(Jednání pokračovalo ve 22.50 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 22.50. Budeme pokračovat. Prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, a současně vás prosím, abyste věnovali pozornost vystoupení ověřovatelů, kteří velmi pečlivě sečetli jednotlivé hlasy a zcela jistě pro nás mají informaci o tom, jak hlasování dopadlo. Ještě chvíli vyčkám, než se všichni ztišíte. Ano, děkuji.

Prosím o vystoupení pana poslance Miholu.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pro návrh se vyslovilo z celkového počtu 181 poslanců a poslankyň 110 poslanců, proti návrhu 38 poslanců a 33 poslanců se zdrželo hlasování. (Potlesk napříč sálem.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru. Končím bod č. 60.

 

Než pokročíme dále, tak bych přednesl procedurální návrh, abychom nyní hlasovali o tom, že Poslanecká sněmovna vyřazuje z programu 6. schůze Sněmovny body 28, 71 a 72.

O tomto návrhu dám hlasovat. Kdo souhlasí, abychom všechny zbývající body vyřadili z programu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 176. Přihlášeno je 181, pro 121, proti 51. Tento návrh byl přijat.

 

Končím 6. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám všem za účast. Blahopřeji vládě České republiky k získání důvěry Poslanecké sněmovny. Sejdeme se na další řádné schůzi, která je plánovaná od 18. března. Přeji vám šťastnou cestu domů a hezký večer.

 

(Schůze skončila ve 22.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP