(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chtěl bych se omluvit panu poslanci Okamurovi, který má přednostní právo, ale zahlédl jsem ho pozdě a již jsem dal slovo paní poslankyni Markové. Takže se omlouvám a prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, samozřejmě umožnit vystoupit dámě a dát jí přednost mi problém nedělá, takže to je v pořádku. I u dalších dam se rád vzdám přednostního práva i v budoucnu.

Tento návrh zákona mění nejen zákon o pobytu cizinců, a zákon o zaměstnanosti, ale i zákon o státní sociální podpoře. Zde se má rozšířit okruh oprávněných osob - cizích státních příslušníků, kterým mají být poskytovány dávky sociální podpory. Na dávky státní sociální podpory by měly nově dosáhnout i skupiny, u kterých je oprávněnost jejich nároku více než sporná. Za všechny lze uvést právě cizince z třetích zemí, to jsou ti Vietnamci, Ukrajinci a další s dlouhodobým pobytem, kteří byli zaměstnáni alespoň šest měsíců a nyní jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jinými slovy jsou to lidé, kteří zde můžou pobývat jen po přechodnou dobu a jsou v České republice bez práce. Lze rozumět tomu, že do České republiky přicházejí cizinci, kteří pracují na pozicích, které nelze obsadit českými zaměstnanci, ale pokud tito cizinci o práci přijdou a nemají jinou, již není žádoucí, aby v České republice nadále byli a pobírali dávky státní sociální podpory. Rovněž nelze souhlasit s tím, aby sociální dávky pobírali rodinní příslušníci cizinců, kteří mají sice dlouhodobý pobyt, ale jediným důvodem, proč můžou pobírat dávky, je to, že někdo z jejich rodinných příslušníků v České republice pracuje. Oni sami tu totiž nikdy pracovat nemuseli, a přesto nárok na dávky podle tohoto zákona můžou mít.

Navzdory všem obviněním z xenofobie tady na vás musím apelovat, vážení kolegové a kolegyně, na váš zdravý rozum. Česká republika prostě nemá na to, aby ze sociálních dávek uživila všechny cizince a jejich rodiny, které budou o dávky mít zájem. Imigrace lidí z chudších zemí je rostoucí problém, který zvyšováním sociálních darů pro imigranty jen a jen zvyšujeme. Evropa, a tím méně Česká republika prostě nemůže spasit všechny chudé z celého světa. Česká republika má neúnosně napjaté veřejné rozpočty. Nemáme dostatek finančních prostředků pro naše vlastní občany na důstojnou valorizaci penzí, na sociální služby pro seniory nebo na zdravotní péči! Prioritou musí být jednoznačně občané České republiky. Naši předci tady přece po staletí naši zemi budovali. A přes to všechno, přes současný neutěšený stav veřejných rozpočtů tady nyní máme v této situaci návrh zákona na státní sociální podporu pro cizí státní příslušníky. Evropské směrnice chtějí po České republice, aby zacházela s cizími státními příslušníky z třetích zemí rovně, ale pravda je taková, že nemůžeme přece dávat peníze na cizince, pokud nemáme dost prostředků na občany České republiky. Jsme pro jednoduché pravidlo, a to že případné sociální podpory má člověk pobírat pokud možno ve své mateřské zemi. Pokud k nám někdo přijde pracovat, ať pracuje, pokud práci najde. Ale když práci nemá, tak se holt musí vrátit domů a nikoliv parazitovat na našem systému. Česká republika přece nemůže sloužit jako cíl sociálních imigrantů.

Přestože jsme si vědomi toho, že se jedná o implementaci legislativy Evropské unie, tak z výše uvedených důvodů podáme v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, kdy navrhujeme zrušit nárok na dávky státní sociální podpory pro cizince, kteří ztratili práci a jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, a pro rodinné příslušníky těchto cizinců, kteří v České republice pracují, nebo dokonce ani pracovat nemusejí. Myslíme si prostě, že toto je správné řešení. A rezignace na problém jenom proto, že nám ho nakázala Evropská unie, není přece správnou cestou. Špatné směrnice prostě odmítáme!

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců Úsvitu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní zde mám tři faktické poznámky. Pan poslanec Plzák, po něm paní poslankyně Černochová a pak paní poslankyně Bebarová. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, chtěl bych navázat na vystoupení mého předřečníka a i na vystoupení paní poslankyně Markové.

Rovné zacházení, a to pan poslanec Okamura neřekl a je to také důležité, v sobě zahrnuje nejen to, že člověk, pokud ztratí práci, má nárok na dávky, ale zahrnuje to i to, že jsme povinni mu poskytnout i nárok na rekvalifikaci, to znamená v podstatě nevyučený člověk z třetích zemí si tady může normálně dostudovat nebo se dovyučit, můžeme mu dát i nějakou peněžní dávku na to, aby si pořídil na vykonávání své profese nářadí. Myslím si, že když tohle uslyší naši občané, tak se chytnou za hlavu a řeknou: "Proboha, co jste to zase ve Sněmovně schválili?"

A k předřečnici paní poslankyni Markové. Náš státní rozpočet je napjatý a ve zdravotnictví je to dvojnásob. Víte sami, že nejsme pomalu schopni ufinancovat kvalitní péči a hledáme zdroje, kde jsou. Představa, že z třetích zemí sem přicházejí potenciální imigranti třeba HIV pozitivní, vezměte si, kolik jich tam je, a my je připustíme do systému veřejného zdravotního pojištění, budeme je tady zdarma léčit, a to v době, kdy se naši občané skládají na různá konta Míša, na vozíčky a takové věci, je pro mě naprosto nepřijatelné. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Černochová. Prosím, dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Mně ten návrh zákona vůbec nevadí. A možná bych chtěla rozšířit obzory kolegům z Úsvitu, že občané třetích zemí jsou například Kanaďané, Američané, ale i Japonci. (Veselost v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Bebarová. Potom s faktickou pan předseda Schwarzenberg.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den. Já jsem chtěla panu poslanci Okamurovi poděkovat, že už se cítí natolik Čechem, že má potřebu nás před občany takzvaných třetích zemí chránit.

Jenom jsem chtěla připomenout, že nejenom Česká republika, ale i většina států Evropské unie je velmi odkázána právě na migraci ze třetích zemí. Přátelé, kolik z vás je ochotno přijímat nekvalifikované práce ve stavebnictví a v jiných pomocných profesích? Přátelé, uvědomujete si, že při porodnosti, kterou česká populace v současné době má, bez natality, kterou nám přinášejí cizinci, velmi brzy vymřeme? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarzenberg. Potom pan poslanec Okamura, potom pan poslanec Kostřica.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, poslouchám-li některé projevy v tomto domě, tak si přeju jenom jednu věc. Aby se nikdo z těchto poslanců nedostal jednou do situace, že musí emigrovat z těch či oněch důvodů a zoufale shánět v nějaké jiné zemi azyl nebo pobyt. Když to člověk jednou zažil, ví, jaké to je. My Češi jsme toho času bohudíky ve světě poměrně blahobytný národ. Když se podívám na podmínky ve východní Evropě, v Africe, v Jižní Americe, všude na světě, tak jsme na tom poměrně dobře a i uprostřed Evropské unie nepatříme k chudákům. A tudíž se uzavírat těm, kteří opravdu potřebují pomoc, kteří se k nám uchýlí, považuji po dějinách, které jsme zažili, kdy jsme zažili, kolik našich krajanů našlo azyl ve Švýcarsku, Americe, Kanadě, Rakousku a jinde, za poněkud bídné chování.

Děkuji mnohokrát. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Okamura s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Kostřica.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, jenom bych paní Rujbrové chtěl upřesnit, že nejsem Čech. Jsem Čech a Moravák, respektive po mamince Moravák. Ale to vy, co já vím, také. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kostřica má dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP