(16.50 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, budu jenom velmi stručný. Návrh představil pan navrhovatel. Vláda k němu zaujala stanovisko ve svém tisku 125, který jsme dostali jako tisk 125/1, které je neutrální. Vláda popisuje některé problémy, které tím vznikají, ale současně k tisku nezaujala žádné zásadní stanovisko a bude záležet na nás, jak se s tím vypořádáme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda, takže prosím, pane zpravodaji, máte znovu slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Prosím, teď nejsem zpravodaj, teď jsem pan poslanec Benda. Teď bych chtěl mluvit za sebe a nechtěl jsem zneužívat -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zpravodaj jste, i když jste Benda, ale dobře.

 

Poslanec Marek Benda: Nechtěl jsem zneužívat své zpravodajské zprávy k tomu, abych navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona. Já myslím, že vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že za deset minut končíme, a po proběhlé rozpravě je zbytečné to nějak šířeji rozvádět. Já prostě pokládám pokus o zkrácení volebního období v Praze za naprosto politickou akci, která nemá žádný reálný smysl a význam. Praze jenom uškodí. Jenom uškodí ve všech směrech. Navíc důvodová zpráva je absolutně nepravdivá, protože prostě není pravda, že jedny volby navíc nebudou nic stát. To tedy budou a to si buďme jistí a v tomto směru by minimálně důvodové zprávy se měly pokoušet aspoň se vypořádat, a ne že si tam napíšeme jednu větičku, že to nikoho nebude nic stát, přestože si jsme vědomi, že to stát bude.

Navrhuji, abychom to zamítli. Je to jenom politický návrh, který má omezit volební období příštího zastupitelstva. Žádný věcný ani jiný smysl to nemá, a proto si myslím, že takové návrhy přijímat nemáme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec František Laudát, po něm pan navrhovatel. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Primárně jsem se hlásil, abych dal návrh na zamítnutí, a skutečně teď bych vás vyzval k zodpovědnosti. Představy některých lidí kolem KDU-ČSL jsou naprosto naivní, jak jsem se tady dozvěděl, že to je jakási ta. Tady to bylo vyvrácené, že tak nebude, tak byste si měli to jaksi tady říci, že v případě, že by to tak bylo, tak ať si pan Andrej Babiš připraví desítky miliard.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. To bylo stručné. Pan navrhovatel, prosím. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Adámek: Já i přes vědomí toho, jak dopadlo hlasování o tom prvním zákonu, a protože ta diskuse, která teď nebyla, se de facto odehrála u toho tisku 124, dovolte mi, abych přece jenom vyvrátil a ohradil se vůči některým slovům, tvrzením, která zde zazněla.

Já bych znova rád zopakoval: Praha je kraj, který se nazývá hlavní město Praha. Já nevím, kdy to konečně někdo pochopí. Prostě vy se tváříte, že neexistuje zákon 347, několikrát jsem ho zde citoval. Pro to, aby to tak bylo, se retroaktivně změnilo a prohlásilo zastupitelstvo za krajským zastupitelstvem, ale když je taková vůle zákonodárců, nemám s tím problém. Tady se všichni, dneska je to mimochodem velmi moderní, zaštiťovat se tou ekonomikou, protože to je dražší, tak já bych měl takový návrh vstřícný. Odpříště dělejme všechny senátní, parlamentní, krajské, obecní volby v jeden den a ušetříme nejvíc peněz. Já chápu, a asi to cítíte všichni, je to samozřejmě pitomost, ale já tím chci říct, že prostě kvůli tomu, že Senát se volí po třetinách, taky nebudeme říkat, já nevidím nic špatného na tom a dělal jsem jak starostu zastupitelstva do roku 2004 a chci se přihlásit ke slovům, která zde zazněla, prosím vás, nestrašte ty poslance, kteří nejsou z Prahy. Praha se ani nezastaví ani se nezblázní, když volby budou do městských částí v mezidobí voleb do zastupitelstva města Prahy. Já si dokonce myslím, že to té Praze prospěje, protože jaksi, parafrázuji-li zde jednoho z vystupujících, ti lidé spolu mluví, protože byli ve stejný den zvoleni - vždyť to přece není pravda. Lidé spolu komunikují a jsou povinni komunikovat, když se nechají zvolit do funkce. To nemá přece s dobou výkonu mandátu, a kdy byli zvoleni, jestli o dva roky předtím, nebo potom, vůbec nic společného. Já se musím ohradit vůči těmto katastrofickým hláškám, které zde zaznívají.

Já chci jenom ještě říct, zaznělo zde, že, a to tedy do jisté míry, ač tady mnozí hovořili v předchozím tisku o tomto tisku, tak já si dovolím říct dvě věci, a považuji to za povinnost, k tomu, co zde zaznělo předtím. Já prostě - lépe řečeno, není pravda, že cizinci, státní občané nemohou volit podle toho. To znamená, není to otázka národnosti, jak zde zaznělo od jednoho z vystupujících. To bych jenom rád uvedl na pravou míru. Nikdo zde nechce zabraňovat našim spoluobčanům jiné národnosti. Koneckonců, jak zde řekl jeden z předřečníků, pan primátor je Moravák, tak já jsem Slovák a nevadí mi to, abych tady z titulu, že bydlím v Praze od roku 1967, o tom něco nevěděl.

Takže znovu opakuji, Praha je město, lépe řečeno, Praha je kraj, a ne město, a osobně nevidím nic a myslím si, že jestliže je to návrh zastupitelů v podstatě zpracovaný v roce 2011 z hlavního města Prahy, tak nepředpokládejme, že tam u nich je nějaká neznalost Prahy. A já už jsem se na to ptal i v kuloárech, v debatách, velmi by mě zajímalo, jakou politiku - všichni to tady nazývají politikou. Já bych vám přál, jestli jste vůbec někdy mluvili s těmi lidmi, když dostanou, já vám to řeknu konkrétně, existuje pro ty, kdo to nevědí, v Praze vesnička, která se jmenuje Cholupice, spadá pod městskou část Praha 12, kde do Prahy, do hlavního města Prahy, v jeden den dostanou plachtu, kde je 40 subjektů, protože to tak je, a do městské části Praha 12, kde je 15 subjektů. Což je konkrétní příklad z roku 2002. Nebo 12, aby mě nikdo nechytal za slovo. Takže přál bych vám být tím občanem. A upozorňuji vás, že mnozí nevědí, kam volí. Hodně jich je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Svoboda. Pardon. S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám, ale jednu faktickou si fakt neodpustím. Věta pana navrhovatele "Praha je kraj, který se nazývá hlavní město Praha" je věta asi tak stejné smysluplnosti, jako kdybych o vás řekl, že jste sociální demokrat, který se nazývá František Adámek. Ne. Vy jste František Adámek, toho času také sociální demokrat. Praha je hlavní město České republiky, toho času také kraj.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Adámek.

 

Poslanec František Adámek: Promiňte, pane kolego Bendo prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem reagoval na konkrétní vystoupení předsedy vašeho klubu pana Stanjury, který řekl, že nebudeme říkat Praha, ale kraj Praha. To byla pouze ta reakce. Tak se poslouchejme a bude to nejlepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Nezlobte se, já jsem se zařekl, že už nebudu vystupovat, ale k tomu, co se tady odehrálo naposled, musím. Já už nehodlám poslouchat to, že Praha je kraj. A udělejme si v tom, prosím vás, jasno. Praha je vyšší územně samosprávný celek jako hlavní město Praha a vedle toho jsou ostatní vyšší územně samosprávné celky, které se nazývají kraji. A jediné, co má Praha společného s kraji, je to, že Magistrát hlavního města Prahy vykonává působnost krajského úřadu, jinak krajů tedy. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stupčukovi a vzhledem k tomu, že za 30 sekund je 17. hodina, tak vám, milé kolegyně, milí kolegové poslanci, musím oznámit zásadní zprávu dnešního dne, že k prostituci už se nedostaneme a že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů dnešní jednání přerušuji do úterý 14 hodin.

Přeji vám hezký 1. máj, svátek lásky.

 

(Jednání skončilo v 17.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP