(17.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: (Po kratičké poradě s organizačním odborem.) Dobrá. V tuto chvíli, protože se jedná o návrh bez rozpravy, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy, dávám hlasovat o návrhu, zda je toto zvlášť důvod k tomu, abychom mohli vyřadit bod z dnešního jednání a přeřadit ho na jindy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím s tím, že tento návrh byl zamítnut, tudíž budeme pokračovat v jeho projednávání dál. (Podle tabule v sále hlasování číslo 26, přítomno 156 poslanců, pro hlasovalo 72, proti 29.)

 

(V sále je neklid, smích.)

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 10. Ptám se paní poslankyně Černochové, zda se k tomu chce vyjádřit.

 

Poslankyně Jana Černochová: Paní místopředsedkyně, vy jste v této sněmovně dopustila naprosto anarchistický stav. A z tohoto důvodu - a není tady ani pan ministr financí, který měl předkládat dnes Poslanecké sněmovně body, kvůli němu tady půl hodiny ztrácíme čas a dohadujeme se o tom, jestli bude, nebo nebude ­­- žádám o přestávku poslaneckého klubu do 19 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, přerušuji schůzi do 19 hodin na přání... Do zítřka... (V části sálu smích a potlesk.) Přerušuji dnešní schůzi do zítřejších 9 hodin ráno na základě žádosti klubu ODS.

 

(Jednání skončilo v 17.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP