno, zda Ministerstvo financí disponuje nějakou analýzou, zda skutečně snížením DPH se sníží ceny, možná s výjimkou léků. Kdyby ten materiál byl udělaný precizně, tak by tam byla ještě udělaná precizně RIA, tam by byly napsány dopady. Dopady nejenom na stát, mohly by tam být i dopady na obyvatele. To bylo celkem asi jasné. Snížení z 15 na 10 zlevní věci. Jaký bude prostor pro spekulace, to ještě přidávám, to si myslím, že je také jasné, protože najednou začne určitě kde co být možná dětská výživa, pochoutky se změní na dětské výživy. Jak to bude hlídáno? Kde končí kniha a začíná nějaký bulvár nebo něco? Zase se možná dočkáme uměleckého porna, já nevím, ale zřejmě to ministerstvo má nějak vymyšleno.

A ten druhý dotaz byl: Dneska platí nějaký zákon, který je platný a má být účinný od 1. ledna 2015. Platný zákon, který bude, za několik měsíců by byl účinný, tak by snížil o něco málo složenou daňovou kvótu. Na co jsem se ptal? Touto novelou, tím se to zabíjí, to znamená, zůstane to na stávající úrovni. To byl ten dotaz.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr a vicepremiér Bělobrádek se omlouvá již od páté hodiny, to je změna v omluvě.

Pan ministr zdravotnictví se hlásí do rozpravy, a má tedy slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jenom fakticky k dotazu, který tady opakovaně zazněl, týkajícímu se dopadu snížení DPH na léčiva. Nejsem úplně přesný matematik, který vám přesně řekne, jak ten vzoreček vypadá, ale mohu potvrdit, že opravdu u všech léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění je součást stanovení té úhrady i sazba DPH, takže i v tom správním rozhodnutí, které ti výrobci, resp. dovozci léků mají, je to obsaženo. Takže při snížení DPH automaticky dojde k snížení úhrady z veřejného zdravotního pojištění, takže se automaticky projeví toto snížení sazby. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dále do rozpravy už nikoho nevidím. Ukončili bychom rozpravu a zeptám se, zda pan navrhovatel nebo zástupce navrhovatele, popř. pan zpravodaj chtějí závěrečná slova. Není tomu tak. Budeme se muset vypořádat s návrhy. Já jenom poprosím pana zpravodaje, aby mě sledoval, protože jsem přebíral řízení během bodu.

Návrh na vrácení k dopracování nepadl, padl návrh na zamítnutí. Pan poslanec Holík se hlásí? Ne. To je omyl. Padl návrh na zamítnutí, a rovněž zazněl návrh, aby lhůta na projednání výboru byla zkrácena o 10 dní. Zazvoním a přivolám tak kolegy do sálu.

 

První, co budeme muset vyřešit, je návrh na zamítnutí. Ten přednesl, pokud se nepletu, pan poslanec Laudát.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona byl zamítnut v prvém čtení. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 27, přihlášeno 151, pro 22, proti 102. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Já jsem svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému. Zeptám se, zda je tady ještě jiný návrh na přikázání. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat pouze o přikázání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tomuto výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 28, přihlášeno je 151, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní musíme ještě rozhodnout o zkrácení lhůty na projednání ve výboru. Návrh je zkrátit o 10 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí se zkrácením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 29, přihlášeno je 151, pro 133, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento tisk jsme přikázali rozpočtovému výboru a lhůta byla zkrácena o 10 dní. Končím projednávání bodu 11. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP