(17.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, děkuji. Nyní se táži, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se, zda pan zpravodaj či paní zástupkyně vlády mají zájem o závěrečná slova. (Zpravodaj ne.) Paní ministryně? Také ne.

Takže nyní budeme hlasovat o návrzích, které tady padly, a to je návrh hlasovat o usnesení odděleně.

Já zahajuji hlasování o tomto návrhu a táži se, kdo je pro. (Námitky v sále.) Omlouvám se, takže všechny vás odhlásím a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými kartičkami. Děkuji.

A nyní zahajuji hlasování o návrhu hlasovat o usnesení po jednotlivých krocích. (Opět námitky v pravé části sálu.) Dobře, tudíž nemůžeme hlasovat. Já svolám ostatní kolegy, jestli přijdou. Dobrá, jelikož nejsme usnášeníschopní... (Hlasy ze sálu: Jsme!)

 

Dobře, takže zahajujeme hlasování o návrhu hlasovat usnesení po jednotlivých krocích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování (číslo 94) končím a konstatuji, že návrh byl zamítnut. (Přihlášeno 123 poslanců, pro 59, proti 54.)

 

Budeme tudíž hlasovat o návrhu jako celku.

Nyní zahajuji hlasování o návrhu usnesení, které přečetl zpravodaj pan poslanec Kováčik. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 95, do kterého je přihlášeno 124 poslanců, kdy pro se vyjádřilo 55. Konstatuji, že návrh usnesení byl zamítnut.

 

Tímto končím projednávání dnešního bodu a konstatuji, že návrh usnesení nebyl schválen.

Přerušuji jednání schůze do 13. května 14 hodin.

 

(Jednání skončilo v 17.53 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP