(12.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní Anně Šabatové. Poprosím k mikrofonu pana Stanislava Křečka. Prosím.

 

Zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem před dvěma lety z tohoto místa v této Sněmovně vyjádřil jistou skepsi k projevům ve Sněmovně a citoval jsem výrok jednoho z dlouholetých poslanců britské Dolní sněmovny, který řekl: "Slyšel jsem v této sněmovně spoustu krásných projevů, některé mě až dojaly k slzám, ale nikdy jsem neslyšel projev, který by změnil výsledky hlasování." Takže s jistými rozpaky, dovolte, abych řekl dvě poznámky k tomu nejzávažnějšímu tématu, o kterém hovoříme, a to je k lidským právům. Chtěl bych říci dvě skutečnosti, které jsou v poslední době v celé Evropě zcela zřejmé, ale na některé velmi často zapomínáme.

Především bych chtěl upozornit na to, že lidé nepřipustí realizaci práv bez povinností a bez odpovědnosti. Možná že někdy tomu tak bylo, že se zdálo, že práva budou volná, že nebudou svázána žádnými povinnostmi, ale není tomu tak. Situace ve společnosti, i ekonomická situace, je taková, že prostě lidé nepřipustí, aby se realizovala práva bez povinností a bez odpovědnosti. Víte to lépe než já.

Možná si to neuvědomujete, ale jste první politikové, kteří říkají lidem, že se nebudou mít lépe. To nikdy v minulosti nebylo. Vždycky politici říkali "budete se mít lépe, a když ne vy, tak vaše děti". Ale dneska to nikdo říci nemůže. A to je velice důležitá změna i v tomto chápání lidských práv.

Druhá skutečnost, kterou si málo uvědomujeme, je skutečnost, že od univerzálního pojetí lidských práv, která jsou pro všechny lidi, pomalu přecházíme k realizaci práv jenom menšin, jenom někoho. Práva, která jsou pro všechny, nikoho nezajímají a soustřeďujeme se jen na práva menšin. To nejvlastnější lidské právo, že mají lidé žít v nějakém relativním dostatku, spokojený rodinný život, to největší lidské právo, není považováno za lidské právo, ale je to považováno za výsledek ekonomické aktivity člověka, nikoliv za lidské právo. Zato o dvou studentkách, kterým bylo znemožněno, aby při vyučování měly na hlavě tady ve zdravotní škole na Pankráci šátek, o tom se hovořilo na mezinárodní konferenci až v Paříži.

Čili obecná práva nás moc nezajímají. To samozřejmě vede k destabilizaci společnosti a k nárůstu extremismu v celé Evropě. Jestliže člověk, který není spokojen s tím, že se nemůže vyspat, protože soused vedle dělá bordel, a je z tohoto důvodu označen za extremistu a rasistu, jestliže si někdo myslí, že dítě kromě tatínka má mít také maminku, a je z toho důvodu označen ne za nositele jednoho z názorů, ale za hlupáka, který nepochopil, kam svět kráčí, no, takovíto lidé se necítí dobře ve společnosti, a jestli netleskají extremistům na ulici, tak přinejmenším jsou nositeli špatné nálady, té blbé nálady, jak tomu říkáme u nás.

Politici přestávají rozumět lidem. Tady bych vám odcitoval krásný výrok jednoho z brazilských biskupů, který nedávno řekl: "Když rozdávám lidem jídlo na ulici, říkají mi politici, že jsem světec, ale když se jich ptám, jak to, že chudí lidé nemají to jídlo, tak říkají, že jsem komunista."

Dámy a pánové, nechci žít v takové společnosti. Nechci k ní přispívat a myslím, že ombudsman by k ní přispívat neměl. Já si takovýto stav nepřeji a budu doufat, že mi rozumíte. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu Stanislavu Křečkovi. Táži se, zda se chce ještě někdo přihlásit do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím Prosím předsedu volební komise pana Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji opět za slovo. Nyní vás, paní předsedající, prosím, abyste nechala hlasovat o způsobu volby veřejného ochránce práv. Připomenu, že volební komise navrhla, aby tato volba proběhla formou tajného hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Učiním tak. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Hlasování pořadové číslo 130, přihlášeno 163 poslanců, z toho 123 pro. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže já děkuji. Protože jsme rozhodli o tajné volbě, tak nyní vás ještě pro formu, paní předsedající, poprosím, abyste přerušila projednávání tohoto bodu, a já vyhlásím termíny tajných voleb.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já myslím, že byste měl nejdříve vyhlásit termíny a já pak přeruším ten bod.

 

Poslanec Martin Kolovratník: OK, souhlasím. Na vydávání lístků ke dvěma tajným volbám - kandidáti do Ústavu pro studium totalitních režimů a tento bod, veřejný ochránce práv - navrhuji dobu 20 minut, tedy do 12.45 hodin. Poté bude volební komise sčítat výsledky voleb, a jak už zde bylo avizováno, k vyhlášení výsledků tajných voleb se sejdeme na začátku odpoledního jednání Poslanecké sněmovny, před interpelacemi, tedy ve 14.20 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tímto tedy bod číslo 58 přerušuji a ještě jednou připomínám, že odpolední jednání začíná ve 14.20 hodin. Děkuji.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP