(10.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně. Já to beru jako doporučení paní ministryni, bude to mít ve stenozáznamu, takže mně hluk nevadí a myslím si, že se s tím může seznámit.

Tím končím své vystoupení. Chtěl jsem říci, že tato dílčí úprava je v pořádku, ale měla by být doplněna koncepčnější změnou. Ta byla z velké části již připravena a já doporučuji této vládě, aby se k tomu opět vrátila, protože máme-li časově omezené mandáty, pak musíme stanovit pravidla, jak jednotlivé funkcionáře vybírat. Jistým řešením, a to je má poslední poznámka, by byla i spolupráce s možnou vzniklou soudcovskou radou, ale protože vím, že tato vláda to nemá ve svém vládním prohlášení, tak doporučuji alespoň, jak už jsem řekl, zákonná pravidla pro výběr soudních funkcionářů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu pana poslance Blažka.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Já bych jenom chtěl upozornit na to, že dáváme lhůty čím dál tím více soudní soustavě, to znamená vedením, různým funkcionářům, šéfům kolegií atd., což je v pořádku, ale jenom když jsme včera strávili tak plodnou debatu o státních zástupcích, tak bych chtěl upozornit, že tam žádné lhůty nejsou. On to obsahoval zákon, který spadl s minulou Sněmovnou, a myslím si, že je dobré bavit se o tom, že když už soudcům, kteří v podstatě mají své místo v Ústavě jako zvláštní soudní moc, lhůty dáváme, tak vedle toho působí zajímavě, když někteří funkcionáři státního zastupitelství jsou ve funkcích v podstatě neomezenou dobu a mnozí tam jsou více jak deset let. Takže jenom bych rád v této souvislosti upozornil, že když už tedy dáváme lhůty soudům, tak bych poprosil stávající vládu, aby se také zabývala hodně rychle tím, aby se tyhle poměry zavedly i do soustavy státního zastupitelství, protože když jsem včera poslouchal tu kritiku státních zástupců, kterou jsem já nevedl, tak ono to dost možná souvisí s tímhle problémem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a vzhledem k tomu, že nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž ji končím. Táži se, zda navrhovatel či paní zpravodajka mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto zákona.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu číslo

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění,ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 175/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Chovanec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám řekl několik úvodních vět o návrhu zákona, o kterém hovořila kolegyně Tominová velmi podrobně v rámci prvého čtení, a proto bych pouze připomenul některé parametry tohoto zákona.

Navrhuje se, aby již v roce 2015 platila pravidla pro zvyšování důchodů, podle kterých se postupovalo před rokem 2013, tj. aby ve výši zvýšených důchodů byl zohledňován růst cen plně, a nikoliv jen jednou třetinou, aby se předešlo opakování letošní situace, kdy zvýšení důchodů bylo velmi nízké, a za účelem alespoň částečné kompenzace nižší valorizace důchodů v období 2013-14. Navrhuje se současně, aby při zvýšení důchodů v lednu 2015 činilo zvýšení u průměrného starobního důchodu nejméně 1,8 %.

Návrh zákona byl projednán ve všech přikázaných výborech, tj. ve výboru pro sociální politiku a rozpočtovým výborem, které shodně návrh zákona doporučily Poslanecké sněmovně schválit. V souladu s usnesením těchto výborů vás prosím o podporu předloženého návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Mám tady přihlášku pana poslance Laudáta. Já se chci zeptat, protože faktickou nemůžu pustit mimo rozpravu, jestli je to procedurální návrh. (Ano.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, už tady při předchozím projednávání byl vznesen požadavek, aby u takto zásadních věcí byl příslušný resortní ministr, a jednalo se konkrétně o paní ministryni Marksovou-Tominovou. Vzhledem k tomu, že ji tady nevidím, dávám procedurální návrh, aby se tento bod přerušil do příchodu paní ministryně. A skutečně bych moc naléhavě prosil vládu, když jsou to klíčové materiály, já nebudu škodit u jakýchkoliv formálních materiálů, že by tady skutečně měli být přítomni a obhajovat ministři. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Jelikož se jedná o procedurální návrh, rozhodneme o něm bez rozpravy. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Zahajuji tedy hlasování o procedurálním návrhu přerušit projednávání tohoto bodu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 32, do kterého je přihlášeno 146 poslanců, pro 40, proti 95. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní s přednostním právem dávám prostor předsedovi klubu ODS panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. My jsme zdvořile požádali, abychom přerušili projednávání, dokud tu nebude paní ministryně. Vy jste proti, my se musíme poradit o dalším postupu, protože je to velmi nezvyklé, takže žádáme o přestávku na jednání našeho klubu v délce dvou hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, slyšela jsem dobře do 22 hodin, nebo v délce dvou hodin? (Pobavení. - V délce dvou hodin.) Ano. Takže se sejdeme ve 12.37.

 

(Jednání přerušeno v 10.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP