(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu ještě dvě omluvy. Do 11 hodin ze z dnešního jednání omlouvá pan ministr životního prostředí Richard Brabec a na celý den 17. 7. se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Bohuslav Chalupa.

S přednostním právem se nikdo nehlásí, v tom případě budeme pokračovat v rozpravě a prvním přihlášeným je pan poslanec Martin Plíšek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se taky krátce vyjádřil k tomuto návrhu sněmovního tisku. Tento návrh o změně zákonů souvisejících se služebním zákonem, nebo s přijetím návrhu zákona o státní službě, obsahuje celkem 57 novel zákonů. Nepamatuji si v naší historii, že by změnové zákony předkládali poslanci Parlamentu ČR. Působnost k jednotlivým těmto zákonům podle kompetenčního zákona má celá řada ministerstev a ústředních orgánů státní správy - a pod tímto návrhem zákona jsou, jak už tady bylo řečeno, podepsaní naši tři kolegové, tři kolegové poslanci. U takovýchto návrhů, které mají být také doprovodné k těmto návrhům kmenových zákonů. Včera měla vládní koalice možnost podpořit vrácení služebního zákona do výborů, tak aby se tyto tisky potkaly, aby byl ještě čas na to, provázat tento změnový zákon se služebním zákonem. Mě by skutečně zajímalo, kdo si bere garanci za věcnou, ale hlavně legislativní a technickou správnost tohoto tisku, protože jak už jsem řekl, při jiných případech je předkladatelem takovýchto tisků vláda a jednotlivá ministerstva a ústřední orgány státní správy garantují správnost předloženého návrhu, protože může dojít k tomu, že když pak vyjde úplné znění těchto zákonů, bude tam celá řada chyb.

Je také velmi špatné, že jsme tady v režimu prvního čtení, kdežto služební zákon už v podstatě postoupil do třetího čtení, což je také nezvyklé, protože by mě zajímalo, co se stane, kdyby se čistě náhodou stalo, že tento návrh nebude schválen nebo bude schválen špatně a věcně legislativně a technicky nesrozumitelně. Proto si dovoluji navrhnout, aby po skončení rozpravy byl tento tisk vrácen předkladatelům k přepracování. Děkuji za pozornost. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další v pořadí je přihlášen - s přednostním právem nyní vystoupí pan ministr Dienstbier.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, jenom bych drobně vysvětlil důvody, proč vlastně vůbec nevadí, že máme v jiné fázi projednávání ty dva zmíněné zákony. Je to z důvodu rozdílného data a dílčí účinnosti, resp. účinnosti. V případě služebního zákona, který jako celek musí být v účinnosti nejpozději k 1. lednu 2015, potřebujeme dílčí účinnost pro část týkající se generálního ředitelství a výběrových řízení na státní tajemníky s jistým předstihem, tak aby k 1. lednu bylo ustaveno generální ředitelství a jmenováni státní tajemníci na jednotlivých ministerstvech a na Úřadu vlády, zatímco změnový zákon je jako celek účinný, nebo předpokládaná účinnost, až k 1. lednu 2015. Proto je tady možný jiný časový přístup z hlediska čtení. Proto tady tento je v prvním čtení, zatímco služební prošel včera už druhým čtením. Pokud tady pan poslanec Plíšek zmiňoval určité obavy, že by se ty zákony mohly rozejít, tak pak už vůbec nechápu jeho návrh na vrácení do výboru, protože tím více se ty zákony v čase rozejdou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych jenom krátce reagovat na dvě věci. Za prvé na ten údiv, že zákony leckdy předkládají poslanci, můžou to být jak poslanci koaliční, tak opoziční. Když si vzpomenu na minulé funkční období, kdy pan, prostřednictvím vás, pane předsedající, kolega Stanjura byl zástupce koaliční strany, jednu dobu ministr, tak např. zákon o Úřadu práce, který byl tehdy velmi důležitý a velmi přelomový, byl dáván také poslaneckým návrhem, opravdovým právním mistrem, jako byl např. Martin Macek a dalšími, a myslím si, že se to může stát a není to nestandardní věc, viz zákon o Úřadu práce, kde došlo k opravdu velké reorganizaci tohoto systému.

A druhá věc. Pan kolega Plíšek, prostřednictvím vás, pane předsedající, také si to zaslouží reakci. Když si vzpomenu na nový občanský zákoník, který byl, myslím si, možná o něco důležitějším zákonem, než je služební, tři tisíce paragrafů, a někdy po roce po tom, co byl tento zákon schválen, tady k němu byl projednáván změnový zákon, který taktéž měnil nějakých 80 zákonů, a už vůbec jsme tenkrát neviděli, jestli projde, protože v tu dobu se rozpouštěla Sněmovna, vědělo se, že to tady nějakým způsobem končí. Není to nic neobvyklého, to se může stát.

Věcné důvody v zásadě řekl pan ministr Dienstbier. Já jsem se chtěl vyjádřit jenom procesně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Samozřejmě rozejít se to může. Tady byla načtena obrovská změť pozměňovacích návrhů a já chci vidět zpracovatele, předkladatele - tři poslance, jak se v tom rychle zorientují a předělají potom tento změnový zákon, tak aby to klapalo.

Nicméně tím, že útočíte na řadu institucí, které mají zakotveny, některé z nich dokonce v Ústavě, svoji nezávislost, tak si myslím, že tento zákon dokonce může být v některých částech protiústavní. Doufám, že si Roman Sklenák a spol. uvědomí, že nakonec na ně bude hozena zodpovědnost ve státní správě za případné vzpoury časem při nevhodných personálních zásazích nejvyššího státního úředníka, že si uvědomujete, s čím si zahráváte. Oni to potom na vás hodí.

A pak se chci zeptat, jestli náhodou nemá zájem pan ministr Dienstbier, abychom si kolem 10.33 vzali přestávku, protože možná zase přijde nějaký mail z Bruselu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Mám zde další omluvenku. Na dnešní den, 17. 7., se od 10 hodin z důvodu pracovního jednání omlouvá pan poslanec Josef Zahradníček.

S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Zareaguji na pana poslance Chvojku vaším prostřednictvím. Naopak tady musím říci, že v ideálním případě to má být tak, že téměř veškeré zákony by měli navrhovat poslanci. Od toho tu jsou. Mně nevadí principiálně, že něco navrhují poslanci, naopak, nemoc moderních demokracií spočívá mj. v tom, že naprostou většinu zákonů dělají úřednické aparáty, a tím se nesmírně posiluje výkonná moc fakticky na úkor moci zákonodárné.

Kritika ale směřuje jinam. Kritika směřuje k pokrytectví, že za těmi navrhovateli jsou schováni jiní, kteří se bojí vylézt a vystrčit hlavičku z kanálu. To pokrytectví nám vadí. Ne to, kdo to předkládá.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím tedy předkladatele maličko vyzkoušet, jestli vědí, co je v zákoně obsaženo, a položit některé otázky, které jsem položil včera a na něž nebylo odpovězeno. Protože by mě opravdu klíčovým způsobem zajímaly. První otázka se týká jmenování těch úřadů, které jsou v kompetenci vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP