(10.20 hodin)
(pokračuje Zlatuška)

Není až tak velký problém získávat v České republice státní občanství. Musíte projít zkouškami, toto se mírně zpřísnilo, ale přesto v okamžiku, kdy by se chtěl někdo nalodit na nějaký volný systém a využívat toho, co mu české občanství dává, tak bych prosil zapamatovat si jedno číslo - 1777. Takto malý byl počet získaných státních občanství cizinců v České republice v loňském roce. Opět ve srovnání s ostatními zeměmi - podívejte se na Rakousko třeba jako souseda - je to v podstatě zanedbatelné.

Chtěl bych připomenout, že v okamžiku, kdy se zamýšlíme i nad tím, jak vypadá naše demokracie ve srovnání s tím, co jsme mohli mít, kdybychom byli stále pod vlivem Ruska nebo Sovětského svazu, že celá řada lidí musela v těch těžkých dobách odcházet do lepších zemí. A samozřejmě patří k dobrému chování nedívat se na děti přistěhovalců přes prsty a neostrakizovat je vůči ostatním. Česká republika stojí před reálným problémem snižování počtu nově narozených vůči zemřelým, stojíme před vybíráním a přistěhovalce, zejména ekonomickou imigraci, která zde bude pracovat, potřebujeme. Připomenul bych zase analýzy z jiných zemí, že se vyplácí mít imigranty, vyplácí se je mít v takové situaci, že cítí sounáležitost s tou zemí, ve které pracují. K té sounáležitosti patří i to, aby o jejich děti bylo pečováno přiměřeně civilizovaným zvyklostem i v rámci sociálního a zdravotního systému. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Martin Komárek. Omlouvám se, pane poslanče, je tady ještě faktická - anebo přednostní právo? Faktická.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, já jenom krátce. My bychom přece měli řešit sníženou porodnost nikoli náborem imigrantů, kteří se sem často dostávají za podvodných podmínek, ale to už bych nechal na jindy. Náš zákon o cizincích, kde zdaleka neplatí, že se nabírají lidé na místa, pro která nejsou čeští občané k dispozici. Sám s tím mám dlouholeté zkušenosti, jak to funguje, protože se v této oblasti pohybuji. Ale hlavně: My bychom měli přece podpořit hlavně naše rodiny s dětmi. My bychom měli motivovat naše rodiny s dětmi, aby měly více dětí, např. různými novomanželskými půjčkami atd., a nikoliv řešit sníženou porodnost tím, že budeme nabírat cizince. Tento trend se přece v zahraničí neosvědčil. A zatímco naše mladé rodiny s dětmi živoří, bojí se mít více dětí, protože nemají peníze, bojí se zařídit, nemají na bydlení, tak my tady slyšíme tyto názory. Takže to my absolutně odmítáme! Naší prioritou je podpora českých rodin s dětmi, aby ony měly děti, abychom zachovali český a moravský a slezský charakter České republiky - to musí být prioritou! (Hučení a dupot v sále.) A až to nepůjde, tak potom to budeme řešit nějakými dalšími cestami. Ale české mladé rodiny musíme podpořit, aby ony měly děti. Děkuju. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím do rozpravy přihlášeného pana poslance Komárka k mikrofonu. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, obyčejně taky využívám faktické poznámky, protože ty dvě minuty stačí na to, aby se člověk vyjádřil, leč tentokrát jsem si zkoušel, jak dlouho člověku trvá, když se řádně přihlásí. Je to asi hodina. To ale nevadí, vydržet se to dalo, byla to docela legrace. Protože podobně jako v té rozpravě o Brdech a jednom vojenském újezdu jsme se dostali přes Írán až do Iráku, tak tady jsme se dostali od jedné kartičky, jak správně řekl pan kolega Klučka, která by měla dát cizinci ze třetí země - tedy ne ze země EU -, který tady pracuje, alespoň část rovných práv k takovým věcem, jako jsou filozofické otázky multi-kulti, zásadní obrany práv našich žen, dětí a dědů, dostali jsme se bohužel k urážkám Romů, dostali jsme se bohužel k urážkám některých poslanců za to, že se někteří jejich rodiče nenarodili přímo v této zemi, a urážkám jiných poslanců za to, že když hájí svůj názor, tak jsou prý méně inteligentní než ti déle sloužící, bývalí nejlepší ministři financí různých galaxií.

Podstata věci je ale jiná, proto jsem se přihlásil do rozpravy. Podstata věci je, pokud odhlédneme od tohoto folkloru, ve zneužívání. Kolegové, kteří poukazují na to, že je špatně, když dostanou imigranti ze třetích zemí o něco více práv - znovu zdůrazňuji, zdaleka ne všechna jako pracovníci ze zemí EU, zdaleka ne všechna - tak to budou masově zneužívat.

Milí přátelé, dámy a pánové, patrně jste všichni zažili ve volební kampani to co já. Jeden z největších problémů, které mají naši voliči, je to, že jsou zneužívány sociální dávky, případně podpory v nezaměstnanosti českými občany. Všichni to víme. Všichni víme, že stát v tomto selhává. My to určitým způsobem extrapolujeme a říkáme si - no dobře, náš stát selhává v tom, aby vynutil spravedlnost v rozdělování sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti našim občanům, tak bude selhávat i v tom, že nedokáže oddělit ty imigranty ze třetích zemí, kteří k nám přicházejí pracovat jako - tady bylo mnoho příkladů naprosto poctivých a slušných lidí, kteří tady nacházejí novou zemi buď proto, že jsou pronásledováni z politických důvodů, nebo že prostě mají hlad, ale že to prostě budou a priori zneužívat.

Myslím, že bychom měli jednoznačně říci: Pojďme napravit tenhle stav. Pojďme to udělat tak, aby nebylo možno zneužívat sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti jak lidmi, kteří se narodili náhodou v Čechách nebo na Moravě, tak lidmi, kteří se narodili na Ukrajině nebo v Kamerunu, tak lidmi, kteří se narodili v Rumunsku nebo v Bulharsku, a všechno bude v pořádku. Protože přijmout zákon, který vyjednali naši vyjednavači v EU, který pouze dává lidem, kteří poctivě pracují v téhle zemi rovnější práva - ne rovnější práva než našincům, ale o něco rovnější, než je měli - ten zákon je naprosto normální a v podstatě nestojí za debatu. Za debatu podle mě stojí to, jak zabránit zneužívání dávek a výhod cizinci i našinci. A jak říkám, náš stát v tom bohužel selhává a řekl bych, že to vyprovokovalo tuhle debatu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. S faktickou mám přihlášeného pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl jsem jako zpravodaj racionálně vystoupit, ale vidím, že moje vystoupení nepomohlo k urychlenému projednání bodu.

S faktickou poznámkou jsem se přihlásil proto, že tady zaznívají neustále stížnosti na zneužívání sociálního systému. Přes Ministerstvo práce a sociálních věcí existují různé analýzy a průzkumy, které ukazují, že procento zneužívání je v podstatě pro nějaké plošné řešení a kolektivní vinu zanedbatelné. Kdyby byla dostatečná zaměstnanost a dostatečné mzdy, nemuselo by vůbec docházet k tomu, aby lidé nárokovali své požadavky na sociální dávky. Sociální dávky jsou výhodné především pro ty zaměstnavatele, kteří zaměstnávají tyto lidi v šedé ekonomice, vyplácejí je částečně na ruku a stát jim dorovnává, aby neumřeli někde pod mostem hlady. Prosím vás, více tento sociální systém zneužívají ti zaměstnavatelé, kteří mají na úkor státního rozpočtu zisky a odvádějí nízké daně.

Nestěžujme si na tento systém, řešme zaměstnanost, řešme výši platů a nebudeme se muset zabývat tím, jakou máme sociální politiku. (Potlesk poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP