(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Nyní přihlášky s přednostním právem - pan poslanec Tomio Okamura a poté pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tentokrát jenom krátce. My v Úsvitu se těmto různým podvodníkům a různým parazitujícím skupinám, které nás tady permanentně okrádají, věnujeme samozřejmě dlouhodobě. To znamená, my tento návrh podporujeme. To jsem chtěl říct. Takže my určitě podporujeme, abychom ho propustili. Úsvit bude hlasovat pro a vůbec nevadí, že je to návrh ze Senátu. Mně se na tom taky líbí, že tam je průřez politickými stranami, protože navrhovateli je jak senátorka z ČSSD, tak jsou tam Severočeši neboli spolupracující s hnutím ANO, pak je tam ODS atd. To znamená, že si myslím, že je to také v souladu. Chtěl bych poprosit, abychom to propustili, abychom těmto zlodějnám a těmto parazitujícím skupinám aspoň malinko udělali přítrž. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bronislav Schwarz. Poté s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý podvečer, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Každé zpřísnění na této linii myslím, že uvítá každý starosta a každý ředitel technických služeb. A po všech těch pomnících v Terezíně, značkách si myslím, že je opravdu nutné, aby ten zákon byl schválen, propuštěn a byl možná ještě zpřísněn. Ale chci za to poděkovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní ještě jedna faktická poznámka poslance Pavla Plzáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Bude to stručná poznámka. Chtěl bych se obrátit prostřednictvím vás tady na předkladatele. Tam je uváděno, že v Senátu se diskutovala taky širší novela, která by umožnila obcím prostřednictvím vyhlášky úplně výkup nebo činnost té sběrny zakázat. A debatovalo se zřejmě o tom, jestli to je protiústavní krok, jestli by to nebylo něco proti podnikání. A teď se to ale stalo v jedné obci. Proběhlo to médii. Prostě to ta obec udělala a nevím, jestli to bylo protiústavní, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní již řádná přihláška s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My určitě budeme podporovat propuštění tohoto zákona, nicméně chci říci, že pro nás je velmi důležité, aby na konci byly pravomoci pro obce. A není to jenom o těch, kteří kradou kanály, ale je to taky o tom, že v mnoha čtvrtích, kde se to vůbec nehodí, v mnoha lokalitách, kde se to vůbec nehodí, jsou povolovány herny - herny - sběrny. Krajský úřad to klidně povolí. No u těch heren už obce pravomoci mají. U těch sběren je to třeba říct. A mnozí, kteří jsme byli na radnici, jsme zažili oprávněné stížnosti občanů, kde ve vilových čtvrtích jsou výkupny sběrných surovin, někdy s nonstop provozem. Tak si představte, jak to vypadá. A i když třeba není nonstop provoz. A ti, kteří vozí i legální odpad, pokud je to na místech, kde to nemá co být, tak je to špatně. Takže obce by měly dostat pravomoc, aby určily, kde a kdy a za jakých podmínek. Myslím si, že si s tím starostové a zastupitelstva poradí a že to přispěje k řešení mnoha problémů v našich městech a obcích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní jsem zaznamenal přihlášku pana zpravodaje v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolil bych si zareagovat, protože jsem požádal a je to vpuštěno do legislativního procesu, i když nejsem vládní poslanec a podobně, ale u tohoto materiálu máte v elektronické podobě i stanovisko vlády, která souhlasí s tímto materiálem. Takže bych tlumočil jako člen výboru životního prostředí i stanovisko vlády.

Myslím si, že ty námitky, které tady padly, aby obce mohly přijímat obecně závazné přihlášky k tomuto problému, bychom mohli projednat potom v rámci druhého a třetího čtení ve výboru a v Poslanecké sněmovně a že nic nebrání tomu, abychom tento krok udělali, protože vím, že v Senátu se na tom pracovalo a přece jenom touto formou to bylo zmírněno. To jenom na doplnění mého vystoupení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní František Laudát přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Pokud v Senátu i tady někdo přemýšlí, jak regulovat, hlídat, tak já se ptám, proč u výkupu sběrných surovin ano. Peníze slouží ke korupci, neměli bychom zakázat peníze? V autech se lidé zabíjejí - nebylo by lepší, kdyby chodili pěšky? Řada chemických látek škodí životnímu prostředí, možná bychom je také selektivně - a jenom tak nějak pro vaše uvažování nastolím otázku, kde se zastavíme, v té rovině. Myslím, že od toho máme policejní orgány, různé kontroly, těch institucí máme dost, takže tady bych výjimečně s panem kolegou Stanjurou nesouhlasil, že by obce měly rozhodovat o tom, pokud někdo splní jakékoliv podmínky, zda některý byznys mu tam povolí, nebo nepovolí. Nevím, kde se s tou regulací té společnosti - pak už si můžeme říct rovnou, že se vrátíme před rok 1989. A jestli se někde... a ony se tady vyskytují patologické jevy.

Tady ten návrh si myslím, že je sympatický a není problém ho prohnat legislativním procesem. Ale v té další regulaci kde se zastavíme? Pak už se můžeme vrátit před rok 1989 a jedna strana, tentokrát asi ANO, bude ta moudrá, ta všechno bude vědět, jak se má co dělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro pana kolegu Františka Laudáta vaším prostřednictvím. Problém je v tom, že územní plán přesně neřeší plochu, v které může být umístěna sběrna. A klidně pozvu Františka Laudáta do mého rodného města, kde ve vilové čtvrti jsou dvě sběrny. Přestože jsme apelovali na kraj, přestože někteří občané si oprávněně stěžovali, prostě úředníci na kraji řekli "oni splnili podmínky" a v zásadě nemají možnost mu to nepovolit. To zas nechci vyčítat těm úředníkům.

Já si fakt myslím, že si s tím obce poradí, že to nebude tak, že to kamarádovi ve vilové čtvrti povolí a tomu, koho nemají rádi, to ve vilové čtvrti nepovolí. Netrpím tou nedůvěrou. Moudrost zastupitelů, jak si my tady myslíme, že když dáme tu pravomoc obcím, tak to budou zneužívat, špatně využívat nebo něco. Jsou pod veřejnou kontrolou. A v zásadě 90 % oprávněných stížností na městě, které řeší každý starosta, pochází ze tří zdrojů - sběrny, herny a noční křik tam, kde je zase špatně umístěna hospoda či restaurace. 90 % oprávněných stížností. Teď nebudu mluvit o neoprávněných stížnostech, ty se týkají úplně jiných stěžovatelů a úplně jiných okolností a jiných skutků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se pana senátora, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj? Ano. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Pane místopředsedo, chtěl bych požádat naši Sněmovnu, aby po přikázání výboru byla možnost zkrácení termínu k projednání o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. V rámci rozpravy nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat přikázáním výboru k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy o tom rozhodovat v hlasování pořadové číslo 41. Pro jistotu zagonguji.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 41 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí, aby projednal tento návrh zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 41. Z přihlášených 145 pro 131, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 42, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 42. Z přítomných 145 pro 125, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a lhůta k projednání je stanovena výboru na 30 dnů. Děkuji panu senátorovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 45. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP