(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení bodu číslo 26, což je návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a navrhl jeho pevné zařazení na příští úterý, to znamená 13. 5., do bloku prvních čtení za již pevně zařazené body.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud to je na příští úterý, tak zatím žádné pevně zařazené body nemáme. Pouze je zde návrh pana předsedy Faltýnka na zařazení čtyř bodů. To znamená, že pokud projde návrh pana předsedy Faltýnka, byl by to bod číslo 5.

 

Poslanec Radim Fiala: Ano, děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A je to tedy bod 26. Dobrá.

Teď pan předseda Mihola, potom pan místopředseda Gazdík. Pan ministr Zaorálek má kartu číslo 10.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych prosil o pevné zařazení bodu číslo 3, sněmovní tisk číslo 70, vládní návrh zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, na dnešní odpoledne po již pevně zařazených bodech. A stejně tak v návaznosti na to bod 34, sněmovní tisk číslo 74, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě atd. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: My máme na dnešek zařazených deset bodů, takže to, co navrhuje pan předseda Mihola, by byly body 11 a 12.

Pan místopředseda Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, dovoluji si vás zdvořile požádat s ohledem na účast zástupců hlavního města Prahy na projednávání zákonů, které se jich týkají - jedná se o bod 28, návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona o regulaci prostituce - o zařazení tohoto bodu dnes po již pevně zařazených bodech, tedy po desátém bodu, tak aby mohli být přítomni.

Děkuji vám velmi mnoho.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To ovšem pouze v případě, že by neprošel návrh pana předsedy Miholy, jinak to bude bod 13.

Další přednostní práva nevidím, takže dám slovo řádně přihlášeným. První je paní poslankyně Konečná, připraví se pan poslanec Kolovratník, potom paní předsedkyně výboru Němcová a pan poslanec Koskuba.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádala o zařazení nového bodu, který zdůvodním, a taktéž jeho název navrhnu na závěr svého vystoupení.

V pátek 2. května došlo v průběhu dne v centru Oděsy k pouličním střetům mezi aktivisty demonstrujícími na podporu obránců Slavjansku a příslušníky Pravého sektoru. Policie uvedla, že se potyčkám podařilo zabránit. V té chvíli byla ovšem již hlášena jedna lidská oběť. Nicméně jeden z důstojníků Ministerstva vnitra Ukrajiny tvrdí, že později byl vydán rozkaz ke stažení jednotky z místa událostí. To dalo převahu nacionalistickým teroristům.

Aktivisté antimajdanu se snažili ukrýt před radikály z Pravého sektoru ve čtyřpodlažní budově Domu odborů. Extremisté potom budovu zapálili a lidé, kteří se v ní ocitli, zůstali zablokováni. Vedle příslušníků Pravého sektoru, kteří byli podle řady zpráv do Oděsy přivezeni speciálními autobusy ze západu země, měli být mezi lidmi, kteří se na vražedné akci účastnili, také do civilu převlečení příslušníci zvláštních jednotek Vostok a Štorm. Tyto jednotky byly zkompletovány z aktivistů nacionalistických organizací a jsou prý mimo jiné financovány také prezidentským kandidátem, oligarchou Petrem Poroščenkem.

Některým aktivistům žádajícím federalizaci Ukrajiny se podařilo z hořící budovy uniknout. Útočníci nakonec odstranili i lešení, které únik před požárem umožňovalo. Jednali tedy s naprostým záměrem nechat lidi v Domě odborů uhořet. Zprávy také hovoří o tom, že ti, kteří se dostali na ulici, byli i se smrtelnými následky biti basebalovými pálkami a železnými tyčemi. Nacionalističtí teroristé dokonce bránili požárníkům v pokusu o likvidaci požáru či lékařům v ošetřování těžce zraněných, včetně starších žen a mužů. Jak uvádí zpravodajství, v Domě odborů uhořelo přinejmenším 46 lidí, ne plně ověřené zprávy jsou o dalších dvaceti ubitých, kteří požáru unikli. Zraněno mělo být více jak 200 osob.

To, co se dnes na Ukrajině děje, demonstruje nebezpečnou demoralizaci bezpečnostních složek, jejich neschopnost zabezpečit právo a pořádek na Ukrajině, ochránit životy a majetek občanů. Tragické události v Oděse ukázaly, co přinesl Ukrajině státní převrat a co přineslo převzetí moci silami, které jsou pod ochranou prozápadních neonacistických sil. Tyto reakční síly vytvořily ovzduší strachu a beznaděje, stálého psychického napětí.

Západní země k celé tragédii víceméně mlčí, přestože dříve jsme slyšeli vzletná slova. Zajímavé ovšem je vyjádření bulharského ministra zahraničních věcí pana Vigenina, který v reakci události označil za příšerné a v rozhovoru pro BNR řekl, že Bulharsko od ukrajinského režimu požaduje, aby splnil své závazky v oblasti odzbrojení militarizovaných uskupení a omezil vliv krajní pravice.

Žádáme tedy zařazení nového bodu této schůze, týkajícího se aktuální situace na Ukrajině a pozice české vlády k masakru v Oděse ze dne 2. 5. 2014.

K těmto věcem bychom, kolegyně a kolegové, neměli mlčet. A jestliže mi dnes na tiskové konferenci prostřednictvím předsedajícího pan šéf poslaneckého klubu ČSSD řekl, že to nepřispěje ke zklidnění situace, tak já říkám, že máme jako Parlament České republiky právo vědět, co naše vláda podnikne v tom, aby lidé neumírali, nebyli vražděni v akci, kterou jsme jinak do této chvíle - nebo vy jste jinak do této chvíle - veřejně podporovali. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kolovratník má slovo. Připraví se paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já budu podstatně stručnější než moje předřečnice. Dovolím si požádat o posunutí a zařazení několika volebních bodů. Konkrétně prosím o vyjmutí pevně zařazeného volebního bodu číslo 64, Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, a to vyjmutí ze zítřka, ze zítřejšího dne, až na středu 14. 5., a pevné zařazení tohoto bodu společně s novými volebními body, a to číslo 73, Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny, a 67, Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu.

Zrekapituluji. Je to žádost o nové zařazení tří volebních bodů, bodů 64, 73 a 67, pevně na středu 14. května ve 12.30 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Němcová má slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já přicházím s návrhem bodu, který Poslanecká sněmovna musí podle jednacího řádu na svůj program zařadit, ale já formálně musím tento návrh vznést. Týká se žádosti Policie České republiky, a ta žádost je vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání paní poslankyně Kailové. My podle jednacího řádu musíme tento bod zařadit na první schůzi, která následuje poté, kdy policií byl tento požadavek doručen. Ta schůze právě probíhá. Neznamená to pro nás, že musíme ten bod uzavřít. Neznamená to, že musíme na té schůzi hlasovat, nicméně zařadit do programu jej musíme.

Já k tomu jenom dodám, že pan předseda Poslanecké sněmovny poté, co 23. dubna tuto žádost policie obdržel, 24. dubna mi ji jako předsedkyni mandátového a imunitního výboru postoupil. Mandátový a imunitní výbor se sešel 29. dubna s tím, že stanovil - tak jak to musíme učinit - dva zpravodaje k tomuto bodu. Přerušili jsme naše jednání a budeme v něm pokračovat 13. 5. Tedy za týden ve 12.30 hodin zasedne mandátový a imunitní výbor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP