(10.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Prosím s další faktickou paní poslankyni Černochovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Myslím, že to tady Martin Komárek docela pěkně shrnul, akorát se mu podařilo urazit také jednu skupinu, a to skupinu Slezanů, na kterou Martin Komárek ve svém projevu zapomněl, a možná i někteří kolegové. Myslím si, že od nás členů ODS nikdo nemůže očekávat, že bychom o sobě v tom výčtu hovořili jako o euroobčanech, ale od některých z vás vzhledem k vašim postům v Evropské unii bych i toto přirovnání očekávala.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. S další faktickou je přihlášen pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, poprosil bych, když už tady chce pan Komárek vystupovat, tak ať si aspoň přečte, k čemu to je. Ale vždyť on zažil diskusi i na petičním výboru, tak Ježíši Kriste, jak to že nevíte, o čem ta novela, o čem ta předloha je? Co to tady plácáte, pro boha živýho?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dále mám do obecné rozpravy přihlášeného pana poslance Hegera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych jenom krátce se také přidal do obecné rozpravy a řekl v podstatě to, že tady diskutujeme věci mnohem šířeji, než je ten projednávaný návrh a tisk, který je prostou transpozici evropské směrnice. Znalost, kterou já jsem z toho nabyl, je, že ta transpozice nejde nijak nad rámec evropských požadavků a že v podstatě nám nezbývá nic jiného, než ji přijmout, chceme-li zůstat v Evropské unii.

Ten problém, který diskutujeme, je problém o cizincích obecně. Je to problém, který patří k problémům politiky, o kterých se to obvykle neříká, ale je to pravda. Jsou problémy, které nemají v dané době a v dané situaci žádné rozumné řešení. A zcela určitě problém imigrantů do zemí, které jsou bohatší než země, ze kterých ti imigranti přicházejí, je prostě svízel, protože cokoliv rozeberete, ať se ty země otevírají, a otevírají se selektivně pro schopné lidi, tak to není úplně fér vůči těm lidem, ať se neotevírají, tak to není také fér. Prostě nenajdete řešení, které by pro svět bylo v současné době jednoznačné.

Já o tom problému nechci mluvit, protože na něj existují odborníci. Já se za odborníka nepokládám, jenom si myslím, že to, co je hlavní příčinou ve velkých zemích, kde s cizinci jsou problémy, je integrace cizinců a dlouhodobý program na to, aby se multikulturální rozdíly, o kterých tu byla už řeč, otupily a ti cizinci se té zemi přizpůsobili.

Přihlásil jsem se ale hlavně proto, že jsem chtěl říci, že k těm neřešitelným problémům, a já jsem to prosím zažil ve funkci ministra zdravotnictví při několika pokusech, patří také problém ideálního vyřešení pojištění cizinců. A to, co je navázáno na tento tisk, a to, co tu prezentovala paní zpravodajka zdravotního výboru, je, myslím, jednoznačné - že je potřeba se znovu, opakovaně tímto problémem zabývat a snažit se najít alespoň nějaké částečné kompromisní řešení. Protože pokud jde o to zdravotní pojištění, tak pravdu mají všechny strany. Pro komerční pojištění je pojišťování cizinců, kde je nepokrytelné riziko přílivu lidí s těžkými chorobami, na komerční bázi neřešitelné. A na bázi veřejného zdravotního pojištění je to neřešitelné také, protože náš systém je limitován finančně. Není limitován tak, jak se tady říkalo, že se hroutí, protože je v něm málo peněz, ale je limitován tím, že péče je tady alespoň ve srovnání s péčí, která se poskytuje v méně rozvinutých zemích, neskutečně vysoká a daleko, daleko vyšší, než mají ti imigranti, kteří by ji potřebovali alespoň v nějaké bazální podobě. Takže my je nemůžeme v plném rozsahu přijmout, protože by zatížili systém opravdu devastujícím způsobem, ale na druhé straně takové situace, jestliže tady je tady na základě našich imigračních předpisů a vstupních předpisů a vízových předpisů usazená rodina, které se narodí dítě, a to dítě nemůže být pojištěno ani veřejným zdravotním pojištěním, ani komerčním pojištěním, a komerční pojišťovny ho pojistí až po roce, tak to je prosím věc, která této zemi dělá ostudu. A aspoň v takovýchhle detailech je třeba hledat řešení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Táži se, jestli se chce ještě někdo přihlásit do obecné rozpravy. Je tady ještě faktická pana poslance Bělobrádka. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jen zopakuji pro ty, kteří hlučeli a nedávali pozor na začátku.

Evropská komise českou vládu upozornila na neprovedení směrnice 2011/98/EU. Česká republika se k tomu má vyjádřit do 27. března tohoto roku. (Hovoří důrazně.) Na základě uvedené směrnice mají státy zajistit, aby cizinci, kteří na území České republiky chtějí pracovat, nebyli povinni žádat zvlášť o pobytové oprávnění a zvlášť o povolení k zaměstnání. Navrhuje se proto zavést zaměstnaneckou kartu, která bude nejen pobytovým oprávněním, ale také povolením k práci. O tom prosím budeme ve třetím čtení hlasovat. O to tady jde. Všechny ty ostatní věci s tím souvisejí více či méně, spíše však méně. Takže prosím, věnujme se tomu, o čem máme jednat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Vzhledem k tomu, že nemám už nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Táži se, zda pan navrhovatel či zpravodaj mají zájem o závěrečná slova. Ano, je tomu tak.

Prosím, pane ministře. (Oslovený cestou k mikrofonu upozorňuje, že není ministrem.) Omlouvám se, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Já jsem jediný člen vlády, který není ministrem, takže toho nechci zneužívat.

Takže za prvé z toho, co tady zaznělo. Překvapuje mě, že hnutí ANO, které se hlásí k evropským hodnotám, tady předvádí xenofobní výlevy. To mě skutečně překvapuje obzvláště u vládního návrhu. U hnutí Úsvit by mě to nepřekvapilo. Tohle mě trošku překvapuje.

Chci říct, že lidé, kteří tady pracují a jsou ze zahraničí, tak to, o čem se určitě bude vláda bavit v dalším kole, je to, na co upozorňuje neziskový sektor, a to je to, že lidé, kteří tady pracují, by také měli být začleněni do zdravotního a sociálního systému. To znamená, aby na jejich pojištění, protože jsou to lidé většinou mladí a pracovití, kteří tady jsou proto, aby pracovali, takže oni pracují a málo marodí, to znamená, aby odváděli do sociálního a zdravotního systému peníze, které právě ty důchodce budou živit.

Druhá věc. Chci tady upozornit na to, co tady sice zaznělo, ale velmi málo. Demografie samozřejmě hraje významnou roli, protože - a to si prosím nevymýšlím, to jsou tvrdá data od doktora Fialy z Vysoké školy ekonomické, který jasně podle trendů, které tady dlouhodobě jsou, usuzuje, že během sta let zde bude pět milionů českých obyvatel a dva miliony zahraničních, tedy přistěhovalců, pokud bude dvacet tisíc imigrantů ročně.

Jestliže máme problém ve zdravotním a sociálním systému, je to dáno tím, že se nám za posledních dvacet let narodilo o jeden milion dětí méně. A jestliže jsou zde místa, která obsadit našimi pracovníky, našimi občany nemůžeme, tak holt budou muset přicházet další. A prosím, nejedná se pouze o nekvalifikované lidi. Můžu vám říct příklad, kdy právě v oboru věda, výzkum a inovace jsou tady zahraniční vědci, kteří ve Francii, v Německu dostanou pobyt a mohou okamžitě nastoupit během několika týdnů, tak u nás čekají někteří devět měsíců na to, aby tady mohli pracovat, aby mohli pomáhat České republice s jejím rozvojem, aby mohli pomoct ve vědě, výzkumu a inovacích. To znamená, my tady děláme takové podmínky, aby sem nemohli přijít v podstatě ani ti, kteří tady jsou potřební, ti, které tady potřebujeme, protože jsou špičkoví odborníci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP