(15.30 hodin)
(pokračuje Benda)

A třetí poznámka, možná nejzásadnější, která se týká zejména kolegů z ANO, kterým věřím, že tady kandidovali jako pravicová strana. Pan ministr financí tady řekl, že 24 let jdeme někam. Myslím, že všichni jsme vnímali, kam jdeme, nebo kam to pan ministr financí myslí. To neříkají ani komunisté, že tady před rokem 1989 bylo lépe. Možná panu ministrovi financí tady bylo lépe, možná ne. Já se mu dokonce divím, protože mám pocit, že tento režim mu dal mnoho možností, ale jestli opravdu vnímá jako zásadní prohru této země okamžik před 24 lety, tak tedy myslím, že s pravicí nemá ale vůbec, ale vůbec nic společného! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s další faktickou prosím paní poslankyni Černochovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Dobré odpoledne. Neustále tady slýcháme romantické představy o finanční policii, spekulace, báchorky o důvodech jejího zrušení. Dokonce už jsme i slyšeli v České televizi v nedělním vysílání, že už máme pro ni název stejný jako na Slovensku - Kobra, pro latiníky naja naja. Opravdu pěkné, takové akční! Ale to je asi tak všechno. A předpokládám, že ani kolegové na levici, ani kolegové na pravici, ani kolegové za mnou netrpí ztrátou paměti, aby si nevzpomněli na to, proč byla finanční policie zrušena. Byla zrušena proto, protože měla abnormálně slabé výsledky na rozdíl od současné doby... (přerušena hlasitou reakcí poslanců ČSSD a ANO), kdy výnosy z trestné činnosti jsou desetinásobně ve srovnání s výsledky účelově oplakávané finanční policie! Dokonce za současného stavu, páni ministři, se podaří zajistit policii - ne té finanční, jiné - nějaký pěkný šperk od Cartiera, pár tun zlata. To se vám prosím nelíbí? Naopak! To, co se dělo, když tady fungovalo FIPO, vzpomeňte si: zabavovala se letadla, ukládali se žraloci do cel předběžného zadržení. Několik desítek policistů z FIPO nechalo uniknout z vily Radovana Krejčíře - i když neříkám, že to nebyl až tak špatný počin. Takže FIPO, díky! Jestli se tímto způsobem chceme vrátit k něčemu, co tady totálně zkrachovalo a nefungovalo, tak přemýšlejme o tom, že se vrátíme k FIPO. Ostatně lidí typu Radovana Krejčíře určitě v ČR máme ještě dost! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. A s faktickou prosím pana ministra financí pana poslance Andreje Babiše. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dámy a pánové, já fakt neumím být takový demagog jak pan Benda, který to celé převrátil. My máme dneska 1 680 miliard dluh! Já jen říkám, že jsme se mohli mít lépe, kdybychom neměli Klause od kuponky po amnestii a ODS, co tu všechno nechala. Mohli jsme mít dálniční sítě možná hotové! Nemáme ani jednu na Rakousko! A rychlovlaky. Takže to není o tom. Já jsem tady nemluvil o minulém režimu. Já jsem mluvil o tom, že pokud by tuhle zemi někdo řídil řádně, tak jsme se mohli mít podstatně lépe.

Ohledně FIPO. Já nejsem příznivcem žádného FIPO. Já si myslím, že je velká rezerva ve spolupráci v rámci Ministerstva financí, celníků, FAÚ a finančního úřadu, a nemyslím si, že je potřeba vlastně dělat nějaké nové struktury.

A panu poslanci Kalouskovi bych rád zopakoval prostřednictvím paní předsedkyně, že znovu opakuji, na Ministerstvu financí banky bude mít na starosti náměstek ČSSD. Takže snad to je záruka, že si to pan premiér pohlídá, abych si já nedělal nějaké kšefty, což je absolutně absurdní. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s další faktickou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené poslankyně, vážení poslanci, padlo tady téma finanční policie. Já bych i uvěřil paní poslankyni Černochové, že šlo o nějakou analýzu, která vyhodnotila to, jak ten útvar funguje, nebo nefunguje. Ale chtěl bych připomenout, že k tomu rozhodnutí došlo hned několik dní po nástupu Ivana Langera do funkce bez jakékoliv analýzy a tehdy to rozhodnutí učinil ještě ministr, aniž tušil, zda jeho vláda dostane důvěru - a první vláda Mirka Topolánka žádnou důvěru nedostala! Nevědělo se, kdo bude vládnout, kdo bude mít důvěru. Jediné, co se vědělo: musíme zrušit finanční policii! (Potlesk poslanců ČSSD a ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vidíte to, pane poslanče Tejci prostřednictvím pana místopředsedy Gazdíka, a něco podobného se děje právě v těchto dnech ve Vězeňské službě, kde ministryně vlády, která ještě nemá důvěru, již vyzývá generála Dohnala k tomu, aby se vzdal pozice ředitele Vězeňské služby, a dokonce i podle informací z porady, na které byla, mu zakazuje - prosím pěkně, poslouchejte mě teď všichni - zakazuje mu, aby činil personální rozhodnutí, aby někoho jmenoval nebo někoho odvolával. Jestli vám toto přijde jako standardní postup vůči jakémukoliv řediteli jakéhokoliv bezpečnostního sboru, pak je něco v naší demokracii špatně! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, připraví se paní ministryně Válková. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem tady jenom zaznamenal - pan Babiš, a slyšeli jste to všichni, říkal něco o tom, jak létaly někde peníze, a zmínil projekt KLASA. Tady jsme v pátek přerušili projednávání bodu, kdy má jít čtvrt miliardy korun na PR PGRLF. Takže já doufám, až se k tomu bodu dostaneme, a myslím si, že pan kolega Kováčik tady říkal, jaké jsou tam výborné projekty typu KLASA, tak že vylezete s pravdou ven. Já neviem, ako to chodí v KLASA. Však to všetci viete, tady padlo. Já to neviem, takže mě to bude zajímat při projednávání toho bodu, ako to tam chodí! Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Prosím paní ministryni Válkovou s faktickou poznámkou. Pan poslanec Hašek je gentleman. (Dával přednost.) Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci pokračovat v té žensky emotivní diskusi, kterou zde kolegyně Černochová nastartovala, a někteří pánové se k ní přidali. Já myslím, že stačí fakta.

Byla jsem konfrontována s nestandardní situací a s klidem, doufám pro mě příznačným, jsem na ni reagovala a budu reagovat. Konkrétně to, co jste slyšeli i v té stručné tiskové zprávě, na kterou v podstatě zareagoval hystericky současný generální ředitel svoláním tiskové konference, že jsem zahájila první úkon v řízení o jeho odvolání z funkce, jsem chtěla jenom demonstrovat takovou žlutou kartou: Takto si nepředstavuji plnění úkolů, které má každý služební funkcionář v určité hodnosti, když jeho nadřízený žádá ke kontrole dokumentaci nezbytně nutnou k provedení ekonomické hloubkové kontroly a auditu. Na tom si trvám, stojím a nějaké tvrzení o tom, že toto moje tvrzení je neprůkazné, odmítám naprosto a věřím svým pracovníkům v oddělení kontroly a i externímu auditorovi, který to též může potvrdit. To je bod jedna.

Bod dva. Nevím, jestli je standardní v naší zemi, aby někdo, kdo je podřízený a je na postu v podstatě šéfa vězeňského sboru, svolal mimořádnou pracovní poradu, jejímž jediným bodem je obhájení stanoviska a vysvětlení svých postojů vůči mému prvotnímu úkonu, čili zahájení řízení o jeho odvolání, v pracovní době. Čtu: "Vážení, svolávám mimořádnou celorepublikovou poradu ředitelů vazebních věznic a věznic Akademie Vězeňské služby, středních odborných učilišť a ředitelů odborů." (Upozornění na čas.) "Účast nezastupitelná. Ústroj reprezentační služební stejnokroj." Toto se konalo 17. února ve 12.30 na Květnici a jediným programem bylo zpochybnění mého jednání, které jsem tady už několikrát uvedla.

Já vím, že jsem překročila čas, takže děkuji za strpění. Mám toho samozřejmě na srdci mnohem více a přihlásím se potom do řádné diskuse. Děkuji. (Potlesk z lavic hnutí ANO.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP