(10.30 hodin)
(pokračuje Birke)

Dovolte mi ale říct tu jednu nuanci, která tady ještě nebyla zmíněna. Víte, ono se to netýká jenom sociálních ubytoven. Ono se to týká obyčejných bytů. Budete mít byt, který budete mít prázdný, nebo budete mít jeden nebo dva nebo pět, a dneska je to dobrý byznys, tak jich budete mít deset, do těch deseti bytů si nastěhujete tyto občany, budete inkasovat nájmy na úřadu práce. A je to prostě dobrý džob, protože na nájemní smlouvu dostanete inkaso na toho jednoho nájemníka, kterého máte v těch bytech, můžete jich mít v těch bytech třeba 15. A pak je paradox, že ten samý člověk přijde za starostou a řekne: Pane starosto, dělejte s tím něco, máte jich tady hodně! Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážená pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, už tady k tomu bylo řečeno dost, padaly nejrůznější argumenty. Chtěl bych se za klub KDU-ČSL vyjádřit také velmi krátce, aby to nevyznělo tak, že nás tato problematika nějak míjí nebo nás nezajímá. My jsme ji s kolegy samozřejmě debatovali, ceníme si sice aktivity Úsvitu, nicméně vnímáme, že je potřeba právě tuto významnou, složitou problematiku řešit komplexně, systémově. Přihlásil bych se k tomu, co už tady bylo řečeno. Kolega citoval pana Wericha. Už Jan Amos Komenský říkal, že veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.

Děkuji za pozornost. My tento návrh nepodpoříme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A vzhledem k tomu, že už nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, tímto obecnou rozpravu končím a táži se navrhovatele či zpravodaje, zda chtějí mít závěrečné slovo. Je tomu tak? Prosím, pane poslanče Kádnere.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji. Ještě jednou, dámy a pánové. Jsem moc rád, že toto téma tady vyvolalo takto řádnou diskusi. Myslím si, že je to aspoň něco, co se dnes asi možná povedlo.

Ale musím říct, že s touhle tou novelou jsem u tohoto pultíku podruhé a podruhé slyším to, co jsme slyšeli dnes, to znamená argumenty, jak je to strašně důležité, argumenty, že se s tím něco musí dělat. A ano, před rokem, když jsem tady stál na přelomu dubna a května, tak se to týkalo hlavně právě těch postižených krajů. A my jsme tady jasně říkali, že je otázkou času, kdy se to prostě rozleze na celé území České republiky. A stalo se tak.

A padly tady samozřejmě věci toho typu těch starostů, kteří mají řekněme větší odvahu, nebo ne. Myslím si, že by to nemělo být o odvaze. Mělo by to být o jasných pravidlech, kterými by se měli starostové řídit, a jsem rád, že tady i promluvili starostové měst neboli obcí.

Ale tenhle ten odstaveček, kdy tady bylo řečeno, že se to týká jenom takového odstavce, tak to hlavně pomůže těm obcím menším, které nemají na svém katastru nebo víceméně skoro na úřadě stavební úřad a kde my musíme dlouze dopisovat kvůli tomu, že máme nějaké podněty, že máme podezření pouze, že v těch bytech je mnohem víc lidí atd., nejsou tam přihlášeni, protože starosta sice v tuhle chvíli za všechno ručí, ale nikam nevidí. My se můžeme pouze domnívat nebo nějakým způsobem zjišťovat podle toho, jestli sousedé, kteří si přijdou za mnou stěžovat, mají pravdu, nebo nemají pravdu.

Já vás opravdu prosím o to, abychom to pustili do výborů. Věřím tomu a jsem si jist, že tato novela může mít nějakým způsobem plno nedostatků, ale je tak kvalitním podvozkem k tomu, abychom se o tom ve výborech mohli bavit a abychom z toho mohli něco udělat a dát jasný podnět k tomu, že se tady o tom už jenom nebavíme, ale že něco děláme.

Já nechci říkat, že nová vláda jenom slibuje, protože samozřejmě neměla možnost ještě něco udělat. Jenom podotýkám, že jsem tady stál skoro před rokem a tato slova, tyto sliby, jsem už jednou slyšel.

Ještě jednou mockrát děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu navrhovateli a prosím paní zpravodajku k závěrečnému slovu.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já už se k tomu nebudu vracet, už tady zaznělo skutečně hodně, jenom tedy krátce.

Je jasné po celé té košaté debatě, že by mělo přijít skutečně komplexní koordinované řešení.

Kromě návrhu na vrácení k přepracování zde zazněl také návrh na zamítnutí v prvním čtení, se kterým se ztotožňuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Vzhledem k tomu, že v obecné rozpravě padly dva návrhy, budeme o nich hlasovat. První návrh byl na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování a druhý na zamítnutí předloženého návrhu.

 

Přistupuji k hlasování o návrhu předložený návrh vrátit k dopracování navrhovateli.

Zahajuji hlasování teď a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tímto hlasování končím a konstatuji, že hlasování číslo 104 skončilo takto: přihlášeno 173 poslanců, pro 56, proti 71. Návrh byl zamítnut. (Velký hluk v sále.)

 

Nyní tedy přikročíme k hlasování o návrhu zamítnout předložený návrh.

Zahajuji hlasování teď a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tímto hlasování končím a konstatuji, že hlasování číslo 105 skončilo takto: přihlášeno 174 poslanců z toho pro 101, proti 19. Návrh byl přijat. Tímto se předložený návrh zamítá.

 

Dříve než přistoupíme k dalšímu bodu jednání... Poprosím vás o klid! Děkuji.

Dříve než přijdeme k bod 25, sděluji omluvu pana ministra obrany Martina Stropnického z dnešního jednání, který z naléhavých pracovních důvodů musel odejít.

 

Přikročme tedy k projednávání bodu číslo

25.
Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama,
Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové,
Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky
a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 41/ - prvé čtení

Dříve než pozvu pana navrhovatele Davida Kádnera k řečništi, znovu vás vyzývám, abyste zachovali klid! Pane poslanče Kubíčku, omlouvám se, ale probíhá jednání a já vás nemůžu překřikovat! Děkuji.

Prosím, pane navrhovateli, ujměte se slova.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji. Vážená paní předsedající, vládo, dámy a pánové, předkládám zde návrh zákona o spotřebitelském úvěru, sněmovní tisk č. 41.

Navržená limitace roční procentní sazby nákladů RPSN si klade za cíl omezení negativního fenoménu lichvy, který je v České republice velmi rozšířený. Navržená změna je v jistém smyslu průlomem v dosavadní politice nevměšování státu do autonomie vůle smluvních stran při poskytování spotřebitelského úvěru a směřuje přímo proti velmi rozšířeným lichvářským praktikám řady nebankovních subjektů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP