(14.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já mám faktickou připomínku a spojenou s procedurálním návrhem. Faktická připomínka je, že kontrolní výbor se v minulém volebním období zabýval několikrát náklady na tyto záležitosti, to znamená na propagaci českých výrobků, a musím říci, že nejdramatičtější byla nejen Česká ryba, která tady byla vzpomenuta, ale například náklady Lesů České republiky, a proto si myslím, že by bylo vhodnější, abychom tady nezpovídali pana místopředsedu vlády a raději vyčkali příchodu ministra zemědělství, který by to měl odůvodnit. Protože on bude tím, který bude odpovídat za tu nákladovou položku 250 milionů korun. A já právě z toho, co vím z práce kontrolního výboru, navrhuji přerušení tohoto bodu až do příchodu ministra zemědělství a netrvám na tom, aby to bylo dneska. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano procedurální návrh budeme hlasovat bez rozpravy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana místopředsedy Filipa, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 171, přihlášeno je 141, pro 108, proti 11, návrh byl přijat.

 

Tento bod byl přerušen a já končím dnešní jednací den. Přerušuji schůzi do úterý do 11. hodiny, kdy máme pevně zařazený bod hlasování o důvěře vládě České republiky.

Přeji vám hezký víkend a sejdeme se v úterý v 11 hodin.

 

(Jednání skončilo ve 14.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP