(9.50 hodin)

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Já se na ten problém dívám asi tak. Jako lékař mám takovou představu, že když uvidíte někoho ležet na zemi nebo s nějakým problémem, s epileptickým záchvatem, je samozřejmě vaší povinností tomu člověku pomoci. To je jedna věc.

Ale já bych chtěl ještě říct jednu věc. My tady trošičku bušíme do těch imigrantů, že se jedná o lidi, kteří nejsou pojištění a tak nějak, ale je tady ještě celá řada lidí a ti možná odčerpávají také značnou část. Já bych se chtěl zmínit o tom, že známe celou řadu lidí, kteří pracují, naši čeští občané pracují ve Švýcarsku, v Anglii, kdekoli jinde a samozřejmě jejich platové podmínky jsou zcela jiné, nežli jsou u nás. Tito lidé, pokud mají nějaký problém, ať už se jedná třeba o ošetření u zubního lékaře, nebo u nějakých problémů onkologických, tak si okamžitě vzpomenou na to, že jsou občany České republiky, přijedou sem a čerpají neobyčejné zdroje. Vím na vlastní zkušenost, že se jednalo o jednu Češku, která žila šest roků mimo Českou republiku, když onemocněla onemocněním jater, přijela do České republiky a byla provedena dvojnásobná transplantace jater. Bohužel tedy pro tuto paní s negativním výsledkem, nezachránili jsme ji, nicméně finanční náklad byl minimálně tehdy 3 mil. korun. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr Stropnický s faktickou poznámkou. Jistě, prosím.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen poznámka na okraj. Já myslím, že v tomto ohledu se jedná o typickou ukázku toho, že extrémní názory nevedou nikam. Jsme v otevřené společnosti v 21. století a máme vůči svému okolí nějaké povinnosti. Máme samozřejmě povinnosti vůči svým občanům, ale uzavření se něčemu ve prospěch druhé strany anebo naopak opravdu není řešení. Ta otevřenost je určitá daň za svobodu a demokracii, kterou bychom měli rádi platit. To neznamená, že celá ta věc nemá mít pravidla, ale to už je spíš naše vina než vina té otevřené společnosti. Proto si myslím, že bychom k tomu měli přistupovat velkoryse a zodpovědně zároveň. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl tady reagovat na pana ministra. Podívejte se, jak to vypadá v západní Evropě. Podívejte se, jak to vypadá v Londýně, v Paříži, v Berlíně, kde tam chodí zahalení lidé. Je to úplně mimo kontrolu, zapalují se auta, běžní lidé, ti občané, se vůbec bojí už něco říct, aby náhodou nebyli z něčeho obviněni. Obrátilo se to úplně naruby. Takže velkorysost skutečně není na místě. Představte si, že my bychom si oblékli plavky a šli někam do Íránu a do Iráku v plavkách. Tak nás budou málem ukamenovávat.

To znamená, vážení, já jsem rozhodně pro to, aby Česká republika a Evropa si zachovaly ten evropský historický charakter, aby se zachovaly naše kulturní hodnoty, a jakékoli otvírání cizincům třetích zemí - vidíme to v západní Evropě - musíme dělat velice obezřetně. Protože ten důvod je jednoduchý, a to že pro nás jsou na prvním místě občané České republiky. A jak už jsem říkal ve svém projevu, ti tady budovali, moji i vaši předci staletí budovali naši zemi. Tam, kde je uvařeno a ustláno, umí přijít hned každý a zabydlet se, ale my jsme to tady budovali z našich daní. To znamená, my se musíme prioritně postarat o naše občany. Máme 8 % nezaměstnaných, naši občané nemají často ani důstojnou zdravotní péči, na důchody. Takže s těmito argumenty fakt nesouhlasím a ptám se, kdo to zaplatí. Jednoduchý dotaz - kdo to zaplatí? My jsme byli zvoleni občany České republiky a my budeme bojovat za jejich práva a za to, aby oni měli důstojné životy, důstojné důchody a důstojné školství a zdravotnictví. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: S faktickou pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kromě toho, že jenom lehce zopakuji, že jde taky o ty Kanaďany, Australany a další, to, co říkala kolegyně Černochová, tak bych jenom rád upozornil, že z hlediska dat je zřejmé, že Česká republika představuje výrazné migrační rozhraní. Zatímco za naší západní hranicí dominují imigranti ze severní Afriky a z Turecka, tak u nás je dominantní především asijská imigrace, čínská, vietnamská a další, zatímco tu středovýchodní, o které mluvil můj předřečník, prakticky nemáme. Takže protože dominuje ekonomická imigrace a motivace dostat se k pracovním příležitostem, to, co nabízíme z hlediska možnosti sociální a zdravotní integrace, je jenom doplňkem pro ty, kteří tady primárně chtějí pracovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď mám ještě avizovánu přihlášku pana ministra kultury. Zeptám se - fakticky, nebo chcete využít svého přednostního práva? Ono je to víceméně... Tak s přednostním právem, tím pádem vás nebudu omezovat v čase. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, poslouchám tady tuto diskusi. Zabýváme se velmi závažným tématem. Myslím si, že bychom neměli toto téma využívat k nějakým populistickým výrokům a postojům. Ti lidé si to nezaslouží. Já o této problematice vím hodně. Pocházím z rodiny, kde celá řada, desítky mých příbuzných nacházeli azyl v různých zemích - ve Spojených státech, v Kanadě, v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Izraeli. Myslím si, že situace lidí, kteří odcházejí ze své země, je často velmi složitá, že bychom si měli uvědomit, že začínat někde znova je opravdu velmi náročné. Aby se člověk dostal na úroveň lidí, kteří se v té které zemi narodili, a mají třeba ti příchozí mají akademické vzdělání, vyžaduje to minimálně dvojnásobné množství energie.

Myslím si, že pokud se budeme uzavírat za hradbami ghetta, ve kterém se žije velmi dobře - a řekněme si, že jsme v té nejvyspělejší části světa, ve které by každý chtěl žít -, tak prostě nebudeme mít zanedlouho šanci, protože kolem nás je onen vyhladovělý a demograficky rostoucí svět, který si dříve nebo později, pokud se nebudeme schopni my domluvit, stejně to, co my si zde chráníme, vezme.

A myslím si, že jsme teď u otázky, která už zde byla naznačena - co jsou ony hodnoty kulturní a civilizační, které jsou pro nás drahé a které si nemůžeme nechat vzít? Vždyť to jsou právě ty hodnoty, kvůli kterým sem lidé utíkají z těch jiných částí světa, které nemají to štěstí, jako máme my, a stále jsou svírány různými autoritativními režimy. Myslím si, že je to velká odpovědnost i na toto odpovědět. Co jsou hodnoty, které my chceme těm příchozím nabídnout, aby se vytvořila symbióza jakési nové společnosti? Myslím si, že jsou zde paralely se světem z doby zhruba před 1500 lety, kdy zanikla Západořímská říše a symbióza s těmi tzv. barbarskými národy Evropy vytvořila základ středověké Evropy, z které vyrůstáme i my. Nebojme se otevřít své brány, ale buďme si vědomi svých hodnot, které musíme nabídnout těm, kteří přicházejí, tak, aby je přijali. A my se nebojme inspirovat se tím, co nám ti druzí lidé přinášejí. Jedině tak máme šanci. Ty hradby ghetta nám navždycky nepomohou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další kolo faktických poznámek zahájí pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobrý den, doufám, že naposledy. Já chápu ušlechtilé myšlenky pana ministra. Já tomu rozumím. Myslím si, že bychom měli oddělit imigraci ekonomickou, zdravotní a já nevím, politickou. To všechno chápu, tomu rozumím. Ale běžte tohle vykládat občanům naší země, běžte mezi normální lidi a tohle všechno jim říkejte. Vždyť ta teorie multi-kulti vlastně v tom západním světě, dnes to poznávají, selhává, že ty jinonáboženské skupiny nejsou schopné se kvůli svému náboženství integrovat do společnosti.

Po válce v podstatě mocnosti rozhodly o vysídlení nebo přemístění německých občanů a jiných proto, protože řekly, že mnohonárodnostní státy jsou do budoucna zárodky konfliktů. Dneska to vidíme na Krymu. A v podstatě kdy si prezident Putin vyhrazuje právo zasáhnout ve prospěch ruských občanů kdekoli na světě, třeba v Karlových Varech - já tomu tak rozumím -, tak my přece musíme myslet s nějakou prozíravostí dopředu a vidět i ta rizika.

Neříkám, že imigrace z politických důvodů, že bychom se jí měli nějakým způsobem bránit. Ale opravdu musíme mít pravidla, musíme mít nějakou ochranu, musí to mít prostě nějaký systém. A ne takhle naprosto to uvolnit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP