(18.30 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Několik z vás předřečníků tady vzpomenulo Ústavu České republiky. Součástí Ústavy České republiky je i Listina základních práv a svobod. Takže podívejme se, co říká Listina základních práv a svobod. Hlava první článek 1: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Článek 3 Listiny základních práv a svobod říká: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu. (V sále je silný hluk.)

Kde berete to právo ubírat těm občanům rozhodovat si o těch věcech přímo? Kde berete to právo se nad nimi nadřazovat, že těch 200 poslanců je vyvolenějších, je si rovnějších než těch poslanců? Vážení kolegové, je to v rozporu s textem Listiny základních práv a svobod.

Článek 21 Listiny základních práv a svobod: Občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. Poprosil bych o snížení hladiny hluku. Děkuji vám, kolegové. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, pane předsedající. Takže jestliže jsme tady fungovali několik let, dvacet let, máme to uzákoněno v Ústavě a nemáme to, dobře, nemáme to. No tak pojďme to konečně napravit.

Obracím se teď ke kolegům ze sociální demokracie. Vy jste tady několikrát uvedli, že jste ty zákony předkládali, že jste na tom pracovali, takže já si myslím, že tuto problematiku máte dobře zpracovanou, a nevidím žádný důvod, který by měl bránit tomu, abychom případně návrh poslaneckého klubu Úsvit, nebo abyste k němu předložili pozměňující návrhy, protože podle toho, co jste tvrdili, to máte dobře a dlouho již zpracované. Já tedy opravdu nechápu důvod, proč zase máme odkládat propuštění tohoto zákona do druhého čtení a jeho schválení.

To, že přímá demokracie je nadstavbou té zastupitelské demokracie, to už jsem tady řekl. Občané - byla předvolební kampaň. Hnutí úsvit, si dovolím, bylo tím lídrem, tím prvním politickým subjektem, který v této volební kampani přišel s myšlenkou přímé demokracie a referend. Ostatní strany se k tomu přidaly, byť ano, sociální demokraté již tento zákon několikrát předkládali. V předvolební kampani jste voličům slibovali tu přímou demokracii, takže jste jistě věděli, měli jste představu o tom, jak by měla vypadat, jaké by měla mít parametry. A já se obávám, že v té předvolební kampani jste těm voličům slibovali šunku od kosti, a teď mám obavy, že jim chcete pouze hodit tu ohlodanou kost, že tu přímou demokracii, ta jejich práva vyjadřovat se k dění v tomto státě, chcete notně a pěkně okleštit, což si myslím, jak jsem zde uváděl již dříve, je v řadě věcí v rozporu nejen s Ústavou, ale zejména s Listinou základních práv a svobod.

Dále zde zaznělo, že stát potřebuje daně, že zajišťuje služby. S tím nelze než souhlasit. Ale v tom, jak funguje ten stát v současné době, kdy ti politici nenesou za to zodpovědnost, musím říci, že bohužel také zajišťuje zadlužování těch občanů v současnosti i v budoucnosti. A ti občané si myslím, že by nepřipustili to, aby byli stále více zadluženi.

A na závěr poslední věc, která souvisí ne úplně s tímto přímo, neříkám to zde rád, ale přece jen, přímá demokracie a její použití, a teď si sami odpovězte, přeneste se do Kyjeva na náměstí, jak by dnes vypadala situace v Kyjevě, kdyby občané Ukrajiny měli možnost sáhnout po přímé demokracii a vyřešit si tyto věci demokraticky přímo, třeba tak, jak chtěli, zřejmě odvolat prezidenta, by si ho odvolali bez krveprolití. To je krásná, myslím, možnost použití přímé demokracie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dále do řádné rozpravy je přihlášen pan poslanec Laudát. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, nebudu zdržovat příliš dlouho. Ono se to tady nese trochu jako takový to, no, jaksi něco ve vzduchu. Pan předkladatel Okamura o tom mluvil na začátku, nebo mám pocit, že pan Fiala z ODS, že vlastně byla provedena analýza zemí, kde už mají referendum, že tam je větší prosperita, větší demokracie. Já bych prosil, protože předpokládám, že dneska skutečně v prvém čtení návrh poslanců Úsvitu bude zamítnut, nicméně koalice slibuje, že přijde v nějakém časovém horizontu s novým návrhem, já bych je moc poprosil, aby si dali veliký pozor a velkou práci nechat si zpracovat důkladné analýzy, co to bude obnášet v praxi.

Nemám pocit, když jsem si nechal sehnat jakousi analýzu poměrně dlouhého časového úseku v řadě zemí, jednalo se asi o třicet let, v letech 1971 až 2003, kde jsou možná referenda, kolik jich tam probíhalo, že je tam přímá vazba mezi politickou stabilitou, mezi prosperitou té společnosti, mezi kvalitou demokracie.

Já možná na rozdíl od jiných nejsem tak nadšen ze švýcarské demokracie. Mě skutečně fascinovalo, nečetl jsem, neznám detaily, ale pokud mladá soudkyně v poměrně krátkém časovém horizontu rychle stihne odsoudit nějakou finanční obrovskou kauzu, a když tam někde lítá 12-14 miliard, tak tam pro jistotu nasadí 16 a řekne "všechno připadne švýcarskému státu, protože on takovou újmu utrpěl", tak tam už mi něco nesedí. Takže já si nejsem tak jistý. Je to úplně specifická společnost.

Nicméně když projdeme ty státy, kde je hodně referend a zda tam je, nebo není prosperita. Tak Švýcarsko v tom období těch třiceti let, 1971 až 2003, v tomto intervalu mělo celkem 292 referend. Je tam obrovská tradice, zřejmě největší na světě. Z té analýzy, kde je nějakých možná skoro padesát států, tak je to zdaleka nejvíc, zcela se to vymyká. A myslím si, že v tom tempu švýcarská federace nepolevila. Mají se dobře, ale nemyslím si, že je to z důvodu referend. Teď se možná dostanu do vlastních pastí, protože musí i v jistých nepopulárních věcech vycházet vstříc zemím Evropské unie.

To Spojené státy, ty s nimi nakládaly podstatně drsněji, a s jejich finančními metodami, viz banka UBS a role jejích poboček, rezidentur ve Spojených státech, obrovité pokuty, které dostala, další řízení.

Proti tomu například Itálie, ta také patří mezi ty špičkové země, ta měla v tom období 57 referend. Sami víme, že kvalita demokracie tam není dobrá, že se tam v jednu chvíli doslova rozsypala politická scéna pod vlivem mafií, korupce gigantických rozměrů, že tam je problém rozevírání nůžek mezi severem a jihem, že dnešní generace, předloni to bylo 38 % lidí po vyučení a po studiích, je bez práce, je na ulici, celá mladá generace si už dneska dokáže spočítat, že nedosáhne životní úrovně svých otců, takže zcela diametrálně odlišná situace. Přitom tam mají velice hojná referenda taktéž.

Lichtenštejnsko je další, které má obrovský počet referend, ale není mi jasné a poprosil bych ty, kteří budou předkládat další návrhy, proč - a je to řada dalších vyspělých zemí, které v tom posledním intervalu, ze kterého já tu analýzu mám, tak vlastně začaly referendy šetřit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP