(18.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Mezi občany nejhlasitější odpůrci této těžby byli starostové Středočeského kraje, ale i starostové jiných obcí. Toto téma se totiž může týkat jakékoli obce, kde je evidováno potenciální naleziště zlata na našem území. (Hluk v sále, je špatně rozumět.) Takových lokalit je přibližně 45.

Starostové se v zastoupení svých občanů průzkumu a těžbě zlata brání dlouhodobě. (Hluk v sále. Zároveň úprava mikrofonu, byl špatně nastavený a bylo hůře rozumět.) Stojí je to stovky hodin obětavé práce, které by jinak mohli věnovat správě svých obcí. Přes desítky jednání s představiteli veřejné správy a zákonodárné moci se v konečném důsledku cítí stále opuštěni. Jsou často v bezvýchodné situaci, plni skutečných obav o své obce a životní prostředí.

Navrhované usnesení není nijak dramatické. Mělo by pouze naplnit obecnou deklaraci zákonu průzkumu a těžby zlata z vládního programového prohlášení závazkem ke konkrétním krokům, tedy k promítnutí zákazu těžby zlata do surovinové politiky státu, a podnítit novelizaci horního zákona a souvisejících právních předpisů.

Věřím, že návrh bude schválen napříč politickým spektrem, stejně jako tomu bylo na výboru pro životní prostředí. Děkuji vám za podporu a za pozornost. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Kučeru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl trochu zlidštit a přiblížit i těm kolegům, kteří nejsou z oboru, aby si udělali představu, o čem tady dnes budeme hlasovat.

Musíme si připustit, že těžba nerostných surovin patří k životu člověka, co svět světem stojí. Těžba rudných i nerudných ložisek, těžba uhlí a rozvoj těžby šely vždy ruku v ruce s rozvojem naší společnosti. Na tom se myslím shodneme všichni. Proti čemu však musím jednoznačně vystoupit, je devastující způsob těžby, který je právě s těžbou zlata spojen např. v lokalitě Mokrsko, ale i v jiných lokalitách samozřejmě. A já bych vám chtěl, kolegyně a kolegové, na konkrétním případu přiblížit, jak by jedna z těchto navržených těžebních metod vypadala právě na té daně lokalitě Mokrsko.

Byl by zřízen jámový lom o rozměrech 400 krát 600 metrů a hloubce 200 metrů v prostoru vrchu Veselý, což je v těsné blízkosti Slapské přehrady. Vytěžilo by se zhruba 50 mil. tun horniny s následky v podobě lomu, odvalu hlušiny a odkališť. Z tohoto ložiska by se získalo zhruba 40 tun zlata. Na těch 40 tun zlata připadá zhruba 9 tisíc tun arzénu, který by na úpravně rud byl použit na získání právě tohoto daného množství zlata. Takže 9 tis. tun arzénu. Jaké riziko by zmiňovaný způsob těžby přinesl krajině v okolí Mokrska? Samozřejmě byl by to nepřijatelný zásah do vodohospodářsky a rekreačně využívané krajiny. Je tady neúměrně vysoké riziko znečištění vod Slapské přehrady. Samozřejmě můžeme se bavit i o jistém ohrožení obcí, které budou v okolí lomu a odkališť a úpravny rud. Vybudovalo by se odkaliště s hrází zhruba 70 metrů vysokou. A proti tomu tady teď vystupuji a proto tady je i toto navrhované usnesení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusil jsem se velmi stručně shrnout důvody, proč hlasovat pro přijetí tohoto usnesení, které doporučuje Sněmovně výbor pro životní prostředí. Důrazně odmítám hrozbu, kterou by tento devastující způsob těžby znamenal pro naše obce i pro naše životní prostředí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Stanislav Berkovec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení kolegové poslanci, přeji příjemný podvečer. Dovolte, abych i já podpořil tento návrh kolegy Miloše Babiše. Tam jde v podstatě o tři části. V první části potvrdit stávající platformu, která byla uzákoněna v roce 1999, tedy surovinovou politiku státu. V druhé části jde o to zapracovat zákaz těžby zlata do této budoucí surovinové politiky. A ve třetí části je vlastně ve hře novelizace horního zákona.

Já tam spatřuji několik problémů. Ten jeden je v tom, že geologický průzkum plynně může přejít do těžby. A pokud to nebude naplněno, tak ty společnosti si mohou stěžovat třeba u soudu. Já jsem přesvědčen o tom, že v posledním případě u Mokrska šlo o tu licenci, která by následně potom měla být asi prodána. Ale nechci spekulovat. A myslím si, že také je ve hře provize státu, která tam byla. Ono tam původně bylo 15 % pro stát, potom 10 % a pak se tam ještě objevilo slovíčko do 10 %.

Takže abych to shrnul. Já v každém případě doporučuji také podpořit tento návrh. byl bych rád, abychom se v tomto případě k tomu opravdu chovali zodpovědně jako k rodinnému stříbru - v tomto případě tedy k rodinnému zlatu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu poslanci. Dále zde mám faktickou pana poslance Holíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Paní předsedající, dámy a pánové, dobrý večer. Já jenom doplním své dva předřečníky. Jenom abyste si udělali představu. Z tuny horniny je výtěžnost zhruba 1,3 až 1,9 gramu.

Prostřednictvím paní předsedající tady trošku okřiknu pana Stanjuru. (Poslanec Stanjura hovoří u stolku zpravodajů a na poznámku poslance Holíka nereaguje.)

Takže pokročím dále. Rušíte mě, pane kolego prostřednictvím paní předsedající. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP