(14.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já se omlouvám, ale stejný návrh už přednesl předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Tak byl rychlejší než já. Přesto jsem rád, že jsem mohl takto podtrhnout návrh koaličních klubů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, je to jistě důležitý návrh, když se na něm shodne koalice i opozice. Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi.

S dalším návrhem předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážení kolegové, já bych rád požádal trochu tradičně o pevné zařazení volebních bodů této schůze. Tentokrát bych rád požádal o zařazení na středu 7. 5. jako poslední body před polední pauzou, tedy ve 12.30 hodin.

Ještě upřesnění - žádám o body 62 až 66 a potom body 68 až 70. Je to proto, že volební body 67, Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu, a 71, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, budou zařazeny později po uplynutí zákonných lhůt.

Pak si dovolím druhý bod - rád bych požádal o zařazení úplně nového bodu na pořad schůze, a to je Návrh na volbu člena NKÚ, Nejvyššího kontrolního úřadu. I tento bod prosím pevně na středu 7. 5. před polední pauzou, tedy po 12.30.

Dovolím si využít prostoru tady u mikrofonu. Ještě bych rád vyhlásil novou lhůtu na podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. To je informace pro předsedy klubů. Ta nová lhůta je do úterý 6. května do 14 hodin na sekretariátu volební komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise. Poprosím, jestli by nám mohl poskytnout tento návrh. Děkuji.

Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Nevidím nikoho. Pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, jak byly podány.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrzích z grémia, to je pevně zařadit bod 15 návrhu pořadu schůze na úterý 6. 5. jako šestý bod, dále pevně zařadit bod 4 návrhu pořadu schůze a bod 5 návrhu pořadu schůze na středu 7. 5. jako první a druhý bod odpoledne, dále pevně zařadit bod 2 návrhu pořadu schůze na úterý 29. 4. po pevně zařazených bodech, to je jako bod 5, a pevně zařadit bod 17 návrhu pořadu schůze v úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech.

O těchto návrzích z grémia bychom mohli hlasovat najednou, pakliže nemá nikdo žádnou námitku proti tomuto postupu. Ne.

Zahajuji hlasování o těchto návrzích, tak, jak padly na grémiu. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 2, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 176, proti nikdo. Návrh z grémia tedy byl přijat.

 

Dále k pořadu schůze. Jako první - pan poslanec Kováčik chce zařadit nový bod Zpráva vlády o vývoji v kritickém stavu nezaměstnanosti a jejím řešení na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 131, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se někdo ke zpochybnění hlasování? Pan ministr kultury? Panu ministru kultury nefunguje hlasovací zařízení a ani některým poslancům. Prosím o námitku. Jestli by někdo z poslanců mohl vyjádřit námitku na mikrofon. Pane ministře, prosím, jestli můžete vyjádřit námitku. Děkuji.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vyjadřuji námitku z důvodu nefunkčnosti hlasovacího zařízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. O této námitce dám hlasovat.

Zahajuji hlasování o námitce pana ministra kultury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 168, proti 2.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu KSČM Kováčika o zařazení nového bodu Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 5, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 42.

 

Zároveň byla otevřena znovu rozprava, protože vystoupil pan ministr. Pan předseda rozpočtového výboru má ještě jeden návrh, a já ho tedy prosím o jeho přečtení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Já vám děkuji, vážený pane místopředsedo. Omlouvám se za mírnou komplikaci. To není rozprava, to je návrh pořadu schůze. Dovoluji si předložit návrh na zařazení pevného bodu, a to na dnes po pevně zařazených bodech. Jedná se o bod 81, projednání harmonogramu státního závěrečného účtu. Prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se ctěným kolegům a kolegyním, že jsem použil slovo rozprava. Ano, je to jenom návrh, nebyla to rozprava. Nicméně tento návrh eviduji. Děkuji panu předsedovi.

 

Budeme dále hlasovat o druhém návrhu, o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslava Kalouska, který navrhuje, aby body 18 a 28, sněmovní tisk 124 a sněmovní tisk 115, byly pevně zařazeny zítra jako první dva body v odpoledním bloku jednání po obědě, jestli to mám dobře napsáno. Ano, asi mám, nikdo neprotestuje.

Zahajuji hlasování o těchto dvou bodech a jejich pevném zařazení zítra jako první dva body po obědě. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 6, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 100, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu předsedy poslaneckého klubu ANO pana poslance Faltýnka, který navrhuje bod číslo 6, sněmovní tisk 108, druhé čtení, zařadit na středu 30. 4. po pevně zařazených bodech, a bod číslo 9 pořadu schůze, sněmovní tisk 73, druhé čtení, zařadit pevně také na 30. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 7, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 148, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dále paní poslankyně Černochová navrhuje zařadit bod s názvem Stanovisko premiéra k situaci ve Vězeňské službě, a to pevně na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 8, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 91, proti 71. Tento návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP