Stenografický zápis 8. schůze, 29. dubna 2014

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec René Číp
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Martin Kolovratník
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Václav Votava
Poslanec Josef Vozdecký


1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 101 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Roman Sklenák


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Josef Zahradníček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Václav Klučka


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Josef Nekl


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. /sněmovní tisk 45/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec František Adámek


83. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahu k státním fondům výborům k projednání /sněmovní dokument 594/

Poslanec Václav Votava


72. Návrh na odvolání člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Kristýna Zelienková


7. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 23/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Stanislav Polčák


8. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 43/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Martin Komárek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno od 16.52 hodin do 16.58 hodin.)

Poslanec Jan Volný
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Jana Černochová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 17.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP