(15.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

To samé, naši spojenci z Aliance, zejména ti, kteří jsou ze zemí, které nemají takovéto horské prostředí a kopcovitý terén, svého času velmi rádi přijížděli na výcvik do Brd a své schopnosti si tam zdokonalovali. V posledních třech letech nebylo mnoho společných cvičení v Brdech. Znovu si kladu otázku, proč tomu tak bylo.

Myslím, že pan ministr i pan zpravodaj mluvili o zátěži toho terénu nevybuchlou municí. Samozřejmě, ten terén, protože jak jsem řekl, ta celá oblast sloužila jako dělostřelecká střelnice, kde se střílelo rážemi 152 mm i většími, tak za dobu od první republiky je tam celá řada, jsou tam tuny nevybuchlé munice, ale nikoliv v té hloubce, ve které se provádí pyrotechnická asanace, ale to jsou těžké dělostřelecké kusy, ta munice může být metr pod zemí a to žádný pyrotechnický odřad, který tam prochází, nemůže asanovat. To znamená, to riziko, že my zrušíme takto těžce zasažený prostor, kontaminovaný municí, a umožníme tam volný vstup obyvatel, je podle mého názoru zásadní problém bezpečnostní.

Suma sumárum, protože nechci mluvit dlouho a argumentů, které jsem slyšel i od místních starostů, je celá řada, tak mám za to, že spojení těchto dvou věcí bylo nešťastné a dalo se to vyřešit elegantním kompromisem, kdy by vláda předložila pouze otázku narovnání majetkoprávních a územních vztahů v jiných vojenských újezdech a vojenský újezd Brdy by mohla nechat stranou. Nestalo se to tak.

Já si nemyslím, že pokud teď ten zákon nedojde na konec cesty, že dojde k nějakému zásadnímu otřesu v důvěru Ministerstva obrany či státní správy, jak tady velmi melodramaticky sděloval pan ministr. Bude to prostě suverénní rozhodnutí suverénního parlamentu, který má tu možnost a má to právo, a to rozhodnutí samozřejmě bude na nás na všech, zda dáme přednost argumentaci, o které mluvil pan ministr, to znamená nutnosti tu věc vyřešit rychle, ušetřit 70 mil. korun zrušením vojenského újezdu Brdy, anebo zda vezmeme v potaz argumenty místní samosprávy, mimo jiné občanů, kteří tam žijí, Středočeského kraje, a tu věc zastavíme a pokusíme se to vyřešit znovu a lépe.

Já si myslím, že pro Ministerstvo obrany by nebyl žádný problém ten zákon předložit znovu bez otázky vojenského újezdu Brdy. Došlo by k nápravě 95 % křivd, o kterých se tady mluvilo, a vyhnuli bychom se tomu velmi kontroverznímu rozhodnutí ve věci brdského újezdu. Proto bych chtěl navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vrátila tento návrh zákona navrhovateli k dopracování. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Další přihlášený s přednostním právem, pan poslanec, předseda klubu ODS Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Já chci připomenout, že ministr obrany, který to zpracoval a poprvé navrhl, byl Alexandr Vondra. Je dobře, že to je otevřeno dneska, že každá personální změna neznamená totální změnu plánu.

Já nebudu mluvit tak dlouho, jak pan předseda Poslanecké sněmovny, jenom chci říci, že je to já bych řekl zvláštní, možná bych použil silné slovo, možná až komické či pokrytecké. My jsme přece měli jedinečnou šanci, jak zachovat vojenský újezd Brdy. (Ozývá se smích ze sálu.) Můžete se tomu smát. Mohli jsme tam mít zařízení společně s našimi spojenci. (Smích ze sálu.) Mně nepřipadá směšné, co se děje na východ od České republiky. Vám to možná směšné připadá, připadáte si hrozně bezpeční a ochránění. A ti samí, kteří tehdy protestovali proti vojenskému zařízení, ti samí, kteří v té době vystupovali velmi často i proti samotné armádě, kteří měli řeči o pacifismu, míru, jak jsou armády zbytečné, mnohdy ti samí dneska říkají "my chceme zachovat vojenský újezd Brdy". Sami si můžeme každý z nás porovnat, jak to je věrohodné ve srovnání s (nesrozumitelné).

A to nereaguji na slova pana předsedy Poslanecké sněmovny, aby si nemyslel. Já jsem se přihlásil do rozpravy předtím a nevěděl jsem, co řekne, tak abyste neměli pocit, že to je můj osobní střet s panem předsedou Hamáčkem. Tak to v žádném případě není.

Pokud sociální demokraté myslí vážně, že to chtějí vrátit a znovu projednávat, a není to pouze to, že jejich středočeský hejtman hájí své, řekl bych, oprávněné regionální zájmy, to nechci kritizovat, ale my tady nejsme na regionální úrovni, ale na celostátní. Pokud by přišli s tím, že tam chtějí něco vybudovat, co zvýší bezpečnost České republiky do budoucnosti, tak by mohla být věcná debata. Ale nic takového jsem tady neslyšel.

A chci říci, že náš klub bude hlasovat pro propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Ten materiál se skutečně připravoval dlouhodobě. Mně je skoro jedno, jestli to bylo koaličně projednáno, nebo nebylo projednáno. To je věc koalice, ne nás v Poslanecké sněmovně, ale pochopil jsem stížnost na vašeho koaličního partnera, ale my vám to pískat nebudeme. My si myslíme, že ten návrh zákona je v pořádku, že ta historická šance byla propásnuta i díky vystupování představitelů vaší politické strany, pane předsedo prostřednictvím paní řídící, a není důvod se k tomu vracet a znovu to projednávat.

Rozumím tomu, když budete proti. To je legitimní, že prostě nějaký návrh zákona - tím novým projednáním se totiž nic jiného nedá, buď bude ten návrh tak, jak je navržen, nebo budeme proti. Nevěřím tomu, že se na tom bude pracovat další týdny, měsíce či roky a věcně přijde úplně jiný návrh zákona.

Nemám nic proti tomu, když někdo bude proti a chce zachovat vojenský újezd. To je naprosto v pořádku. My jako občanští demokraté v prvém čtení tento návrh zákona podpoříme a myslíme si, že pokud budou nějaké návrhy, tak jsme připraveni k věcné debatě ve výboru mezi prvním a druhým čtením.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pak tady mám dvě faktické poznámky. První pan poslanec Grospič a poté pan předseda Sněmovny Hamáček.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl bych vaším prostřednictvím poděkovat předsedovi klubu Občanské demokratické strany panu Stanjurovi, že vlastně tady řekl hlubokou pravdu, že vlastně Brdy, zrušení vojenského újezdu Brdy bylo připravováno jeho stranou, která v té době byla vládní stranou a měla také resort Ministerstva obrany, jmenovitě panem Alexandrem Vondrou, a že to byla vlastně pomsta občanům a okolním obcím za to, že odmítli americkou radarovou základnu.

Já mu v této souvislosti chci ale připomenout, že vojenský újezd Brdy historicky vznikl v době první republiky jako prostor pro dělostřelectvo československé armády, a nikoliv jako potenciální základna pro armády cizích států, jmenovitě Spojených států amerických, a že ten rozměr výcvikového prostoru pro české dělostřelectvo české armády a předtím československé armády je trošku něco jiného než potenciálně zařízení, které svým rozsahem mělo plnit úplně jiné závazky, nikoliv závazky spojené s obranyschopností České republiky. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím další faktická - pan předseda Hamáček.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já se pokusím krátce zareagovat na pana předsedu Stanjuru. Za prvé, ono to není tak jednoduché, pane předsedo prostřednictvím paní místopředsedkyně, hlasovat buď proti, nebo pro. Právě proto navrhuji vrácení k dopracování, aby ministerstvo mohlo ty dvě věci rozdělit, protože když to zamítneme, tak de facto s vaničkou vylijeme i to dítě a znemožníme problém vyřešení křivd ostatních vojenských újezdů, který já nezpochybňuji, a myslím si, že je potřeba to udělat. Pokud to vrátíme k dopracování, tak věřím, že ministerstvo si z toho a z té debaty tady vezme ponaučení a už sem nebude předkládat zrušení vojenského újezdu Brdy, ale pouze sem předloží materiál, který se týká ostatních vojenských újezdů. To za prvé.

Za druhé, já nevím, proč sem taháme debatu o americkém radaru. Já jsem vystupoval věcně a argumentoval jsem věcně k problematice vojenského újezdu Brdy, jeho potřebnosti, nepotřebnosti a nákladovosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP