(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás na chviličku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Mám řádně přihlášené jak k faktickým, tak s přednostním právem, přihlášené do diskuse, a pokud chcete vést jiné diskuse, než je téma, které tady bylo předloženo v rámci pořadu schůze, tak prosím přeneste své diskuse do předsálí, ať paní ministryně může dokončit svůj projev. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji, pane místopředsedo. Já tím chci manifestovat jenom svoji připravenost promluvit, říci svůj názor, sdělit svoje stanovisko a vysvětlit svoje rozhodnutí. Ostatně to tady bylo vždy. Odmítám takové interpretace a hodnocení, že pohrdám Poslaneckou sněmovnou, nedostavuji se na výbory, jak jsem slyšela. To není pravda. A pokud zazní u tohoto řečnického stolku, a tuším, že za chvíli zazní, opět kritika, tak předem říkám, jsem vám k dispozici, ale preferuji vymezený čas, který by nám nebral dobu, která je nutná k projednávání zákonů, když vy sami kritizujete, že zákony se projednávají opožděně a že např. Ministerstvo spravedlnosti ještě žádné zákony nepředložilo. Ono to tak není. Do připomínkového řízení samozřejmě už šly některé návrhy, ale Poslanecká sněmovna je skutečně nedostala, a vy dobře víte, lépe nežli já, že např. zákon o státním zastupitelství se vám nepodařilo prosadit, a nejsem si jista, jestli, i kdyby nepadla vláda, byste toho úspěchu docílili v roce 2013. Ale to mně nepřísluší opět hodnotit.

Závěrem bych chtěla říci, není to nedostatek odvahy, není to nedostatek otevřenosti, není to arogance, není to pohrdání vašimi otázkami, je to přesný opak. Chci je odpovídat, ale na místě a v době k tomu určené a nechci zdržovat naše jednání, které by mělo být pracovní, konstruktivní a vedené v zájmu co nejlepšího schvalování a nejrychlejšího schvalování potřebných zákonů, zbytečným politickým pletichařením a intrikami, které, jak vidím, zejména opozici provází na každém jejím kroku i v Poslanecké sněmovně. Děkuji. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Fakticky ke svému návrhu paní kolegyně Černochová. Prosím paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Míru mír, amen. Já bych chtěla, prosím pěkně, jenom upozornit na to, že ve chvíli, kdy tady pan předseda klubu ANO navrhoval veto, v té chvíli neměl k dispozici potřebný počet podpisů, tak jak tomu bývá zvykem. Předpokládám, že teď už ty podpisy shání, ale je tedy toto důvod, aby proto ještě jednou vystoupil a to veto navrhl, protože se musí vznášet veto ve chvíli, kdy podpisy, prostřednictvím pana místopředsedy pane předsedo ANO, máte.

Víte, já si myslím, že to, co tady říkala paní ministryně, je snad ještě horší, než co jsme si doteď mysleli. (Hluk v sále, potlesk několika poslanců.) Mně jenom přijde i pro zástupce ANO, že ani oni nechtějí mít na sobě to, že tady zaznívají názory pouze z jedné strany, že jediný, kdo tady může vystupovat při projednávání tohoto bodu, jsou lidé s přednostním právem nebo já jako navrhovatelka a že jsou ošizeni ostatní kolegové a kolegyně, aby se ptali.

A pokud bych mohla k tomu, co vím jenom z médií, říct svůj názor já, tak mně přijde, že je v pořádku, že pan náměstek Štern paní ministryni nedovolil, aby se seznamovala s jakoukoli dokumentací. Víte, to je asi stejné, je tady celá řada starostů mezi námi. Kdyby rada městské části, rada obce delegovala do výběrové komise někoho z místostarostů, někoho z úředníků, a pak by starosta jenom proto, že je statutář, chtěl všechny podklady. Umíte si představit, že by to někdo z nás starostů na někoho takto zkusil, jako to zkusila paní ministryně na pana Šterna? Já si to představit nedovedu, a proto vás ještě jednou chci poprosit, stáhněte ty podpisy, stáhněte ten návrh. Pojďme se k tomu bavit, pojďme se dohodnout na úrovni předsedů politických klubů, že této problematice budeme věnovat třeba hodinu a budeme se opravdu snažit dozvědět, v čem ten problém na Ministerstvu spravedlnosti je.

V jiném případě mi nezbývá, než doporučit paní ministryni, aby vyhlásila transparentní výběrové řízení na psychiatra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, nyní mám přihlášené s přednostním právem pana předsedu Okamuru, Fialu, Kalouska a Kováčika, pak jsou tady faktické poznámky k průběhu rozpravy, a pokud by se netýkaly programu schůze, tak vás nemohu pustit k ničemu jinému než k programu schůze. V pořadí, jak jsem četl, s přednostním právem. Doufám, že k programu schůze, ale s přednostním právem musím pustit k čemukoli. Pan předseda Tomio Okamura, připraví se pan předseda Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, co se týče hnutí Úsvit, my se normálně k těmto záležitostem, resp. my jsme se nechovali nikdy nijak útočně a nepodíleli jsme se na nějakých politických hrátkách ODS, TOP 09 versus jiné politické strany, ale já bohužel tady už musím vystoupit s několika otázkami nebo připomínkami vůči paní ministryni, protože jsem tady zaznamenal skutečně několik nelogických výroků, s kterými vůbec nemůžu souhlasit a musíme je za hnutí Úsvit okamžitě odmítnout.

Za prvé, koho si koalice vybere za náměstky, to je skutečně vaše záležitost, paní ministryně a to já nejsem žádný obhájce pana Kalouska, ale ten si dupl hned zkraje v minulém volebním období a řekl, že náměstky si odsouhlasí sám, a jestli mu tam někdo bude podstrkovat nějaké jiné, tak prostě ne a tak to prostě nebude a bude je mít pod kontrolou. Jiní náměstci tam prostě nebudou. Takhle bych to udělal já. Mně prostě nikdo diktovat nebude, kdybych já měl být ministrem. A buď mám takovou pozici a vyjádřím ji jasně, nebo si nechám od začátku diktovat nějaké, s prominutím, lidi, které mi tam někdo nastrká, a pak se dostanu do jejich vleku. Řídím 18 let mezinárodní firmu a tohle by se mi nemohlo stát. Toto je chyba hned v úvodu z mého pohledu.

Argumentace, a já budu argumentovat skutečně věcně tady. Přeji vám, abyste co nejrychleji vyřešili ten marast v České republice. To, koho si vyberete za náměstky, to přece není možné, aby ministr takto významného resortu, a vůbec jakýkoli ministr, toto bral jako nějaký argument. To si myslím že ne.

Druhá věc je, že paní ministryně tady hovořila o opozici, ale to se mě bytostně dotklo, protože my jsme také v opozici, hnutí Úsvit, a já myslím, že je tady i jiná opoziční strana, která se nepodílí. My přece proti vám nejdeme nijak nevěcně. My si tady nehrajeme nějakou politickou polívku. Vždycky hnutí Úsvit se snažilo vystupovat vůči vám korektně, i vůči hnutí ANO, a to, co jsme řekli, že sto dnů dáme na to, abyste se zapracovali, to jsem přece splnil. To jsme splnili. Když uplynulo sto dní, tak se snažíme věcně vůči vám vyjadřovat. Ale že nás paní ministryně Válková hodila do jedné skupiny s někým jiným, s kterými nemáme, promiňte, vůbec nic společného, tak to bych tedy byl rád, abychom to tady začali trošku oddělovat. Teď jsem se dostal do skupiny s panem Kalouskem, dostal jsem se do skupiny s panem Nečasem (smích v sále, potlesk z řad ANO), který je nyní prošetřován, a to bych, paní ministryně, doufám, že máte takovou rozlišovací schopnost, že trošku oddělíte jiné politické strany od jiných. To se cítím velice pomluven, a velice hrubě, a to bych vás žádal o vysvětlení. To mi nepřipadá ideální. Znova říkám, že my nadále budeme věcní. I nadále vám přejeme, ať se to dořeší, ale prosím, neházejte nás do jednoho pytle s někým, kdo nejsme. Vždycky jsme se k vám chovali korektně. A budeme i nadále vždycky věcní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP