(11.10 hodin)

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Paní Šabatová řekla snad vše, co bylo nutné říct. Já jsem ráda, že ač je v úřadu poměrně krátkou dobu, vzala si tuto zprávu za svou a plně si za ní stojí. Jen doplním, že zmíněnou zprávu ombudsmana za rok 2013 jste obdrželi jako sněmovní tisk 147.

Petiční výbor tuto zprávu na svém zasedání projednal a doporučil ji ke schválení. Usnesení, které na svém jednání dne 15. dubna přijal, vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 147/1.

Petiční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu

I. bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 dle sněmovního tisku číslo 147,

II. žádá vládu, aby se zabývala legislativními podněty uvedenými v úvodu souhrnné zprávy, části 1 Zevšeobecnění poznatků - doporučení Poslanecké sněmovně, a aby předložila Poslanecké sněmovně zprávu o využití těchto podnětů v termínu do 30. září 2014 a odůvodnila, z jakého důvodu některé legislativní podněty veřejného ochránce práv nezařadila do svého legislativního plánu.

Děkuji. (Potlesk členů KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Lukáš Pleticha. (Není v sále.) Takže se táži ještě jednou, pan poslanec Lukáš Pleticha, zda je přítomen. Není. Poprosím někoho z ústavněprávního výboru, aby přečetl usnesení. (Předsedající předává papír s usnesením členovi ústavněprávního výboru.) Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážená Sněmovno, ústavněprávní výbor se zabýval tiskem 147 dne 21. května 2014 na svém zasedání a přijal následující usnesení:. ÚPV jednak vzal tisk 147 na vědomí, dále - žádá vládu, aby informovala výbor o svém stanovisku k jednotlivým legislativním podnětům uvedeným v první části Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013, a to do 30. 9. 2014, dále - pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocnil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu podal zprávu o výsledcích projednávání souhrnné zprávy na jednání ústavněprávního výboru.

Děkuji za pozornost. (Vrací papír s usnesením předsedajícímu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment zahajuji všeobecnou rozpravu a na začátek všeobecné rozpravy zde mám faktickou poznámku, s kterou se hlásí pan poslanec Vácha. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Já bych chtěl s potěšením přivítat pana předsedu vlády a zároveň vyjádřit osobní hlubokou lítost nad tím, že přišel tak pozdě. Kdyby přišel před hodinou, mohli jsme tu hodinu něco dělat. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vaše faktická poznámka s přednostním právem - pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem samozřejmě od rána přítomen tady v budově Poslanecké sněmovny a právě v okamžiku, kdy přišla na řadu příslušná písemná interpelace, tak jsem měl předem domluvený telefonický rozhovor se stálým předsedou Evropské rady panem Van Rompuyem, se kterým jsme konzultovali teď situaci před jednáním Evropské rady, která se uskuteční příští týden a kde se bude diskutovat o výběru šéfa Evropské komise. Čili mě mrzí, že Poslanecká sněmovna tu uplynulou hodinu nemohla nic dělat, ale chci vás všechny ujistit, že jako předseda vlády jsem měl velmi nabitý pracovní program. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane premiére. (Hlásí se poslanec Laudát.) Řádná přihláška do diskuse, pane poslanče? (Ano.) Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dámy a pánové, já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych poprosil pana premiéra, aby třeba jednou dvakrát za rok si pozval a sešel se s paní ombudsmankou, prezidentem NKÚ, předsedou Nejvyššího ústavního soudu a podobnými institucemi, které mají jistý nezávislý statut.

Mě silně znepokojilo chování Ministerstva financí, které samozřejmě plní příkazy svého ministra, kde na rozpočtovém výboru došlo k ne zrovna hezké situaci, která nemá obdoby tady ve Sněmovně, kdy se ministerstvo tahalo o jednotky milionů u těchto institucí, v případě Nejvyššího ústavního soudu to bylo dokonce zhruba, jestli si pamatuji, o 400 tisíc. Víte, buď tyhle instituce, říkám, jsou to zanedbatelné peníze k efektu, který mohou přinést do společnosti, ať už je to ombudsmanka v případě sociálně vyloučených skupin, národnostních menšin, romské problematiky atd., atd. Nechci to tady rozvádět. A myslím si, že takovéto tlačení a plošné, neadekvátní a nekompetentní zásahy do těchto institucí bez znalostí o těchto institucích a jejich významu, že je to velice nebezpečné a že budeme v jiných kapitolách MPSV a tak do budoucna vynakládat obrovské náklady na sanaci průšvihů, které nastanou.

Takže znovu bych chtěl pana premiéra poprosit a podle toho, aby adekvátně dal pokyny svým poslancům, aby v některých aktivitách a obraně těchto institucí mi pomohli a mě podpořili, protože to je skutečně celospolečenský zájem. Neobracím se na hnutí ANO, protože odtamtud právě přichází škrtání, nekompetentní zásahy do těchto institucí. A znova připomínám slova pana Rychetského o nesvéprávných lidech na Ministerstvu financí.

Takže tolik moje prosba. Jinak samozřejmě to podpořím, protože jsem členem petičního výboru a tu problematiku sleduji dlouhodobě, tak podpořím samozřejmě to usnesení a samozřejmě i větší tlaky, aby ještě více, i když to není zas až tak málo, my jsme tam měli prezentaci, jaká část návrhů a podnětů ombudsmana byla nějakým způsobem zapracována, ať už částečně, nebo zcela. Nebylo to tak málo, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ale může to být i více. A není lepší a bezpečnější přece zpětná vazba ze společnosti směrem k politikům, než je ombudsman, Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní soud. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Jana Volného. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, pane předsedající, kolegové, páni ministři. Já jenom chci upřesnit jednu věc a reagovat tady na pana kolegu Laudáta. On dobře ví a on to na rozpočtovém výboru několikrát řekl, že rozpočtový výbor měl plnou pravomoc a kompetenci schvalovat tyto rozpočty a Ministerstvo financí pouze doporučilo a vyjádřilo se a v podstatě nám dalo nějaký náhled z jejich pohledu. To znamená, kompetence byly na naší straně. Je to čistý alibismus vymlouvat se na ministra financí a na Ministerstvo financí. A je to v podstatě rétorika, kterou tady vedou. A kdykoli je možno útočit na Ministerstvo financí a na ministra financí, tak to dělají. Ale on sám dobře ví, že v tomto případě to bylo plně v kompetenci rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já vás poprosím, pane poslanče Laudáte, počkejte, před vámi je s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP