Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. května 2014
Přítomno: 186 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně,vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 1 a pan poslanec Miroslav Kalousek má náhradní kartu číslo 6.

Nyní mi dovolte, abych vám sdělil omluvy z neúčasti na dnešním jednání. O omluvu požádali z poslanců: předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček od 9.30 do 12 hodin z pracovních důvodů, pan místopředseda Bartošek z pracovních důvodů od 16 hodin, pan poslanec Jiří Běhounek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pavel Blažek od 14 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Černochová na celý den ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Ivana Dobešová do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Gabriel z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák ze zdravotních důvodů, do 14 hodin paní poslankyně Zuzana Kailová z osobních důvodů, pan poslanec Martin Komárek do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Lorencová ze zdravotních důvodů, stejně tak z důvodu zahraniční cesty paní poslankyně Dana Váhalová a z důvodu zahraniční cesty také paní poslankyně Kristýna Zelienková. (V sále panuje nadměrný hluk.)

Z členů vlády se z dnešního jednání omlouvají: pan ministr Richard Brabec je na zahraniční cestě stejně jako paní ministryně Věra Jourová. Pan ministr Marian Jurečka do 12 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Jan Mládek je na zahraniční cestě. Pan ministr Martin Stropnický na dopolední jednání z pracovních důvodů a paní ministryně Helena Válková z osobních důvodů.

Pan poslanec Augustin z pracovních důvodů na dnešní odpoledne.

To jsou doručené omluvy. A pokud se Sněmovna zklidní, můžeme se zabývat programem.

Na dnešní dopolední jednání máme pevně zařazené body 87, to je zpráva vlády o řešení nezaměstnanosti, bod číslo 53, sněmovní tisk 70, bod 34, sněmovní tisk 74.

Poté bychom pokračovali body z bloku zákony ve třetím čtení, protože je středeční dopoledne, a budu rekapitulovat, u kterých jsou splněny lhůty k projednání: body 52, 56, 58, 59, 60 a 61.

Na 11. hodinu jsme včera pevně zařadili body 4 a 5, to jsou druhá čtení, o kterých rozhodl výbor včera ráno - sněmovní tisky 72 a 86, týkají se ministra zemědělství.

Na 12.30, jak jsme se dohodli, jsou pevně zařazeny bloky voleb, tedy body 62, 63, 65, 66, 68 až 71.

Na odpoledne připomínám, že ve 14 hodin, nikoliv ve 14.30, je zařazena schůze devátá, a bude tedy po realizaci bloku voleb přerušena 8. schůze Sněmovny.

Teď tady mám přihlášku na změnu programu. Pan poslanec Faltýnek se hlásí ze změnou programu.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, pane předsedající. Dobré ráno, dámy pánové. Chtěl bych poprosit o následující změny.

Dovolte, abych požádal jménem našeho klubu o pevné zařazení bodu 51, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, sněmovní tisk 170, prvé čtení, na dnes, středu 7. 5., jako druhý bod po vystoupení pana premiéra. Chtěl bych to zdůvodnit tím, že včera jsem obdržel tento požadavek od některých poslaneckých klubů, abychom tento bod projednali za přítomnosti pana premiéra a pana ministra financí.

Za druhé bych poprosil o pevné zařazení bodu 52, novela trestního řádu, sněmovní tisk 45, třetí čtení, na středu 14. 5. jako první bod, a dále bodu 15, novela zákona o vojácích z povolání, sněmovní tisk 49, prvé čtení, na středu 14. 5. jako druhý bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jde tedy o to, pane poslanče, že bod 52, který měl být dnes pevně zařazen, navrhujete přeřadit jako pevně zařazený na příští středu. (Souhlas.) Dobře. A mezi to by byl vložen tedy bod ve druhém čtení. Dobře.

Pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,všem přeji krásný středeční den a zdvořile vás žádám o podporu přeřazení bodů programové číslo 30, 31, 42, 43, 44 - podotýkám, že to jsou smlouvy ve druhém a prvním čtení, mezinárodní smlouvy - na úterý 13. května na 17 hodin, tak aby tyto body šly následně po sobě, těchto pět bodů. Opakuji: 30, 31, 42, 43 A 44. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál k programu schůze? Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých změnách, které tady byly předneseny. Myslím, že musíme hlasovat o přeřazení bodu 51 zvlášť a potom bychom mohli hlasovat body 52 a 15 jedním hlasováním. Má někdo výhradu proti tomu? Není tomu tak.

 

Takže budeme hlasovat nejdříve o pevném zařazení bodu číslo 51 jako druhý bod dnešního jednání za bod o nezaměstnanosti.

O tom rozhodneme v hlasování číslo 81, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto přeřazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 81. Z přítomných 145 pro 103. Návrh byl přijat. Bod číslo 51 bude druhým bodem dnešního jednání.

 

Nyní rozhodneme o přeřazení z bloku třetích čtení bodu číslo 52 a za něj zařazení bodu číslo 15 na středu 14. 5. jako první a druhý bod.

Rozhodneme v hlasování číslo 82, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 82. Z přítomných 148 pro 112, proti nikdo. Také bylo přijato. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP