(17.20 hodin)

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych zde přednést návrh usnesení hnutí Úsvit: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá všechny politické síly na Ukrajině k zastavení násilí a zahájení jednání ve spolupráci s Evropskou unií, Spojenými státy a Ruskou federací. Cílem jednání musí být umožnit ukrajinským občanům vyjádřit se v jednotlivých oblastech ke státoprávnímu uspořádání v rámci Ukrajiny a svobodná volba politické reprezentace země. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dále vyzývá vládu České republiky, aby se zasadila o mezinárodní a nezávislé vyšetření masakru, který proběhl 2. května v Oděse a aby provedla prošetření bezpečnostní situace, ve které se naši krajané na Ukrajině dnes nově ocitli."

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Protože nemám kurs těsnopisu, tak si ho dovoluji poprosit, jestli by mi text usnesení nemohl přinést sem. Děkuji.

Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně paní zpravodajky. Pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo.

Budeme tedy hlasovat o usneseních. Přivolám naše kolegy z předsálí a shrnu, o čem budeme hlasovat. První máme usnesení paní poslankyně Konečné, dále usnesení pana poslance Holíka, dále usnesení pana poslance Gabala a poslední návrh usnesení je poslaneckého klubu hnutí Úsvit přímé demokracie, které přednesl pan poslanec Šarapatka. Já vždycky usnesení pomalu přečtu, abychom věděli, o čem hlasujeme.

Mám tady žádost o vaše odhlášení, takže nejprve všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Nejprve budeme hlasovat o usnesení, které navrhla paní poslankyně Konečná. V usnesení se říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby vyzvala členské státy Evropské unie i Ruskou federaci k uznání arbitrážní role OBSE ve věci řešení konfliktu na Ukrajině."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 90, přihlášeno 148 poslankyň a poslanců, pro 50, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o usnesení, které navrhl pan poslanec Pavel Holík. Usnesení se skládá ze dvou částí a říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje násilí, ke kterému došlo dne 2. května v Oděse, a žádá nestranné vyšetření a potrestání viníků. Dále vyjadřuje hlubokou lítost nad tragickými událostmi v Oděse a vyslovuje soustrast pozůstalým obětí."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 91, přihlášeno 152 poslankyň a poslanců, pro 143, proti 2. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o usnesení, které navrhl pan poslanec Ivan Gabal. Usnesení říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podporuje konání svobodných a demokratických voleb na Ukrajině a vyzývá OBSE k vyslání dostatečného počtu pozorovatelů voleb."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 92, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 152, proti nikdo. I tento návrh usnesení byl přijat.

 

Poslední usnesení k tomuto bodu, o kterém budeme hlasovat, je usnesení poslaneckého klubu hnutí Úsvit přímé demokracie, které přednesl pan poslanec Šarapatka a které říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá všechny politické síly na Ukrajině k zastavení násilí a zahájení jednání ve spolupráci s Evropskou unií, Spojenými státy americkými a Ruskou federací. Cílem jednání musí být umožnit ukrajinským občanům vyjádřit se v jednotlivých oblastech ke státoprávnímu uspořádání v rámci Ukrajiny a svobodná volba politické reprezentace země. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dále vyzývá vládu České republiky, aby se zasadila o mezinárodní nezávislé vyšetření masakru, který proběhl 2. května v Oděse, a aby provedla prošetření bezpečnostní situace, ve které se naši krajané na Ukrajině dnes nově ocitli, popřípadě podnikla kroky k zajištění bezpečí."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 93, přihlášeno 151 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 48. Toto usnesení bylo zamítnuto.

 

Tím jsme se vypořádali s usneseními. Oznamuji, že bylo přijato usnesení pana poslance Holíka a pana poslance Gabala. Tím končím tento bod.

Pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já bych jenom chtěl poděkovat za dnešní debatu. Všude říkám, že v České republice dnes jsme schopni se dohodnout na podstatných věcech v zahraniční politice. Jsem rád, že i ta debata dnes podle toho vypadala. Děkuji za ni.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a předávám vedení schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrý podvečer, dámy a pánové. Budeme pokračovat v dnešním jednání, a to přerušeným bodem číslo

87.
Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice

Tento bod byl přerušen ve všeobecné rozpravě, do které byli přihlášeni pan poslanec Zavadil a pan poslanec Opálka. Já prosím k mikrofonu pana poslance Zavadila.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo, ono se těžko hovoří po tak vzrušené debatě. Teď nemyslím ani emotivní, ale to, co se tam vlastně všechno odehrává, a všechno to, co jsme dostali jako informaci, tak to člověku nepřidá a já jsem ještě trošičku postižený tím, že jsem před 31 lety zažil na vlastní kůži se dívat do samopalu v jedné africké republice, kde jsem trávil půl roku, takže si dovedu představit, co se děje na Ukrajině.

Nicméně se vracím k tématu nezaměstnanosti a k některým věcem, které tady padly, a k některým poznámkám. Jak vidím, bohužel ti, co by to tedy měli slyšet, tady zrovna nejsou, ale to se nedá nic dělat.

Byla tady řeč o ceně práce, byla tady řeč o tom, jakým způsobem se vláda vypořádává nebo nevypořádává s nezaměstnaností, byla tady řeč o minimální mzdě. Já bych si dovolil učinit několik poznámek.

Začnu cenou práce. Jak je možné říkat, že cenou práce bychom měli vlastně regulovat nezaměstnanost, a myslet tím to, že bychom měli snížit výdělky, snížit cenu práce a na základě toho že bychom dosáhli lepších výsledků? Kde je dražší cena práce - v Německu, ve Švédsku nebo u nás? Určitě v Německu i ve Švédsku a kupodivu v Německu je nezaměstnanost jedna z nejnižších. Takže to není o ceně práce. A když už se o ceně práce bavím, a já už jsem to tady tuším říkal jednou, tak je potřeba rozlišit, jestli se bavím o sociálním a zdravotním pojištění, nebo o výdělku jako takovém, o mzdě, protože když se tyto dvě věci spojí, zjistíme, že cena práce u nás je velmi nízká. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP