Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. února 2014 v 9.00 hodin
Přítomno: 168 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím zde žádnou takovou žádost neeviduji.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - pracovní důvody, pan poslanec Borka - pracovní důvody, pan poslanec Farský - zahraniční cesta, pan poslanec Gabal - zdravotní důvody, pan poslanec Hašek - pracovní důvody, pan poslanec Holeček - rodinné důvody, pan poslanec Kasal - rodinné důvody, pan poslanec Kořenek - pracovní důvody, pan poslanec Koskuba - bez udání důvodu, pan poslanec Kostřica - zdravotní důvody, pan poslanec Kott - osobní důvody, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody, pan poslanec Okamura - zdravotní důvody, pan poslanec Pilný do 12 hodin - rodinné důvody, pan poslanec Procházka - zdravotní důvody, paní poslankyně Strnadlová - zdravotní důvody, pan poslanec Šincl - zahraniční cesta, pan poslanec Volčík - zdravotní důvody, paní poslankyně Vostrá - zdravotní důvody, pan poslanec Vozka - pracovní důvody, paní poslankyně Wernerová - pracovní důvody, pan poslanec Zimola - pracovní důvody, pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody, pan poslanec Polčák - zahraniční cesta a pan poslanec Pfléger od 15 hodin - pracovní důvody.

Ze členů vlády se omlouvá pan premiér Sobotka - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Němeček z dopoledního jednání a paní ministryně Válková do 16 hodin - pracovní důvody.

Opět omluva pana poslance Holečka neplatí. V tom seznamu řádí nějaký šotek, tak se panu poslanci omlouvám. Tolik tedy k omluvám.

Upozorňuji vás, že na dnešní dopolední jednání máme pevně zařazený bod 77 a bod 66. Připomínám, že v 11 hodin se budeme věnovat bodu 72, což je situace na Ukrajině, a na 12 hodin je pevně zařazený blok voleb, tzn. body 55, 57, 58.

Do 11 hodin je také možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Pan poslanec Milota - náhradní karta číslo 1.

Mám zde přihlášky k pořadu schůze - od pana poslance Václava Klučky. Pane poslanče, máte slovo, prosím. Potom pan předseda klubu Faltýnek. A prosím vás, abyste se utišili a vyslechli návrh pana poslance Klučky.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedo. Přeji všem krásné příjemné slunečné ráno.

Dovolte mi předložit dva návrhy na pořad schůze. Jeden návrh se týká včera přerušeného zákona o vysokých školách. Poprosil bych vás, abychom jej zařadili jako třetí bod dopoledního programu, tzn. za ty první dva již zařazené body. Je to tisk 92, zákon o vysokých školách. Dále bych vás požádal, abychom na zítřek na 11 hodin pevně zařadili bod 32 stávajícího pořadu, zákon o kybernetické bezpečnosti, parlamentní tisk 81. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. Chtěl bych poprosit o zařazení nového bodu do bloku zákonů v prvním čtení. Jedná se o sněmovní tisk číslo 108, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry a dohled nad nimi. Poprosil bych o zařazení do bloku prvních čtení za body 29 a 31, které bude předkládat ministr financí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám zde ještě přihlášku pana poslance Schwarze, který žádá zřídit vyšetřovací komisi. Ale po konzultaci s organizačním oddělením jsem zjistil, že tato věc není procedurálně připravena, tudíž nemůže být projednávána na této schůzi. Takže prosím předkladatele, aby se spojili s organizačním oddělením a doladili veškeré náležitosti. Takže tento bod bohužel není možné zařadit.

Pokud nejsou další přihlášky k pořadu schůze, tak ještě omluvím paní poslankyni Peckovou z pracovních důvodů mezi 12. a 13. hodinou.

Pan poslanec Birke má náhradní kartu číslo 2.

Budeme se tedy muset vypořádat s návrhy, které zde padly.

 

Pan poslanec Klučka - nejprve pevně zařadit bod 36, což je zákon o vysokých školách, tisk 92, jako třetí bod dopoledne.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom tento bod zařadili pevně jako třetí bod dopoledne, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 114. Přihlášeno je 127, pro 119, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Klučka navrhuje tisk 81, zákon o kybernetické bezpečnosti, na pátek pevně na 11. hodinu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 115. Přihlášeno je 132, pro 124, proti 1. Tento návrh také byl přijat.

 

Pan poslanec a předseda klubu ANO Faltýnek navrhuje zařazení nového bodu, což je sněmovní tisk 108, a žádá o zařazení do bloku prvních čtení za bod 31. Pokud zde není ani veto ani námitka, tak je to tím pádem hlasovatelné. Navrhuji, abychom se s tím vypořádali jedním hlasováním, pokud není požadavek na oddělené hlasování. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Faltýnka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 116. Přihlášeno je 133 kolegyň a kolegů, pro 127, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali tedy se změnami pořadu.

 

Zahájím tedy bod číslo

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení
Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973
/sněmovní tisk 34/ - druhé čtení

Prosím pana ministra školství, aby se ujal slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám v krátkosti uvedl vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře - EMBL. Jedná se o organizaci, která sdružuje dvacet evropských států. Funguje již více jak 40 let, zabývá se molekulární biologií a genetikou.

Česká republika podala žádost o přihlášení do této organizace. Dne 5. 12. 2012 to bylo schváleno vládou České republiky. Tato žádost byla EMBLem odsouhlasena 25. 6. 2013. Poté byl vysloven souhlas v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu České republiky. Ale ten opětovný návrh je podán z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP