(20.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nebudu dlouho zdržovat, ale zareaguji na předřečníka. Já si nemyslím, že zkoušet tady paní zpravodajku je na místě, protože tady by měl sedět ministr dopravy. My ten návrh na zamítnutí v prvním čtení podpoříme už při vzpomínce na hasičskou lobby, kdy se tady odehrávaly srdceryvné scény, přestože zasvěcení varovali, že když zatížíme pojišťovny povinností převádět část financí na sbor, a jak to dopadlo. Samozřejmě že si to vzali jako záminku na navýšení potom. Víceméně jsme přenesli břemeno opět na občany.

Myslím si, že tohle musí být sofistikovaně vyrobené, a já v tomto případě opravdu se přikláním k tomu názoru, který zaznívá v tom vládním stanovisku, byť samozřejmě ten problém existuje, ale já doufám, že pan Prachař se s tím rychle vypořádá. Ale nezkoušejte paní zpravodajku, musím se jí zastat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Radek Vondráček: Dámy a pánové, hodně už řekli mí předřečníci. Já také zažívám zvláštní chvíle, kdy souhlasím i vlevo i vpravo. Opravdu bych chtěl za klub ANO říct, že vnímáme závažnost té situace, která existuje. Já za sebe můžu říct, že znám z praxe ten pocit bezmoci vůči postupu ČKP. Znám z vlastní praxe některá až absurdní rozhodnutí soudů, která jsou naprosto protichůdná. Kdy třeba vozidlo je již dávno ve šrotu a jeden soudce rozhodne, že stejně je nutné zaplatit sankci, že vozidlo nebylo pojištěno, kdežto druhý soudce uvěří, že když auto skutečně už je sešrotováno, není nutné platit povinné ručení.

Situace vyžaduje nápravu. Nejsem si schopný sám pro sebe vyhodnotit, nakolik je to akutní potřeba, aby byla přijímána novela zákona, o které tady zaznělo, že je dočasná, a skutečně se přimlouvám za to, aby bylo přijato systémové řešení, aby byla splněna a aby byla oslovena všechna připomínková místa. I v nepřítomnosti ministra dopravy si troufám říct, že tento úkol bude mít prioritu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Adamec, po něm pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já tedy nevím. Všichni mí předřečníci tady říkají, že souhlasí s názorem zleva, zprava, já taky a dostanu jediný kartáč od paní kolegyně. Tomu trošku nerozumím. Ale myslím si, že je to nakonec správně, protože každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán.

Nicméně já jsem netušil, že vláda může odfláknout důvodovou zprávu. Já jsem tu nový. Pro mě je to docela zajímavá informace, ale stát se to může. Také jsem nebyl u schvalování těch předešlých verzí tohoto zákona. A nechci hodnotit praxi, protože samozřejmě každý z nás, kdo převáděl automobil přes bazar, určitě nějakou zkušenost má. Buď s kanceláří pojistitelů, nebo jak se k vám chovali v bazaru, jestli vám řekli, že si to auto musíte odhlásit sami, jestli vám to neřekli, pak jste se strašně mýlili. Nicméně říkal jsem, když ta vláda i podle paní poslankyně Konečné tu důvodovou zprávu takto odflákla, tak já si myslím, že to je právě i ten důvod, proč by měla něco konat a něco činit. Protože já si skutečně myslím, že tento stav je velmi neudržitelný a je potřeba s ním něco dělat. Takže já se nebráním ani tomu, když tento návrh půjde do výboru, pokusíme se s ním něco udělat. Na druhé straně, osobně si myslím, že rozumnější je, když vláda se k tomu chová tímto způsobem, zaúkolovat vládu, patřičného ministra, aby si s tímto problémem poradil, předložil nám relevantní návrh a my jsme měli o čem hlasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Prosím pana poslance Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem tu taky nový a musím říct, že je asi takové zaklínadlo, že budeme hledat komplexní řešení, systémové řešení. Nějak pořád nejsou. Takže já bych tím chtěl jenom říct, že za Úsvit to podpoříme. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Další řádně přihlášenou je paní navrhovatelka, paní poslankyně Konečná. Prosím, pane poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Já jenom, protože i naše sněmovna toto určila do gesce rozpočtového výboru, a tím, jak jsou složité právní předpisy, a je to vlastně propojení dvou zákonů, to je další nesystémovost v našem právním řádu, tak nicméně se domnívám, že za tuto novelu nese velký díl zodpovědnosti i Ministerstvo financí.

Ráda bych se pana ministra financí vaším prostřednictvím zeptala, zda vůbec ví o tom, že by v této věci měl nějakým způsobem koordinovat svůj postup s Ministerstvem dopravy, a zda ví o tom, že má toto také v gesci, protože Česká kancelář pojistitelů je prostě také v gesci Ministerstva financí, resp. ten zákon byl tehdy připravován v součinnosti s Ministerstvem financí. Má na to dokonce celý odbor na ministerstvu. Jenom jestli by nám nemohl říct. Já chápu, že to možná teď nevíte, pane ministře, nechci vás uvádět do rozpaků. Jenom kdybyste nám třeba mohl říct, že nám do týdne sdělíte, jestli vaše vláda, vaše ministerstvo v tomto vůbec bude něco dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Když už to bylo mým prostřednictvím, tak pan ministr je tak hodný, že paní poslankyni mým prostřednictvím odpoví. Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Paní poslankyně, já si to beru za úkol a hned ráno, jak přijdu do práce, vyhledám ten odbor a budu to řešit. Podám vám zprávu. (Potlesk, smích.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a přeji mu, aby ten odbor našel zítra ráno (smích), a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu.

Vzhledem k vetu dvou poslaneckých klubů nebudeme hlasovat podle § 90 odst. 5, nicméně eviduji tady návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesla paní zpravodajka paní poslankyně Zelienková. O tomto návrhu na zamítnutí dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti zamítnutí tohoto návrhu zákona?

Je to hlasování číslo 169, přihlášeno 133 poslankyň a poslanců, pro zamítnutí 46, proti 41, tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Paní poslankyně Konečná. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Dovolím si vzhledem k tomu, jak jsem mluvila o tom, že jde vlastně o propojení jak Ministerstva dopravy, tak Ministerstva financí, požádat o to, zda by mohl být ten zákon přikázán, a nemám to projednáno, protože tu není nikdo - aha, tady vidím pana předsedu hospodářského výboru. Omlouvám se. Jestli bychom to mohli dát i do hospodářského výboru, který tuto agendu standardně řešil v minulém funkčním období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Takže návrh na hospodářský výbor. Ptám se, jestli má někdo ještě nějaký jiný návrh. Prosím, pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chtěl jsem se jenom přimluvit za návrh paní poslankyně Konečné, protože pod hospodářský výbor, nebo hospodářský výbor má v gesci úřad zeměměřický a katastrální a s jeho pomocí se lépe vyhledává. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Bezecný se hlásí? Ne, nehlásí. Pan poslanec Vondráček, prosím, s návrhem na přikázání nějakému výboru?

 

Poslanec Radek Vondráček: (Směje se.) Asi nenadchnu kolegy, ale on je ten problém i do značné míry právní. Navrhoval bych přikázat ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. I kolegové z ústavněprávního výboru jsou zjevně vděční. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Nemá. Budeme tedy hlasovat o přikázání jednotlivým výborům.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 170, přihlášeno 135 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP