(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, mohl bych požádat o usnesení alespoň napsané rukou? Nebo vás potom požádám o citování před hlasováním. Děkuji.

Nyní paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Pane předsedající, já vím, že to příliš nepatří do podrobné rozpravy, ale musím upřesnit některá nepravdivá slova paní ministryně.

Paní ministryně prostřednictvím předsedajícího, výbor pro bezpečnost většinou svých hlasů na svém jednání 19. dubna v Ostravě přijal usnesení, kterým vás vyzval k pozastavení v té době vámi čerstvě vyhlášeného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Vězeňské služby. Toto usnesení bylo většinou hlasů přijato. Podvýbor pro vězeňství na svém jednání minulé úterý rovněž přijal usnesení většinou svých hlasů, kterým vyzval výbor pro bezpečnost, aby se obrátil na Poslaneckou sněmovnu, aby se zabývala situací ve Vězeňské službě. Dnešní jednání výboru pro bezpečnost neproběhlo a žádné usnesení nebylo přijato, protože nedošlo ke schválení programu.

Ještě jednou se omlouvám za zneužití podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Bebarové-Rujbrové. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Opět připomínám, že jsme v podrobné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já se, pane místopředsedo, také omlouvám, ale kolega tady tak zásadním způsobem lhal, že očekávám, že se mi omluví, protože kromě toho, že mě monitoruje on, tak mě monitoruje velmi špatně, ale předpokládám, že mě monitorují tyto kamery, které potvrdí, že jsem tento sál ani na minutu při té rozpravě a při řeči paní Válkové neopustila. Byla jsem tamhle u kolegů, kterým jsem něco hlásila do notýsku, ale tento sál jsem neopustila, na rozdíl od vaší paní ministryně, na kterou jsme tady čekali, a museli jsme přerušovat schůzi, protože ta tady nebyla, ta pracovala pravděpodobně někde jinde, nebo jak říkáte vy, makala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Pan kolega Josef Hájek a poté pan kolega Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Josef Hájek: Já jenom upřesním. Já jsem sledoval místo, kde paní poslankyně sedí. Samozřejmě jsem neviděl, jestli se pohybovala někde jinde, takže tím pádem se omlouvám. Ale bral jsem to tak, že opravdu neseděla na svém místě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Pavel Blažek v podrobné rozpravě. Pane kolego, prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já bych rád v reakci na paní ministryni. To nebude vůbec konkrétně o nějakých odvoláváních, ale já jenom pozoruji od jejího nástupu, jak by řekl Descartes, povedu rozpravu o metodě, jak to funguje na ministerstvu teď. Paní ministryně vždycky když je nějaký aktuální problém, který se odehrává teď, tak buďto do médií, nebo tady ve Sněmovně říká: a tam je určitě nějaká mafie. Nebo: tam se učinily nějaké věci. A pokud je zrovna v tu chvilku neví, tak se zahájí vyšetřování, aby na kohokoli kdo cokoli řekne, se prostě něco našlo.

A teď jsem, teď radši neřeknu ještě, co bych chtěl říci, ale prostě ta metoda je odsouzeníhodná, je špatná a neřeší vůbec nic aktuálního. Ale tou neustálou dehonestací za státní peníze, kdy na vaše odpůrce vždycky najmete tu či onu kontrolu, ten či onen dohled, jiné věci se neřeší než v zásadě to, co jste říkala včera v televizi, že hlavně kontrolujete, to můžete, to je všechno správné, ale prostě na tom ministerstvu za chvilku nebude vůbec nikdo, protože bude zkontrolován.

A taková nesympatická doba, to jsou sedmdesátá léta, paní ministryně. Já v podstatě bych ještě připomněl, a teď neřeknu vůbec žádné politiky, ale bylo by dobré podívat se třeba na paměti režiséra Menzela, které onehdá vyšly, jak se zacházelo s těmi, kdo odporovali normalizaci. Přesně takhle.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Opět jsem se nedočkal v podrobné rozpravě návrhu na usnesení. Jedině kolega Daniel Korte, tomu děkuji za dodržování jednacího řádu.

Nyní pan kolega Fichtner je přihlášen do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedající. Tak já myslím, že bychom se mohli s panem kolegou Laudátem, prostřednictvím vás, dohodnout, že by tady ten zítřejší jednací den začal minutou ticha. Nicméně nad rámec toho si myslím, že by Poslanecká sněmovna klidně, vzhledem k tomu, že jsme v podrobné rozpravě, kde mohou zaznívat návrhy usnesení, tak že by Poslanecká sněmovna přijala usnesení následujícího znění - já se to pokusím naformulovat: Poslanecká sněmovně vyslovuje upřímnou soustrast blízkým policistky Petry Z., která zemřela při služebním zákroku v Brandýse nad Labem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Také bych prosil, kdybyste to formuloval alespoň na papír, než skončíme podrobnou rozpravu, abych to potom nezkomolil, protože pan navrhovatel a zpravodaj tohoto tisku to sice sleduje, ale nevím, jestli to má zapsáno, tak abychom alespoň jeden z nás měli text.

Pan kolega Blažek ještě v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já nerad brzdím na první pohled sympatické, pěkné věci, ale prosím vás, jak budeme vysvětlovat jiným, co zahynou ve službě státu, že za ně tu minutu ticha držet nebudeme, což nebudeme? Jediným důvodem - že nebudou v médiích? Prosím vás, zvažme to. Tady jenom proto, že něco je v médiích, tak jednak ten bod, který začal, a tu minutu ticha opravdu zvažme, abychom neurazili budoucí, případně minulé, kterým tu poctu nevyjadřujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Miroslav Kalousek, poté paní poslankyně Jana Černochová, poté pan poslanec František Laudát. Snažím se udržet pořadí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pan kolega Hájek se omluvil paní poslankyni Černochové, tak mi přijde fér, abych já se omluvil prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Hájkovi, že jsem odešel. Já jsem skutečně odešel, protože jsem si narychlo potřeboval ověřit naprosto neuvěřitelnou informaci, která svým způsobem také zapadá do bodu informace o vymahatelnosti práva.

Vzpomínáte si, kolegyně a kolegové, na tu skandální tiskovou konferenci, kdy první místopředseda vlády a ministr financí řekl, že jakási redakce echo24.cz vzhledem k tomu, že se vyjadřuje neuctivě, tak že doufá, že má všechno v pořádku v účetnictví a vůči finančním úřadům? Pan první místopředseda pak samozřejmě popíral, že by se jednalo o výhrůžku nebo že by snad nedejbože tím myslel, že by chtěl zneužít své pravomoci. Tak ta finanční kontrola do redakce echo24 nastoupila. Vezmeme-li si statistiku četnosti kontrol v Praze, pak nemůžeme mít sebemenší pochybnost o tom, že to není náhoda. A projednáváme tady, prosím, vymahatelnost práva, předpokládám tedy, že svým způsobem i zneužívání pravomoci.

Vážně chcete předstírat, paní ministryně, že tady střežíte právo? (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Opět jsem se nedočkal návrhu na usnesení. Paní kolegyně Černochová v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Jana Černochová: Moje vystoupení se týká usnesení. Já bych chtěla poprosit pana kolegu z ANO, aby ten návrh stáhl z těch důvodů, o kterých tady hovořil pan poslanec Blažek. Myslím si, že důstojným aktem, jak můžeme vyjádřit úctu a poděkování zemřelé policistce, je například kondolenční arch nebo finanční příspěvek jejím dvěma dětem, které budou vychovávány bez matky. A nemusíme na to přijímat jako Poslanecká sněmovna žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom ke kolegovi Blažkovi. V minulém a předminulém období bývalo, nevím jestli pravidlem, ale nic neobvyklého, že když někdo padl například ve válce v Kosovu nebo v Afghánistánu z našich vojáků, tak se držela minuta ticha, takže je tady ten aspekt, bych řekl, lidský, matka tří dětí a podobně, takže já na tom nevidím nic divného. Ale pokud by i došlo na nějaké doprovodné usnesení k tomu, k té události, tak zase není to vhodné do tohoto bodu, který, ať už udělal pan Koskuba co udělal, tak prostě to téma se rozšířilo někam jinam, a když už všechno směrem k té policistce, tak radši bych to doporučoval nechat na ráno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Pavel Blažek ještě jednou v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP