(11.50 hodin)
(pokračuje Kučera)

Před sebou máme tři tabulky, tři návrhy cílů. Chtěl bych, abychom si všichni uvědomili, jaké cíle dneska budeme schvalovat a jaká je aktuální skutečnost. Když se prosím podíváme na pozměňovací návrh například, který tady předkládá poslanec Milan Urban, tak jeho cíle do roku 2016 uvádí například u papírových a lepenkových obalů 80 %. Aktuální stav v dnešní době je u recyklace 90 %. U skleněných obalů je to potom 80 %, u plastových 50. Tím chci říct, že my už dnes aktuálně plníme cíle, které jsou stanovovány na rok 2016, a míra recyklace je už podstatně vyšší.

Chtěl bych se tady ještě pozastavit nad tím, že uváděné tabulky aktuální hodnoty recyklace neuvádějí tak, abychom měli možnost srovnání, abychom se mohli podívat, jaká je míra aktuální a jaké jsou navrhované cíle, tak jak je to běžné u všech např. reportingů, které známe ze své praxe. Takže bychom si ta uvedená čísla mohli sami porovnat.

Dále si prosím musíme uvědomit, kam naše republika chce směřovat. Jestli chceme směřovat k vyspělým evropským zemím, kde míra recyklace dále narůstá, anebo úplně jiným směrem. Proto by uvedené cíle v zákonu o obalech měly být především motivační. Měly by podléhat zájmům naší společnosti, nikoliv zájmům lobbistů. Argument, který říká, že uvedené se bude řešit v následujících letech a v jiných zákonech, ten v tuto chvíli neberu.

Za sebe bych chtěl říct, že budu podporovat zákon, který předkládá Ministerstvo životního prostředí a výbor pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další přihláškou je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já skutečně s panem předřečníkem, vaším prostřednictvím, pane předsedající, si dovoluji souhlasit s tím, že se chceme blížit vyspělým evropským národům. Ale mimo jiné také to naše přiblížení musí být umožněno tím, že našim průmyslovým podnikatelům a průmyslovým podnikům nebudeme komplikovat situaci a nebudeme jim zhoršovat jejich konkurenceschopnost tím, že stanovíme podle mého názoru zbytečně vysoké limity pro recyklaci. Souhlasím s tím, že jsou ty hodnoty dosahovány, ale po pravdě řečeno, hospodářský cyklus může, a už jsme tady o tom hovořili při druhém čtení, může znamenat, že dojde k poklesu zájmu o recyklaci obalů. Je to citlivá věc. Závisí mimo jiné i na náladě společnosti, na tom, jak jsou lidé ochotni na recyklaci přistoupit. A zvýšené limity pak samozřejmě budou vyžadovány, aby byly plněny, a budou muset být plněny. A pokud nebudou, tak budeme sankcionováni a penalizováni. Proto si myslím, a tady je to okřídlené úsloví, které mnohdy slýcháme, že se občas snažíme být papežštějšími, než je sám papež, tady zrovna by bylo namístě.

Proto bych si dovolil i za Občanskou demokratickou stranu prohlásit, že my budeme podporovat další dva pozměňovací návrhy. Ať už ten, který jsem předložil já, anebo který předložil pan poslanec Urban, které jsou poměrně podobné a které jsou ve vztahu k našemu podnikatelskému prostředí, ale i k zájmu občanů recyklovat obaly příznivější než návrh, který předkládá ministerstvo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí. Pokud se nikdo již nehlásí, tak tedy rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele a pana zpravodaje. Pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Určitě vás nepřekvapím, když řeknu, že preferuji jako ministr životního prostředí variantu pozměňovacího návrhu A, tedy toho, který prošel výborem pro životní prostředí. Tento návrh nejde nad rámec již stávající dosahované úrovně recyklace a využití odpadů z obalů a navržené cíle odpovídají realitě a navíc k navyšování cílů dochází až od roku 2015, tak aby byla zachována právní jistota všech dotčených subjektů. Takže preferovanou variantou pro mne i pro Ministerstvo životního prostředí je varianta A. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli pan zpravodaj chce závěrečné slovo. Nechce. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, pánové, byl vám předložen sněmovní tisk 53/2, kde jsou uvedeny tři pozměňovací návrhy, které byly podány jak výborem životního prostředí, tak panem poslancem Milanem Urbanem, tak panem poslancem Janem Zahradníkem. Tyto pozměňovací návrhy můžeme tedy označit jako A životní prostředí, B pana poslance Urbana a C pana poslance Zahradníka.

Navrhuji, aby proběhlo hlasování s touto procedurou: V prvé řadě by měl být hlasován pozměňovací návrh výboru životního prostředí, to znamená pozměňovací návrh pod písmenem A. Bude-li přijat, stanou se návrhy B a C nehlasovatelné. Pokud nebude přijat, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Urbana. Bude-li přijat, nebude pozměňovací návrh C hlasovatelný. A pokud nebude přijat, tak budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C pana poslance Zahradníka. Poté bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury a ptám se, jestli má někdo námitku proti této proceduře. Není tomu tak, takže poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním. Nejprve budeme hlasovat.

 

Poslanec Josef Nekl: Vážené kolegyně a kolegové, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který vzešel z výboru pro životní prostředí, který je pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pod písmenem A? Kdo souhlasí s návrhem výboru pro životní prostředí, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 153. Přihlášeno 163, pro 63, proti 64. Návrh byl zamítnut.

 

Omlouvám se, protože jsem se nezeptal na stanoviska k tomuto. Ptám se, jestli je námitka a budeme hlasovat znovu. Není námitka, děkuji. Mám tady čtyři faktické poznámky. Ne, v pořádku.

Dále prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Protože návrh pod písmenem A nebyl přijat, budeme nyní hlasovat o návrhu pod písmenem B, to znamená návrhu pana poslance Milana Urbana.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady žádost na odhlášení, tak vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými registračními kartami, a dle návrhu pana zpravodaje prosím o stanovisko k hlasování o bodu B. (Zpravodaj i ministr souhlasné stanovisko.)

 

Zahajuji tedy hlasování o návrhu pod písmenem B. Kdo je pro, ať zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 154. Přihlášeno 152 poslanců, pro 132, proti 17. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Byl přijat návrh B, to znamená, že o návrhu C již nemůžeme hlasovat, a proto navrhuji, abychom hlasovali o zákonu jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP