(18.30 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Chtěl bych zde zareagovat na slova předsedy rozpočtového výboru pana poslance Votavy o tom, že podle jeho názoru cesta nevede přes regulaci RPSN. Já si to, pane předsedo, opravdu pořád nemyslím. Já si opravdu pořád myslím, že to přes to RPSN vede. Vedou mě k tomu skutečnosti, které mám zjištěné, že když nutnost stanovit maximální výši úroků přijaly takové státy, jako je Německo, a to 12 procentních bodů nad průměrnou sazbu, Rakousko, Francie, Belgie, a jak říkali moji kolegové, je to ve 13 státech Evropské unie, tak opravdu ten váš argument, že ta cesta nevede přes RPSN, si myslím, že není tak úplně opodstatněný. Můžete samozřejmě namítnout, že v jiných státech to není, ale já si myslím, že ty státy, které mají vyspělé právní prostředí, jako je právě Německo, Rakousko, Francie, tak asi tam bychom měli hledat inspiraci.

Zmínil bych se také ještě o tom, bylo to tady zmiňováno, že proběhl seminář k této věci. Já jsem ten seminář vnímal trošku jinak. Já jsem jej vnímal jako seminář, kde bylo největším zájmem, aby ten bankovní a nebankovní trh byl co nejméně omezen. Já si myslím, páni kolegové poslanci a poslankyně, že my tady v této Sněmovně jsme proto, abychom hájili zájmy občanů, a nikoliv bank a poskytovatelů úvěrů, neřkuli dokonce lichvářů. Já si myslím, že to naše poslání tady je jiné.

Dále tady zazněla zmínka o organizaci Člověk v tísni. Já bych to tady teď zopakoval na plénu Sněmovny - od zástupce této organizace zazněla na semináři doslova tato věta: Ne všichni u nás mají stejný přístup k právu a ke spravedlnosti. Já si myslím, jak už říkali moji kolegové z našeho poslaneckého klubu, moji předřečníci, ne všichni u nás se umějí a jsou schopni se bránit v právním prostředí prostřednictvím soudů proti tomu, co se u nás děje. Přece vás nemusím přesvědčovat o tom, že pro člověka, který se v těchto kruzích nepohybuje, což je většina obyvatel naší země, je to složitější než pro ty firmy, které se tímto byznysem zabývají.

Dále bych tady ještě zmínil tu věc, že na semináři byla zmínka o tom, že lidi v podstatě posíláme do šedé zóny černé ekonomiky. A já se znovu ptám, já už jsem to říkal ve výborech a zopakuji to tady ve Sněmovně, jestli ten člověk, žadatel o úvěr, neuspěje v bance, nesplňuje kritéria, není úvěrovatelný, nemá kredit pro to, aby dostal úvěr, tím, že ho pošleme do nebankovního sektoru, kde ty úroky jsou větší, tím se nějak změní jeho úvěrovatelnost? Jeho kredibilita? Tím se naopak zhorší, protože úroky tam jsou nastolené mnohem vyšší. A samozřejmě stejné platí i potom, pokud spadne do té černé nebo šedé zóny.

A jestliže zazněly připomínky o tom, že je to potom problematické u lichvářů, kteří fungují bez jakýchkoliv smluv, tak my přece nebudeme u nás rezignovat na vymáhání a dodržování trestního práva. To by bylo opravdu špatné. To snad opravdu ne.

Závěrem bych chtěl říci k úrokovým sazbám, znovu to zopakuji - jestliže tak vyspělé země jako Německo a Rakousko dospěly k tomu, že je nutno omezit maximální procento úroků z úvěrů, tak to má své opodstatnění.

Zazněla tady zmínka, a já to tedy vítám, že ten náš návrh byl tak podnětný, že vyprovokoval debatu o tom, že by měl vzniknout registr poskytovatelů nebankovních úvěrů. Ale přece jestliže je budeme mít registrované, tak co jim bude bránit v tom, aby poskytovali úvěry za, jak se říká, nehorázné, nekřesťanské úroky? Navíc to, že asi dojde v registru ke snížení počtu zhruba 50 poskytovatelů, tak přece všichni dobře víme, že menší konkurence znamená vyšší ceny.

Já se proto, přes to, co tady zaznělo, na vás obracím s žádostí o podporu tohoto zákona. Samozřejmě vítáme vstřícnost všech poslanců nebo poslaneckých klubů, kteří jsou ochotni s námi dále pracovat na tomto zákoně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Nevidím nikoho, kdo by byl přihlášen v tento moment do obecné rozpravy. Než vám dám slovo, pane poslanče (Laudáte), tak ještě přečtu jednu omluvu. Tímto se omlouvá z pracovních důvodů pan ministr Daniel Herman z dnešní schůze od 17.15 hodin.

Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo. Já jsem se tady hlásil k normálnímu příspěvku, nikoliv jako zpravodaj, protože to bych zneužíval statutu zpravodaje, který má říkat má dáti - dal.

Dámy a pánové, já bych tady zareagoval na několik věcí, které tady zazněly. Jednak pan předseda Okamura tady řekl větu "řešíme standardní úvěr". Právě že nikoliv. Neřešíme standardní úvěr. Standardní úvěr není v pásmu lichvy. Lichva je přesně ten svět úplně jiný, nikoliv to, co vy tady chcete předkládat. Úvěr bude stát tolik a tolik. Problém je, že vy se skutečně domníváte, že svět je černobílý. Je hrozné riziko, když do této oblasti ingeruje člověk, který nezná přesně penzum, prostě celé portfolio bankovních služeb.

Teď bych zmínil jedno - tímto pokusem uděláte zásadní zářez, a to jsou běžné spotřebitelské úvěry, které jsou poskytovány například v prodejnách. To není jenom svět bank, to už je dneska svět obchodu. Bohužel, Češi si zvykli na to, že si dopředu, na úvěr si zrychlí, předřadí spotřebu před výdělkem. Je to jejich rozhodnutí a nic s tím nenaděláme. Je to poměrně v tuto chvíli, v citlivé době slabého růstu, jistý ekonomický stimul, to, co by moc neměl dělat stát, byť to asi dělat podle vládního prohlášení jako prvních kroků bude, tak neměl. Lidé to dělají, mají víc čím ručit než stát, možná. Takže prostě to není takhle černobílé, což vy si myslíte, že ano.

Více kšeftů bankám. Víte, já se nedomnívám, že když se sáhne do tvrdší regulace nebankovních poskytovatelů, že tím se trh přelije k bankéřům. Oni podle mého názoru nedávají výhodné podmínky. Mají podstatně tvrdší podmínky na příjmy žadatelů, na majetek apod. Prostě nekryté rizikové úvěry, s tím má celá Evropa, Spojené státy, velké zkušenosti. Myslím, že jsme ve fázi vzpamatovávání se z té hodně studené sprchy, která proběhla, tudíž já se nedomnívám, že se tento byznys automaticky přesune právě do bank, které mají také nějaké svoje charty chování, mají nějaké zásady a hlavně podstatně tvrdší podmínky na poskytování úvěrů.

Pan kolega Fiala tady říkal, aby se konečně s lichvou začalo dělat. No, já se domnívám, že se začalo dělat. Nevím, jestli náhodou nezaznamenal, že zhruba před rokem a půl tady byla právě schválena poměrně zásadní novela, právě proto, že v oblastech s vysokým podílem sociálně vyloučených skupin vlastně situace začala být třaskavá. Tam ty formy zneužívání byly nejenom poskytování úvěrů, bylo to volání na falešné linky a placení bez protislužby atd. atd. To jsme se tady domluvili napříč politickým spektrem. Mám pocit, že tady nebyl snad nikdo, kdo by hlasoval v tu chvíli proti nebo se zdržel, takže to prošlo. Organizace, které v těch lokalitách pracují, jednoznačně zatím dávají aviza pozitivních odezev na to. Také skutečně od té doby rozsah té třaskaviny nebyl až tak akutní jako před tím rokem a půl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP