(20.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se moc omlouvám. Teď projednáváme body 19, 20, 21. Vy jste popsal tisky... Pardon... Jestli se někdo další nehlásí do obecné rozpravy... Prosím, jeden procedurální návrh - pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Procedurální návrh snad nikoliv, ale poznámka. Já respektuji návrh pana zpravodaje. Vím, jak to dopadne. Další diskuse už by byla jenom dokolečka. Přesto si dovolím navrhnout, abychom hlasovali o všech třech tiscích najednou, protože spolu souvisí a bylo by velmi trapné, kdyby byl jeden zamítnut a druhý prošel. Pak fakt nevím, co bychom s tím dělali.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Máme tady procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy. Takže zahajuji hlasování o procedurálním návrhu, abychom všechny ty tři... Omlouvám se. Považuji toto hlasování za zmatečné. Napovídá mi tady pan místopředseda Filip, že takové hlasování není možné. Tam by muselo dojít jedině k tomu, že byste, pane předkladateli, ty dva zbývající stáhl, což nepředpokládám.

Jsme u konce rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí ještě do rozpravy. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli si pan předkladatel nebo pan zpravodaj přejí závěrečné slovo. Ne, nepřejí. Děkuji.


Bod 19

Budeme se tedy zabývat návrhem, který tady padl, a to je návrh pana zpravodaje na zamítnutí. Mám tady žádost o odhlášení. (Konzultace mimo mikrofon.) Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Dolejše na vrácení k přepracování, následně případně na návrh na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Dolejše na vrácení k dopracování navrhovatelům. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 100, přihlášeno je 155 poslanců, pro 37, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Faktická poznámka? Ne. Děkuji.

 

Dále tu máme návrh pana zpravodaje na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 101. Ze 157 přítomných poslanců pro 86, proti 32. Tento návrh byl přijat. Končím projednávání bodu číslo 19.

 

Dostáváme se k bodu číslo 20.


Bod 20

U tohoto bodu se ptám, jestli si předkladatel nebo zpravodaj nepřejí závěrečné slovo. (Nepřejí.) Budeme tedy hlasovat o návrhu pana zpravodaje na zamítnutí. Je to tak? Ještě tu mám faktickou poznámku pana poslance Kudely? Ne. Omlouvám se.

 

Zahajuji hlasování o zamítnutí návrhu sněmovního tisku číslo 25, zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Kdo je pro návrh na zamítnutí? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 102. Ze 157 přítomných poslanců pro 88, proti 29. Tento návrh byl přijat. Tím končím projednávání bodu číslo 20.

 

Dostáváme se k bodu číslo 21.


Bod 21

Ani tady nepředpokládám zájem o závěrečné slovo. I tady padl návrh na zamítnutí.

Zahajuji hlasování o zamítnutí bodu číslo 21. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 103. Z přihlášených 157 poslanců pro 86, proti 28. I tento návrh byl přijat.

 

Milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji jednání této schůze a končím dnešní jednací den. Sejdeme se zítra ráno v 9 hodin. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo ve 20.15 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP