(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Ministr: Vyjadřujeme nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 134. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 169 pro 73, proti 68. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec David Kasal: Třetím návrhem je návrh A3, projednaný výborem pro zdravotnictví. Jedná se o legislativně technickou úpravu k bodu 8. Za zpravodaje doporučuji schválit. (Ministr vyjadřuje souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 135 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 169 pro 154, proti 8. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec David Kasal: Dalším návrhem je pozměňovací návrh paní poslankyně Markové pod označením B1. Za zpravodaje doporučuji neschválit. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 136 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 169 pro 36, proti 122. Návrh nebyl přijat. Další pozměňovací návrh.

 

Poslanec David Kasal: Další pozměňovací návrh je návrh poslankyně Soni Markové pod označením B2. Za zpravodaje doporučuji neschválit. (Ministr také nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 169 pro 32, proti 116. Návrh nebyl přijat. Další návrhy.

 

Poslanec David Kasal: Dále budeme hlasovat souběžně o pozměňovacím návrhu B3 a B4 také od paní poslankyně Soni Markové. Za zpravodaje doporučuji nesouhlas. (Ministr doporučuje neschválit.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 138 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 169 pro 33, proti 128. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec David Kasal: Poslední je návrh od pana poslance Klučky jako legislativně technická úprava zákona. Je pod písmenem C. Za zpravodaje doporučuji schválit. (Ministr doporučuje schválit.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 139 a ptám se, kdo je pro tuto úpravu, pozměňovací návrh pod bodem C. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 169 pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Myslím, že postupně. Pokud o nich bylo hlasováno, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 10, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 140 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 169 pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. Končím bod 47. Ještě konstatuji omluvu pana poslance Jiřího Zimoly z dnešního jednání.

 

Před námi je bod

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
/sněmovní tisk 29/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj kontrolního výboru poslanec Vladimír Koníček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 29/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy ke kontrolnímu řádu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. - Pan poslanec Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se velmi krátce vyjádřil jen k pozměňovacímu návrhu, který jsem z důvodu předběžné opatrnosti, jak jsem avizoval, podal k tomuto návrhu zákona. Už tehdy jsem říkal, že budeme celou věc konzultovat s ministerstvy spravedlnosti a vnitra. Chtěl bych vám oznámit, že tento návrh nebudu brát zpět, což není možné, nicméně nebudu doporučovat ani jeho schválení. Prosím tedy o to, abychom tento návrh nepodpořili. Dohodli jsme se na jednání s advokátní komorou a paní ministryní spravedlnosti, že připraví v dohledné době změnu zákona z iniciativy Ministerstva spravedlnosti, že tato věc bude zahrnuta do plánu legislativních prací, a tedy prosím o to, abychom pro tento návrh nehlasovali. Jak říkám, podali jsme jej právě předtím, abychom zabránili tomu, kdyby se ukázalo, že už není jiné cesty než návrh schválit.

Tolik na vysvětlení a omlouvám se Sněmovně za komplikace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jsem tolerance sama, mělo to být v rozpravě, pane kolego.

Prosím tedy zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Takže byly předloženy tři soubory pozměňovacích návrhů. Z kontrolního výboru pod označením A, pan poslanec Huml pod označením B a pan poslanec Tejc pod označením C. Navrhuji postupně o nich hlasovat, jak byly předloženy a jako celek. Takže tři hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je jednoduché. Tuto proceduru můžeme přijmout bez hlasování. Nikdo nic nenamítá. Můžeme se tedy vyjádřit k prvnímu pozměňovacímu návrhu. Pane zpravodaje, vaše stanovisko. (Zpravodaj souhlasí, ministr také souhlasí.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 141, kterém jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh pod písmenem A. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 166 pro 145. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Označení B - návrh pana poslance Humla. Souhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh pod písmenem B. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 166 pro 63, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní poslední pozměňovací návrh C. (Zpravodaj je proti, ministr nesouhlasí.)

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 143, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 166 pro 3, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, podle sněmovního tisku 29, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 144 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 166 pro 152, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 48. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP