(17.50 hodin)
(pokračuje Koubek)

Já se připojuji ke slovům pana starosty, která zveřejnil na svých webových stránkách, že to stačí k tomu, aby se nic neměnilo a aby tyto zákony byly ponechány v platnosti. Stojí za to je ponechat v platnosti právě proto, že dopadnou už jenom na pár stovek případů ročně, nebo i právě proto, a právě proto není důvod, že by společnost, která si tady po roce 1989 nastavila nějaká pravidla, že by z nich měla po nějaké době couvat zpět. Tady jde totiž o princip. Tady jde i o to, abychom se nemuseli za své děti stydět a aby se naše děti nemusely stydět za nás. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Koubkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Radim Fiala, předseda klubu hnutí Úsvit. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi se ještě velmi stručně a krátce vyjádřit za hnutí Úsvit. My jsme samozřejmě o tomto návrhu zákona na poslaneckém klubu diskutovali jako asi vy všichni a dohodli jsme se na tom, že aktivně nepodpoříme zrušení lustračního zákona. Nicméně je k tomu ale také důležité dodat, že tento zákon již má dnes spoustu chyb a podle nás spravedlivou variantou by bylo iniciovat novelizaci lustračního zákona, například aby lidé, které soud očistí od spolupráce se Státní bezpečností, mohli být z těchto seznamů vyškrtnuti a mohli požádat o negativní lustrační osvědčení. My prostě potřebujeme zákon 21. století pro lidi, kteří chtějí působit ve veřejné správě a veřejné službě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu Radimu Fialovi. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Závěrečná slova - zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Zuzka Rujbrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: I já přeju hezké odpoledne.

Kolegyně a kolegové, vaše diskuse zaměřená na ohlížení se do minulosti, někteří nostalgicky, někteří pejorativně, mě také inspirovala k tomu, že jsem si začala připadat jako účastník recepce. Jestli si vzpomenete, býval to takový ten předlistopadový vtip: Co je to recepce? Lidová slavnost, na které se lid veselí prostřednictvím svých řádně zvolených zástupců. A tak, milí členové vládní koalice, dáte přednost tomu, že si odhlasujete, že pro některá vaše korýtka lustrák prostě potřeba není, že se vás netýká, a lid, ten si prostě nějak poradí, ostatně od parlamentu nic dobrého stejně nečeká.

V téhle souvislosti bych chtěla pogratulovat zejména hnutí ANO, které skutečně vneslo nový vítr na zatuchlý český politický dvorek a skvěle se zadaptovali nejen ve funkcích a s nimi spojených prebendách, ale i v procesních zvyklostech tohoto ctihodného zákonodárného sboru, kde se naučili, jak si neudělat z huby jinou část těla a jak změnit svůj názor nejlépe tím, že řekneme, že to uděláme lépe a radostněji nežli ti, kteří se o to nějakým způsobem pokoušejí.

Radost mi udělala nejmenší koaliční strana KDU-ČSL. Přinejmenším jejich zásluhou, a nebývá to běžné, se o návrhu z řad KSČM tentokrát dozvěděla i širší veřejnost, byť to bylo metodou myši, která řvala. Já bych si tomuto politickému subjektu pouze dovolila vzkázat, že i pod sutanou může být špinavé prádlo.

A kolegyně a kolegové, vás všechny bych chtěla vyzvat a požádat o to, abyste hlasovali tak, abyste se mohli podívat do očí nejen svým dětem, jak zde řada z vás říkala, ale také svým rodičům a prarodičům. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců KSČM. Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím jedinou repliku na paní navrhovatelku, a to že budu hlasovat tak, jak budu hlasovat, právě proto, abych se mohl svým rodičům a prarodičům podívat do očí. (Bouřlivý potlesk z pravé strany sálu.)

Jinak konstatuji, že byl podán panem předsedou Stanjurou za klub ODS návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, který byl posléze v rozpravě podpořen celou řadou dalších vystupujících, které nebudu jmenovat a citovat, a myslím, že o tomto návrhu máme v tuto chvíli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, potvrzuji, že mám v poznámkách hned z prvého přerušení návrhy na zamítnutí jak od kolegy Stanjury, tak od kolegy Farského a dalších. O tom rozhodneme v hlasování, které zahájím, ale nejdřív vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O samotném návrhu, jakmile se ustálí počet přítomných poslanců, budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 95, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 95 přihlášeno 167 pro 121, proti 39. (Bouřlivý potlesk zprava.) Návrh byl přijat. Znamená to, že návrh zákona končí, protože prošlo zamítnutí.

 

Končím bod 17. Děkuji paní zástupkyni navrhovatelů, děkuji zpravodaji.

 

Budeme pokračovat dalšími body. Dalším bodem jednání je

18.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů
/sněmovní tisk 23/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 23/1. Zástupce navrhovatelů kolega Stanislav Polčák už je u stolku zpravodajů. Prosím, aby se ujal slova. Kolega Chvojka jako zpravodaj už je tady také. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji vám, pane místopředsedo. Já pouze ve stručnosti uvedu, že tento zákon se snaží řešit jisté interpretační obtíže, které plynou ze stávající podoby zákona, jenž umožňuje státu nevymáhat regresní úhradu po úředních osobách, které způsobily svým zaviněným jednáním fakt škody na úrovni státního rozpočtu, respektive na úrovni rozpočtu územně samosprávných celků.

Dnešní podoba zákona zní tak, že stanovuje, že stát a případně další oprávněné subjekty, teď myšleno územně samosprávné celky, mohou - a právě to slůvko mohou -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás požádám o chvilku přerušení a ostatní kolegy požádám o klid. Pokud máte zájem diskutovat o jiném textu, než je text tisku 23, prosím, přesuňte diskusi do kuloárů, do předsálí, aby mohl pan zástupce navrhovatelů v klidu přednášet svůj návrh. Děkuji vám. Pokračujte prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Já děkuji, pane místopředsedo.

Právě to slůvko může působí problémy, které se potom projevují v aplikační praxi zákona tak, že se vlastně škoda po úředních osobách až na výjimky nevymáhá. Z toho důvodu byla předložena i tato novela. Chci říci, že v zásadě odpovídá již dříve předložené novele zákona, kterou předkládala jak skupina poslanců v minulém období, tak následně i vláda premiéra Petra Nečase.

Nemíním dále nějak složitě odůvodňovat tuto normu, protože si myslím, že je podle mého názoru způsobilá býti předmětem legislativního procesu a případných úprav v rámci druhého čtení, leč alespoň upozorním na podle mého názoru problematické vyjádření bývalé vlády pana premiéra Rusnoka, protože některá vyjádření, která jsou uvedena ve stanovisku vlády, jsou skutečně úsměvná.

Pan premiér Rusnok a jeho vláda totiž tvrdí, že hrozba povinného vymáhání regresní úhrady může vyvolat nežádoucí reakci například ze strany rozhodujících úředníků spočívající v tom, že v obavě z možných důsledků svých rozhodnutí pro ně samé budou k rozhodování přistupovat měkčeji nebo budou rozhodovat ryze formalisticky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP