(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Poté pan poslanec Sklenák navrhuje, abychom tisky 82 a 175 ve třetím čtení zařadili na středu 18. června.

 

Poslanec Roman Sklenák: A ještě tisk 100.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tisky 82, 175 a 100, abychom zařadili na středu 18. června dopoledne po již zařazených bodech, tzn. byly by to body 3, 4 a 5.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 47, přihlášeno 127, pro 117, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kolovratník žádá bod č. 16, sněmovní tisk 201, zařadit jako první bod po bodu 107, který je ale navržen k vyřazení. Pokud by to nevadilo, nejdříve bychom se zabývali žádostí na vyřazení bodu 107 a pak bychom se vrátili k vašemu návrhu.

 

Nyní bych nechal hlasovat návrh pana poslance Benešíka, který navrhuje vyřadit bod 107.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 48, přihlášeno je 130, pro 122, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl schválen a bod vyřazen.

 

Tím pádem bychom nyní hlasovali o návrhu pana poslance Kolovratníka, který chce zařadit bod 16 jako první bod dnes po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 131, pro 105, proti 14. Tento návrh byl také přijat.

 

Nyní zde máme návrhy pana poslance Koubka - zařadit tisky 164 a 115 na středu odpoledne jako body 4 a 5.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 133, pro 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A ještě je tady tisk 156, který si přeje pan poslanec zařadit na středu 18. června dopoledne. To by tedy byl, pokud se nepletu, bod 6 a 7, protože dva body jsou zařazeny pevně, další tři jsme přiřadili, takže by to byly body 6 a 7. Prostě abychom to nekomplikovali, bude to po pevně zařazených bodech na středu dopoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo s tím souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno je 133, pro 123, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Ještě zde mám další omluvy. Pan poslanec Zahradníček se omlouvá dnes z pracovních důvodů, paní poslankyně Dobešová od 9 do 12 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Gabal z dnešního jednání z pracovních důvodů. To jsou ještě omluvy.

Ptám se, zda jsem nechal hlasovat o všech návrzích ke změně pořadu. Ano, nejsou žádné protesty. Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Pane předsedo, já se hlásím s přednostním právem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano.

 

Poslanec František Laudát: Jednak bych poprosil, abychom dostali na stůl, jaký bude vlastně program, nevím, kolik z vás se ještě vyzná v tom, který bod kdy budeme projednávat. To za prvé.

A za druhé. Je mi líto, jestliže paní ministryně - musím se jí zastat, dozvěděl jsem se - požadovala, aby jí bylo včera vyhověno, a grémium smete její požadavky. Byla na služební cestě, tak je mi nepochopitelné, že grémium nezařadilo její bod tak, aby už tady mohla být. A je mi nepochopitelné, když jsme chtěli jen tento bod přerušit, že ani potom jste nevyhověli. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, v grémiu máte svého zástupce, který vám určitě ozřejmil důvody, které k tomu vedení Poslanecké sněmovny vedly.

Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Na tomto grémiu jsem byl a myslím, že je to dobrá zpráva pro kolegyně a kolegy. Proč jsme se tak rozhodli, na návrh vedení Sněmovny. Sami posuďte. Jako organizační výbor dostáváme 10 dnů před zahájením schůze Sněmovny nejenom materiály, ale i pořad schůze. Já jsem dnes podpořil všechny návrhy na změny pořadu schůze, protože je to v zásadě jedno, ale pokud máte připravena vystoupení, máte připravené zpravodaje a každý den přehazujeme 10, 15, 14 bodů, tak to není normální. A děláme to proto, že vyhovujeme ministrům, to je třeba si říct. Pak se jednou stane, že se to netrefí. Včera ráno jsem slušně požádal a říkal jsem, kdykoliv si řeknete jako vládní koalice, že tady bude paní ministryně, tak to přerušme do tohoto bodu. A včera to byla asi jedna z deseti změn, nevím, kolik jich bylo dneska, nevím, kolik jich bude zítra, kolik jich bude v úterý.

Prosil bych i ministry, aby si to plánovali lépe. A pokud mají nějakou jinou věc, v pořádku, ale ať neobviňují Poslaneckou sněmovnu, že nejsme připraveni každý den osmkrát měnit program tam a zpátky, že zrovna jí vyšla chvilka a zrovna v tuto chvilku mohla přijít do Poslanecké sněmovny. To je špatný přístup a je jedno, která vláda to dělá. Kritizoval jsem to i v minulém volebním období, kdy jsem byl vládní poslanec a ne opoziční.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jenom bych doplnil, že jsem odeslal dopis na všechny členy vlády, ve kterém jsem je informoval o situaci a požádal jsem je o součinnost. Doufám, že na příští schůzi Sněmovny to bude již lépe fungovat a bude spokojena jak Poslanecká sněmovna, tak členové vlády. A to je to, o co nám jde především.

 

Pokud se nikdo další nehlásí, uzavřel bych tuto část a budeme se věnovat bodu 108.

108.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Chtěl bych vás informovat, že na pořad jednání 10. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem šest odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První je interpelace na ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Ministr Zaorálek odpověděl na interpelaci poslankyni Jitky Chalánkové ve věci odebrání a následného rozdělení českých dětí a sourozenců v Norsku občanům České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 185 a projednávání této interpelace bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno.

Já tedy otevírám rozpravu. Paní poslankyně Chalánková chce vystoupit. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP