(16.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Hospodářský růst. Jako by to byl zločin, že předtím, než vy jste vládli, v dobách, kdy tady byla jiná vláda než vláda ODS a TOP 09, ekonomika rostla o 6 %. Vy nám to vlastně vyčítáte. Proboha, co jste si to dovolili, že tehdy ekonomika rostla? No vám se to nepovedlo, země byla za vlády ODS a TOP 09 18 měsíců v recesi. Nedivte se, že vaše chyby nebudeme opakovat. Vaší cestou nepůjdeme. Nechceme, abychom se dostali do stejně špatné situace. Když byla sociální demokracie ve vládě, byl šestiprocentní růst, za vás byla 18 měsíců dlouhá recese. Já doufám, že se to opakovat nebude a že ekonomika v příštím období poroste.

Vy nám vyčítáte, že rušíme poplatky ve zdravotnictví. A já se ptám, jak jste zdravotnictví stabilizovali vy. V jakém stavu zdravotnictví přebíráme. V situaci, kdy vy jste na jedné straně zvedli spoluúčast pacientů a zmrazili jste platby státu za státní pojištěnce. To znamená, vy jste ten systém v minulých letech absolutně finančně vyčerpali. Vy jste ho dostali na hranu krize. Vy jste vyčerpali veškeré zůstatky, které jste zdědili ve zdravotních pojišťovnách, a předáváte nám ten systém vyplundrovaný. Vyplundrovaný systém zdravotního pojištění a teď nám budete vyčítat, že se snažíme ten systém stabilizovat. Opět absolutně pokrytecká reakce.

Vážené kolegyně, kolegové, já jsem připraven k debatě, jsem připraven se jí aktivně účastnit, jsem připraven uznat férové, reálné, poctivé argumenty a nad nimi se zamyslet. Ale jestliže někdo trpí ztrátou paměti a nepamatuje si, co on osobně nebo jeho politická strana tady posledních sedm let vyváděli, za co všechno nesou odpovědnost, a nesou ji neustále i tady a teď a ponesou ji i v těch příštích letech, tak si myslím, že to slušná a poctivá politická debata v žádném případě není. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. S faktickou poznámkou předseda Občanské demokratické strany pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Fiala: Pane premiére, já samozřejmě vítám to, že zde vedeme diskusi a že diskutují i členové vlády, a určitě to není nic, co by vám opozice vyčítala. Nicméně bych si dovolil vás upozornit na to, že volební kampaň je za námi. Možná v koalici s hnutím ANO a s různými křídly ve své straně počítáte s tím, že volby budou brzy, ale dnes se tady nebavíme jako ve volební kampani. My jsme se ze svého vládnutí odpovídali a musím skutečně konstatovat, že jsme část našich voličů nepřesvědčili o tom, že jsme všechno dělali dobře. Budiž, za to jsme zaplatili a to je za námi. To, co zde probíhá dnes, je diskuse o tom, jak vy chcete vést tuto zemi a jaká řešení vy nabízíte. A těžko na naši kritiku toho, že vaše řešení nebudou fungovat, odpovíte tím, že budete poukazovat, a opět velmi obecně, na to, co se údajně nepovedlo nám.

Já vám to ukážu na jednom příkladě. Vy jste tady sugestivně řekl, že se našim vládám nepodařilo vyčerpat prostředky z evropských strukturálních fondů a že v tom je nepořádek. Ale položte si otázku, kdo připravoval operační programy. Kdo má podíl nebo vinu na tom, že jsme měli nesmyslných 24 operačních programů? Kdo má vinu na tom, že už na začátku se zpozdila veškerá příprava a naše vlády měly obrovské potíže s tím, aby vámi nachystané čerpání operačních programů bylo vůbec možno realizovat? Takže když se budeme bavit o jednotlivých a konkrétních věcech, tak uvidíte, že bilance vlád, na kterých se podílela Občanská demokratická strana, není zdaleka tak špatná, jak vy jste se to tady paušálně pokusil ukázat, a že mnohé věci, o kterých mluvíte, má na svědomí vláda, na které jste se jako sociální demokracie a vy osobně také podílel.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou přihláškou pan poslanec Laudát a připraví se s faktickou poznámkou pan premiér a pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom velice krátce dvě poznámky. Já mám pocit, že tady se nechal vyprovokovat anebo šel a vrátil se dlouhou přednáškou do minulosti pan Babiš. To za prvé.

Za druhé, panu předsedovi vlády bych rád řekl, že když říká některé negativní věci, tak se přitom usmívá. Tak bych mu doporučil, aby se zeptal psychologa nebo psychiatra, co to znamená.

A za další, skutečně, pojďte se obrátit do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, s další faktickou poznámkou pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Já děkuji, protože alespoň mé vystoupení mělo nějaký smysl. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane místopředsedo, zdá se, že jsem alespoň přesvědčil jednoho opozičního poslance, pana Laudáta z TOP 09, že má smysl diskutovat o budoucnosti a že nemá smysl se vracet k té bídné minulosti minulých sedmi let, kdy tady ODS a TOP 09 vládly.

Ale k tomu argumentu pana předsedy Fialy o tom, že sociální demokracie může za to velké množství operačních programů, tak jak to tady uvedl. No promiňte, ale já si pamatuji přesně, jak to bylo. V době, kdy se připravovala struktura operačních programů, a to byla vláda sociální demokracie u moci - tehdy byl tuším ministrem pro místní rozvoj Jiří Paroubek, pozdější premiér -, tak v té době ještě sociální demokracie neměla hejtmany. My jsme byli téměř ve všech krajích v opozici a já si velmi dobře pamatuji společná prohlášení a usnesení hejtmanů za Občanskou demokratickou stranu, kteří samozřejmě požadovali samostatné operační programy, samozřejmě že chtěli tu maximální možnou míru autonomie pro regiony a pro kraje. To je věc, po které tehdy hejtmani za ODS volali.

Ale problém nedočerpání peněz a ztráty peněz z Evropské unie není problém krajských operačních programů, těch regionálních operačních programů. Podívejte se na letošní rok. Riziko je 24 mld. Můžeme letos přijít až o 24 mld. korun z Evropské unie. Největší riziko leží v operačním programu Životní prostředí, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. Druhé největší riziko je v operačním programu Věda a výzkum pro inovace, který spravuje Ministerstvo školství. To znamená, ta největší rizika jsou identifikována v centrálních programech. Čili není to problém krajů, krajských operačních programů. Ale to, že jsme měli tak velké množství regionálních operačních programů, je mimo jiné zásluha systematického působení hejtmanů za Občanskou demokratickou stranu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, k tomu, co se ptal pan předseda ODS, bych řekl, že se dají připomenout taková jména jako Vitula nebo Kopicová, víceméně lidé, které může považovat do jisté míry i za své kamarády. A připomněl bych také i to, že to, co je jako problém čerpání z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, tak ať se podívá na poslední obsazení Rady pro výzkum, vývoj a inovace, vezme si jedno jméno za druhým a dá si otázku, proč v době, kdy byl pan předseda ODS šéfporadcem pro vědu a paní Kopicová hlavním poradcem premiéra Nečase, proč se tam tato jména dostala, co je společným jmenovatelem a co je společným jmenovatelem toho, že tam byl porušen zákon. A premiér i další se tváří, že neumí napočítat do tří v okamžiku, kdy zákon říká maximálně dvě funkční období.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S další faktickou poznámkou pan předseda Občanské demokratické strany poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Fiala: Jedna poznámka, jedna rada. Poznámka: vždyť přece to není tak, že by Rada pro výzkum, vývoj a inovace měla jakýkoli vliv na čerpání operačních programů. Podívejte se do kompetenčního zákona. Ale podívejte se hlavně na to, kdo spravuje jednotlivé operační programy. Do toho vůbec Rada pro výzkum nezasahuje.

A druhá rada, pane premiére. Podívejte se na příčiny toho, proč nejsou některé finanční částky v operačním programu pro výzkum dočerpávány. Zjistíte například to, že při stavbě velkých infrastruktur se díky veřejným soutěžím ušetřily finanční prostředky, a to je ten důvod a to je důvod pozitivní. Takže ne všechno nedočerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů je špatné. Ale je potřeba dobře rozumět materii a zjistit, proč k té situaci dochází, a pak se na tu věc budete třeba dívat jinak.***
Přihlásit/registrovat se do ISP