(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Tím jsme se vypořádali se změnami programu a vzhledem k tomu, že jsme jako první bod zařadili bod, který má název Prohlášení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k NATO, tak tento bod otevírám.

95.
Prohlášení Poslanecké sněmovny k NATO

Prosím pana ministra obrany, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád v souvislosti s obsáhlou včerejší debatou na téma Česká republika a NATO navrhl přijmout relativně stručný, ale myslím si, že jasný text.

Ten text má následující znění: "Česká republika považuje členství v NATO za základní pilíř své bezpečnostní politiky a národní obrany. Jsme pevným, spolehlivým a aktivním článkem Severoatlantické aliance. To platilo od prvního okamžiku našeho vstupu do NATO v roce 1999 a platí to o to více i dnes. Právě v roce, kdy si připomínáme 15. výročí našeho vstupu do Severoatlantické aliance, a ve světle znepokojujícího vývoje situace na Ukrajině uvědomujeme si zásadní význam NATO pro udržení stability a míru. Česká republika je proto plně připravena plnit veškeré závazky, které z jejího členství a z Washingtonské smlouvy vyplývají. Aktivní obranu hodnot, na kterých je Aliance postavena, považujeme za svoji samozřejmou a čestnou povinnost."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Mám do ní přihlášku pana předsedy klubu ODS Stanjury, který se tak stane zpravodajem. (Smích v sále.) Odpor je marný, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo, včetně funkce zpravodaje. O to jsem skutečně nestál. Dobře mi tak, měl jsem počkat, až promluví nějaký jiný řečník.

Já chci říci návazně na to, co řekl pan ministr - my nemáme žádný problém podpořit tu deklaraci, to prohlášení, které tady přednesl. Myslím si, že je v souladu i s politickým názorem Občanské demokratické strany.

Dovolím si odcitovat ještě jeden návrh usnesení, který není proti, ale který by mohl doplnit to usnesení, nebo to prohlášení, které tady řekl pan ministr. Už se nechci vracet ke včerejší obsáhlé debatě. Spíš se chci dívat obecně k postavení a k názoru České republiky jako funkčního a spolehlivého člena Severoatlantické aliance.

Takže ten návrh usnesení by zněl: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR je v zájmu zajištění bezpečnosti a územní celistvosti České republiky připravena v případě potřeby schválit umístění spojeneckých vojsk NATO v České republice."

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Dalším přihlášeným s řádnou přihláškou je pan poslanec Ženíšek.

 

Poslanec Marek Ženíšek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já velmi vítám návrh usnesení, který přednesl pan ministr. Stejně tak se ztotožňuji s tou podstatou, která byla navrhnuta teď kolegou Stanjurou, nicméně mi chybí v návrhu usnesení pana ministra to, o co tady vlastně celou dobu včera i v předchozích dnech zkrátka šlo. Já chápu tu deklaraci pana ministra, že tedy jsme platnými členy, nebo jsme plnoprávnými členy NATO, a že chceme být spolehlivými partnery NATO, ale zkrátka ta věta mi tam chybí, ta, o kterou tady celou dobu šlo a za kterou byl pan ministr peskován opozicí, věta, kvůli které vy jste včera vetovali vůbec tu debatu, abychom právě pana ministra tady v Poslanecké sněmovně za tu větu nemohli peskovat. Takže já navrhuji usnesení, které, myslím, se nevylučuje s tím, co navrhl pan ministr.

To usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prohlašuje, že je připravena podpořit kroky Severoatlantické aliance a plnit svoje závazky vyplývající z alianční smlouvy, a to včetně vytvoření podmínek pro případné společné akce vojsk a jejich umístění na území České republiky."

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to byl pan poslanec Ženíšek. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Holík? Pan předseda Kováčik dává přednost panu poslanci Holíkovi, takže pan poslanec Holík se může ujmout slova. Potom pan předseda Kováčik a potom pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedo, dovolte, abych napřed poděkoval panu kolegovi Kováčikovi.

Já souhlasím s názorem pana ministra obrany Stropnického, ale k rozmístění vojsk v České republice žádám, aby to bylo řešeno pomocí referenda, protože jsme Sněmovna, myslíme si, že jsme nejlepší, ale po včerejším vystoupení ať to rozhodnou lidé, ne my. (Potlesk z levé strany.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: (K mikrofonu přistupuje poslanec Kováčik, ale hlásí se poslanec Schwarz.) Je to faktická poznámka? Pardon, pane předsedo, pan poslanec Schwarz s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové. Nezlobte se, ale já jsem si tu smlouvu četl, znám ji jako bývalý voják, a pokud jsme vstoupili do NATO, tak ta smlouva v sobě už v minulosti obsahuje to, že v případě potřeby, když nebudeme stíhat nebo bude cvičení nebo cokoli lidově řečeno, tak už jsme dávno podepsali, že ta vojska tady budou. Tak to jsou všechno zbytečné věci. Podporuji pana ministra a chtěl bych vám to říci. Děkuji. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Padají tady velmi závažné návrhy. Návrhy, které z našeho pohledu - a teď mě, prosím pěkně, čtěte dobře - se mohou dotýkat integrity a suverenity České republiky. Zajisté pochopíte, že ty návrhy poslanecký klub KSČM bude chtít v písemné podobě, a bylo by divné, kdybyste vy i všichni ostatní nepožadovali přesné písemné znění těchto návrhů. Proto si dovolím navrhnout poté, co padnou všechny návrhy, pokud ještě nějaké budou, přerušení tohoto bodu do té doby, dokud nedostanou poslanci a poslankyně tyto návrhy v písemné podobě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já se tedy obávám, že takto úplně tu podmínku formulovat nelze, protože tam by bylo možná lepší dát nějaký časový údaj, abychom schůzi mohli zahájit a ten bod znovu otevřít. Myslím si, že na distribuci tištěné podoby není potřeba více než hodina, ale nechám to na vás.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vzhledem k tomu, že návrhy jsou různorodé a složité, nemyslím si, že by hodina mohla stačit. Proto navrhuji přerušení do zítřka do 11 hodin.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Ano, toto už hlasovatelné je. Pane předsedo, ještě si ujasním jednu věc. Trváte na hlasování teď, nebo stačí o tom návrhu hlasovat až po vyčerpání rozpravy?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, já jsem navrhl poté, co padnou návrhy, pokud ještě nějaké padnou, ale nedomnívám se, že by se rozprava měla vést k něčemu, co nemáme písemně. Myslím si, že poté, co padnou návrhy, pokud ještě nějaké budou, k usnesení, tak přerušení. Rozprava může být vedena až teprve k písemným materiálům. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vy mi to moc neulehčujete. Návrhy usnesení musí padnout v podrobné rozpravě, která bude následovat po rozpravě obecné.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tak abychom to zjednodušili, navrhuji hlasování teď hned.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře, to je procedurální návrh, ke kterému může být protinávrh. Prosím, pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP