(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně je už přihlášena do řádné diskuse. Děkuji.

Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Hašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem původně vůbec samozřejmě nechtěl teď v té rozpravě reagovat. Máme se bavit o důvěře této vládě. Nicméně když tady vaším prostřednictvím kolegyně Černochová sdělila, že to, co se nyní děje z hlediska Vězeňské služby a jejího ředitele, odpovídá "fipu", tak si srovnejme fakta. Pan Langer pár dnů po jmenování do funkce zrušil FIPO jako takové. (Zvýšeným hlasem.) Tam nešlo o odvolání jeho ředitele pana Zimmela. To je moment číslo jedna.

A moment číslo dva? To, co tady řekla teď paní ministryně. Prostě Vězeňská služba je přece vojensky organizovaný sbor České republiky, který má fungovat podle zákona. Jestli její velitel, kterému hrozí odvolání, si svolá v pracovní době na svoji obhajobu všechny podřízené vedoucí věznic - umíte si představit, do by dělal Ivan Langer, kdyby tehdy pan Zimmel svolal všechny příslušníky FIPO a začali sepisovat petice na to, aby FIPO zůstalo zachováno? Já myslím, že s těmi lidmi už bychom se tady neshledali. Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD a ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Haškovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji za hezkou pohádku o klidné ministryni a hysterickém generálovi. Myslím si, že už jsme takových příběhů tady hodně slyšeli a ještě uslyšíme.

Reagovala bych na pana poslance Haška prostřednictvím pana místopředsedy. Já nevím, já jsem tam nebyla a nevím, jakým způsobem to pondělní jednání pan generální ředitel svolával. Ale zarážející na tom jednání je to, že v rozporu s právními předpisy, které vy, pane doktore, znáte, tak je řediteli orgánu, který se jmenuje Vězeňská služba, který je bezpečnostním sborem, něco naři-zo-váno z pozice ministryně, prosím pěkně. Když to přeložím do jiného případu, je to asi stejné, jako kdyby ministr vnitra nařizoval některému z krajských ředitelů, z policejních prezidentů, z ředitelů jednotlivých útvarů, že nesmí udělat žádné personální změny. Přeloženo - analogie Vězeňská služba versus Policie České republiky.

Já bych využila toho, že mě paní ministryně tady obvinila z hysterie, a zeptala bych se, prosím pěkně, jestli je přítomný pan ministr pro lidská práva Dienstbier, protože mě zaujalo - abych vrátila tu debatu zpátky do důvěry vládě a do programového prohlášení, tak se mi tady moc líbí věta, kterou bych potřebovala přeložit. "Vláda bude důsledně uplatňovat princip rovnosti žen a mužů." Rozumím - ale pozor! "Vláda se zaměří na potlačování genderově podmíněného násilí." Znamená to, že muže my ženy bít můžeme? Muži nás ne? Nebo že se nesmíme hádat my ženy jako s paní ministryní? Nebo vy mužové mezi sebou? Prosím, Jirko Dienstbiere, milý pane ministře, o přeložení této věty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou paní ministryně Válková. Prosím, paní ministryně. Prosím, vaše dvě minuty, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Ano, já se budu tentokráte snažit, aby mě paní poslankyně Němcová nemusela napomínat. Děkuji jí za to upozornění a bude to ještě kratší, než si myslela, co do obsahu, právě proto, že nemám důvěru, že současné vedení Vězeňské služby všechna výběrová řízení, která probíhají, vyhlásilo transparentním způsobem. Ale protože nemám ani důvod nahrazovat tato rozhodnutí jinými rozhodnutími, rozhodla jsem se, že výběrová řízení stopnu a veškeré personální změny, nejenom tedy v oblasti vězeňství, ale i v resortu spravedlnosti, chci mít v současné době pod naprostou kontrolou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za faktickou poznámku. A pakliže není další faktická poznámka, mám pro vás dobrou zprávu. Už jenom čtyři s přednostním právem a pak už jenom 30 přihlášených řádně. (Veselí v lavicích.)

První s přednostním právem přihlášený je pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Prosím kolegy a kolegyně, zejména pana premiéra prosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ještě tak sto faktických připomínek, než skončíme. Na rozdíl od jiných řeknu, že jsem chtěl vystoupit dneska a chtěl jsem vyjádřit svůj názor.

Celý týden se mě ptali kolegové z vládních lavic i novináři, jestli nebudeme náhodou pořádat nějaké obstrukce. A tak se toho báli, až si je zorganizovali sami. Je 15.45, schůze trvá čtyři hodiny 45 minut, z toho opozice mluvila asi tak třicet minut, něco vzali záložní vládní hlasy komunistů a Úsvitu a zbytek si promluvila vláda. Nic proti. (Premiér Sobotka reaguje na svém místě hlasitým smíchem a potleskáváním.) Nic proti, jenom zas až příště budou říkat, že dlouho mluvíme, aby si vzpomněli, jak se tady stačili vychválit, případně v takové mediální řeči všechno smotat dohromady. A až můj ctěný pan kolega Komárek opět bude mluvit o tom, ať se nevracíme do minulosti, tak už ho fakt nebudu poslouchat, když jeho šéf to jako první vždycky poruší.

K tomu programovému dokumentu, proč jsme se sešli. Vím, že se to panu ministrovi zahraničí nelíbilo a nelíbí, ale je opravdu mimořádně obecný, bez konkrétních řešení a konkrétních kroků. A já tomu rozumím, protože pak nemůžeme vládu kontrolovat a nemůžeme říkat: "Tohle jste slíbili za rok, za dva, za tři a to jste neudělali." A oni řeknou: "My jsme jenom řekli, že chceme, aby se u nás žilo lépe, no a to se prostě daří."

Chtěl bych říct pár konkrétních případů, kde si myslím, že se vláda mýlí nebo kde chystá chybu, případně na co vláda úplně zapomněla. Je fakt, že zase inovace - kromě toho, že vláda obstruuje při jednání o vyslovení důvěry - je, že kromě programového prohlášení dostaneme my koaliční smlouvu pěkně v jednom dokumentu s tím státním znakem vpředu - a co s tím? Platí, že to je dodatek? Doplněk? Programové prohlášení je výňatek? Těžko říct. No tak jsem si z toho vzal, co jsem potřeboval za vhodné. Když se vám to nebude líbit, je to vaše vina, měl tam být jeden dokument. Pak bych nerad slyšel, že v tom druhém jsme to mysleli jinak.

Chci ukázat na věci, které já nazývám politickým pokrytectvím a kterých bychom se měli vyvarovat, ať jsme v kterékoliv vládě, ať jsme v koalici, nebo v opozici, a nazývat věci pravým jménem a nemuset se za to stydět. Tak vláda říká a teď to čím dál urychluje, jak rychle podepíšeme ten fiskální kompakt, nebo fiskální pakt, jak chcete. Ale úplně stejně říká, že nebudeme dodržovat ty podmínky, protože ještě nemusíme. Tak chci říct, že už jsme v hlavním evropském proudu tímto přístupem - něco jednou hlásat a něco jiného dělat.

Vzpomínám si, když jste nás přesvědčovali - nakonec úspěšně, že i mí kolegové pro to hlasovali v tehdejší Poslanecké sněmovně - o Lisabonské smlouvě, tak možná ta největší výhoda, která byla prezentována, že jeden stát nebude ručit za dluhy druhých. A to bylo v roce 2008. A podívejme se v roce 2012, 2013, 2014, jak to dopadlo. Takže platí to samé, co platilo už v roce 2011, 2012, když jsme o tom jednali v minulém volebním období. Sociální demokraté chtějí, aby je v Evropě poplácali takoví ti sběrači počtu ratifikujících zemí. Víte stejně, když je referendum a nepovede se, tak Evropská unie donutí tu zemi to zopakovat. Takže my budeme mít čárku, podepsali jsme fiskální kompakt, ale ty věci, které jsou uvnitř, prostě dodržovat nemusíme. Pan prezident to podporuje obojí, jak podpis, tak to, že to dodržovat nemusíme. Kdybyste to mysleli vážně s tím obsahem, tak jsme mohli projednávat finanční ústavu a jednat o tom, jakou dluhovou brzdu nastavit, co to je strukturální saldo. Já vám garantuji, že v okamžiku, kdy to těm rozhodujícím hráčům v Evropské unii nebude vyhovovat, tak se změní definice strukturálního schodku, která už dneska je velmi gumová a velmi vágní.

Tím, že říkáme, že jsme konstruktivní opozice, znamená to mimo jiné to, že si myslím, že můžeme vládu či jednotlivé ministry pochválit za něco, co si myslíme, že je dobře a s čím souhlasíme.

Vicepremiér vlády a ministr financí prohlásil, že podporuje přijetí eura, ale že nesmíme platit dluhy Řecka a Španělska. A já chci říct, že to je správný názor a že to podporuji já i moje politická strana. A teď přijde to ale. Mám dotaz na pana premiéra: Kdo to vyjedná? Premiér? Ministr financí nebo ministr zahraničí? Chtěl bych slyšet odpověď. Ale úplně vážně. Myslím, že to je správný přístup, který ochrání peníze českých daňových poplatníků, kteří nebudou muset tím pádem platit za dluhy jiných a mnohdy bohatších zemí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP