(15.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Víte, já mám pocit, že v tuto chvíli koalice úplně otočila tento bod a snaží se nám tady namluvit, že my jsme ti, kteří se nechceme zabývat případem, který se tragicky stal v tom minulém týdnu a který každého z nás zasáhl včetně mne.

Včera jsem v odpoledních, nebo už skoro ve večerních hodinách, v 19.34, dostala velmi hezký mail od pana Bohuslava Chalupy, poslance za hnutí ANO, který navrhl vyjádřit projev hluboké soustrasti rodině příslušnice Policie České republiky, která zemřela v souvislosti s výkonem služby, a navrhl, aby se náš výbor, výbor pro bezpečnost, situací zabýval a zaslal pozůstalým společnou kondolenci a společně se připojil i k finanční sbírce, kterou organizují odboráři z Unie bezpečnostních sborů. Pan místopředseda výboru pro bezpečnost žádal všechny kolegy z výboru pro bezpečnost, aby se tato věc zařadila jako bod jednání výboru, tedy dnes v půl jedné. K mému velkému překvapení právě členové vaší koalice neodhlasovali program výboru pro bezpečnost. Takže si prosím udělejte pořádek ve svých vlastních řadách a nesnažte se tady moralizovat vůči nám něco, že nechceme něčím se zabývat, něco projednávat, nevyjadřujeme dostatečnou soustrast, nevyjadřujeme dostatečnou účast! My jsme ji chtěli vyjádřit. Já jsem za poslancem Chalupou byla. Řekla jsem, že jsem zklamaná, že se to na výbor nedostalo a že já sama finančně přispěji a ať ty kroky pokud možno třeba koordinujeme jenom my dva spolu, pokud se nikdo jiný z kolegů nepřidá. A to si myslím, že je přesně ta forma pomoci, kterou můžeme tady dneska si rozmyslet v hlavě všichni, jak budeme fakticky pomáhat, nejenom ústně populistickými řečmi! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím. Děkuji. Nyní tedy pan kolega František Laudát. Jinou přihlášku do rozpravy nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nepovažuji návrh pana Fichtnera v tuhle chvíli za dobrý. Pojďme to udělat zítra ráno, ale teď už to je trošku za hranou, že tady se snažíte opravdu nějakou pákou, nebo to může být tak vykládáno - ten bod zněl jasně. Pokud pan Koskuba má problém, co navrhuje a neví, tak měl to navrhnout zcela jinak a je to naprosto elementární. Nechci ho podezřívat, že tak učinil z nějakých jiných důvodů, protože vím, že na výboru se nedaří opětovně některé palčivé body projednat. To znamená, to, co navrhuje kolega Fichtner, já se k tomu připojuji, ale pojďme to udělat zítra ráno. Dneska je to kontroverzní a je to pravý opak.

A za další. My tady máme řešit systémově trestnou činnost, ale ona někde začíná. Začíná u vymahatelnosti nebo nevymahatelnosti práva, u kauz, u chování ke státním úředníkům, u vyhazování lidí, kteří jsou tažní, nikoliv chovní ve státní správě. Vy máte plná ústa toho, jak se budete chovat. Zatím předvádíte pravý opak. To, že o tom média nepíší do té šíře - já si nedokážu představit, co by se činilo, pokud by někdo naložil s vedením Vězeňské služby a dělo se tam to, co se tam děje dneska, v minulé Poslanecké sněmovně. To by byly skandály, to by byly sáhodlouhé články. Teď samozřejmě Babišova média mlčí. Nicméně prosím na druhé straně, pokud paní ministryně má čisté svědomí, a já věřím tomu, že ano, tak ať tady odpoví na otázky. Časem se dostane i na další ministry, aby se zodpovídali ze své práce. Komu jinému než Sněmovně, a tím potažmo i veřejnosti, jak tady zaznělo? A pokud tady zpochybňujete základní pilíře demokracie - prosím vás, takhle začínala dlouhatánská totalita, ze které vzešel potom Sovětský svaz. Nechte toho, dokud je ještě čas! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa a potom s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vládo. Prosím vás, tady se naznačuje, co se děje ve vězeňské službě. Já jsem v bezpečnostních výborech, mimo bisky mám celou sbírku. Řešili jsme to na podvýboru pro vězeňství, řešíme to na výboru pro bezpečnost a kolegy jsem několikrát požádal, aby svá slova o chaosu a destabilizaci vězeňské služby prokázali fakticky. Nic takového se do dnešního dne nestalo a trvá to dva měsíce! Takže jestli se tady vytváří jakási atmosféra toho, že vězeňská služba nefunguje, tak je to omyl! Byli jsme v Ostravě na služební cestě, kde jsem mluvil s velitelem vězeňské služby ostravské věznice, který zároveň řídí plzeňskou. Před členy výboru pro bezpečnost jsem se ho ptal, jak vnímá kvalitu vězeňské služby. Žádné poznatky, o kterých tady hovoříte, se nedějí!

A pokud jde o kompetence ministra, to jsme si řekli na výboru. Nevím, proč se to tady znova řeší. Na to máme výbor pro bezpečnost, kde ty věci budou řešeny a vyřešeny! A já jsem zvědav, až se ukážou ty věci, které se zjišťují dneska při kontrolách, které provádí Ministerstvo spravedlnosti, kdo se přihlásí k politické odpovědnosti za to, že tady hájil věci, které se teď ukazují, že budou prostě problém ve vězeňské službě! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chalupovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek k řádné přihlášce s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Musím říct, že vám závidím váš akcent, prostřednictvím předsedajícího pane poslanče Chaloupko. (Z pléna: Chalupo!) Chalupo. Omlouvám se. Tam už opravdu jenom chybělo ještě, aby zaznělo: Vězeňská služba funguje a řadě z vás to brzo ukážeme. (Pobavení a potlesk.) Ale to nebyl důvod, proč jsem se přihlásil.

Já jsem chtěl jenom odpovědět - projednáváme to proto, že jsme si takový bod schválili, byť to například nikoho z nás z opozice nenapadlo. Člena vládní koalice napadlo, abychom se dnes zabývali bodem, který se jmenuje Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva, a pochybnosti celé řady z nás i pochybnosti odborné veřejnosti, zda ministryně spravedlnosti svými rozhodnutími respektuje, či nerespektuje zákon, nepochybně do tohoto bodu patří. Těžko můžeme něco takového projednávat při projednávání zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tam chápu, že bychom obcházeli jednací řád, ale při bodu, který se jmenuje vymahatelnost práva, se domnívám, že to je zcela relevantní. A pochopitelně nikdo nemůže paní ministryni spravedlnosti donutit, aby na věcné a pochopitelné otázky odpověděla. To je prostě její rozhodnutí, a pokud se rozhodne nám neodpovědět, tak je to pouze informace o tom, jak vážně bere Poslaneckou sněmovnu, do jaké míry tím suverénem, jak někdy rád zdůrazňuji, pohrdá, či nepohrdá. Koneckonců já to chápu. Před rokem 1989 měli komunisté také nějaký parlament, také nějakou vládu, ale o všem se rozhodovalo na ÚV KSČ a na parlament se koneckonců každý ministr mohl zdálky usmát, rozhodně ho nemusel brát vážně.

A alespoň jednu jedinou otázku, paní ministryně. Pokud byste odpověděla, byl bych vám velmi vděčný. Pokud by se ukázalo - o tom opravdu může rozhodnout pouze správní soud -, že vaše rozhodnutí nerespektovalo právo a že s tím vznikne nejenom chaos, ale také náklady a řada dalších problémů, ponesete bez vytáček a bez výmluv plnou politickou odpovědnost? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Miroslavu Kalouskovi. Mám dvě další přihlášky do rozpravy. První je pan poslanec Pavel Blažek, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já jenom abych panu kolegovi Chalupovi, vaším prostřednictvím, šetřil hlasivky. Tak situace přeci je jasná. Tady padlo pár dotazů. Paní ministryně buďto nechce, nebo neumí odpovědět. Na ministerstvu je aparát, takže teď je 30 dnů na to, aby otázky byly zodpovězeny písemně. Aparát to umí a ví, že to musí zodpovědět. Na tom paní ministryně nic nezmění a aparát to jistě vypracuje a my nějaké odpovědi dostaneme. Kvůli tomu nijak tady nemusíme na sebe zvyšovat hlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Nyní paní poslankyně... (Posl. J. Černochová se vzdává slova.) Dobře, bere zpět. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, tedy všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo paní ministryně. Ano. Pan zpravodaj? Nic neříká. Paní ministryně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP