(15.20 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Tak děkuji za slovo. No, říká se, že cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. Sice to neberte úplně takhle vážně, to, co jsem řekl, nicméně tak asi trošinku to chápu a již jsem to říkal v té zpravodajské zprávě - já chápu důvody, které vedou předkladatele k podání tohoto návrhu, ale opravdu, vytvářet tady dva souběžné systémy ve výběru daně z přidané hodnoty, to si myslím, že není zrovna správné a že to bude plodit řadu problémů. Byť tedy ten úmysl chápu, zlepšit postavení, pozici živnostníků a menších podniků. Takže abychom s vaničkou nevylili i to dítě.

Takže já navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, děkuji. Pokud nejsou další přihlášky do rozpravy, tak já rozpravu končím a zeptám se, zda má pan zástupce předkladatelů nebo pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

V tom případě budeme hlasovat o návrhu, který padl v rozpravě, to znamená návrh na zamítnutí (hlasy ze sálu) - ano je zde žádost o odhlášení, takže já váš všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Pan zpravodaj?

 

Poslanec Václav Votava: Takhle, pane předsedo, ještě pro pořádek, byl tady - nevím - tedy jestli ten návrh platí na vrácení k dopracování - ale nebyl řečen, nebyl zopakován.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ten nebyl řečen v rozpravě, pokud se nepletu. Nebo byl? Já jsem ho nezaregistroval, tak pokud byl řečen v rozpravě? Byl, tak se omlouvám, v tom případě omlouvám se panu poslanci Dolejšovi, v tom případě bychom hlasovali nejprve o vrácení k dopracování a poté o zamítnutí.

Takže byli jste všichni odhlášeni a já tedy ještě zazvoním na kolegy v předsálí, aby se mohli zúčastnit hlasování.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Dolejše, který navrhuje vrátit tento návrh navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 88, přihlášeno je 161, pro 70 a proti 40. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 89, přihlášeno 163, pro 97, proti 16. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh zamítli.

 

Končím projednávání bodu číslo 22 a otevírám bod

23.
Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla
Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové,
Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky
a Jiřího Štětiny na vydání zákona,kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 39/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako tisk 39/1. Prosím opět pana poslance Fialu, aby návrh za navrhovatele uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, tato novela zákona ruší zákonné ručení za odvod daně z přidané hodnoty příjemcem plnění od nespolehlivého plátce.

Jak jsme již deklarovali před volbami, chtít po občanech či firmách, aby zodpovídali za to, zda jejich obchodní partner platí, či neplatí daně, je naprostý nesmysl. Pokud stát chce, aby neplatiči daní nepodnikali, ať jim zruší firmy, ať je sankcionuje. Ale nemůžeme přece převádět povinnosti státu na poctivé podnikatele. Proč v tomto boji mezi firmami, neplatiči a státem má trpět třetí strana? Proč má nést úbytky podnikatel, který se sám ničeho špatného nedopustil? Tím spíše, že v reálném pracovním procesu podnikatel nemá šanci bezpečně a v reálném čase zjišťovat aktuální platební morálku svých obchodních partnerů. Jak neustále opakujeme, některé obchody probíhají v delším horizontu a ze solidní firmy se často přes noc i díky druhotné platební neschopnosti může kdykoli stát neplatič. Copak poctivý podnikatel, řádně platící své daně a nesoucí nespočet rizik podnikání, kterým se nelze vyhnout, skutečně musí nést i toto zcela zbytečné břemeno?

Stávající úprava je účelové překroucení spravedlnosti ve prospěch státu. Chceme-li tento přístup státu akceptovat, zaveďme rovnou institut rukojmí všude tam, kde to bude vhodné a hlavně pohodlné pro stát.

Kolegyně, kolegové, pokud souhlasíte s tím, že občan v demokratické zemi nemůže být rukojmím státní moci, pak podpořte navrženou novelu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, pane poslanče, a prosím pana zpravodaje, kterým je opět pan poslanec Votava, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, ani v tomto případě předkladatele nepotěším, protože mé stanovisko bude obdobné jako v tom prvém případě - nesouhlasné. Navrhovaná právní úprava ruší zákonné ručení za odvod daně z přidané hodnoty příjemce plnění od nespolehlivého plátce. Tato povinnost znamená samozřejmě zatížení určitým způsobem obchodního styku, to pravda je, nicméně je podstatným nástrojem v boji s daňovými úniky především, a to zejména, v oblasti podvodných řetězených transakcí. To je dneska celoevropský problém, který se bohužel nevyhýbá ani České republice.

Daňové úniky v oblasti daně z přidané hodnoty mají zásadní dopady na veřejné rozpočty, to je obecně známo, a vládní koalice i ve své koaliční smlouvě deklaruje boj proti daňovým únikům a chce také výběr daní zásadně změnit, zlepšit. Jenom pro vaši představu - firmy dluží státu na daních desítky miliard korun, přitom jde často o podvody právě při neplacení daně z přidané hodnoty, takzvané kolotočové obchody, řetězení.

Nedoplatky na dani z přidané hodnoty stouply za dva roky od roku 2010 do 2012 z 57 miliard na více než 82 miliard korun. Ke konci dubna 2013 finanční úřady evidovaly 77 firem, jejichž nedoplatky na dani z přidané hodnoty byly vyšší než 100 milionů korun, celkem to dělalo 26 miliard korun od těchto firem, které dlužily na dani z přidané hodnoty. A většina těchto dlužníků sídlí na fiktivních adresách, jde o fiktivní firmy založené právě pro účely podvodu v placení daně z přidané hodnoty nebo se jedná o tzv. bílé koně.

Proto, dámy a pánové, já i u tohoto návrhu zákona o změně daně z přidané hodnoty navrhuji jeho zamítnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a otevírám rozpravu - pan poslanec Stanjura se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl připomenout, že to ručení není absolutní, že ručení je za jeden daňový doklad nebo fakturu, jak jsme zvyklí říkat, ve výši 700 tisíc korun na jednom daňovém dokladu, na jedné faktuře. To znamená, to je evidentní ochrana živnostníků a malých a středních podnikatelů, protože každý z nich, kdo podniká, si může spočítat, kolik faktur, na kterých je zdanitelné plnění za 700 tisíc, ročně obdrží. Bezesporu to zvyšuje administrativní náročnost, zejména těch velkých, na druhé straně to může pomoci v boji proti podvodníkům a těm, kteří okrádají stát na DPH.

Nicméně bychom měli chtít potom, aby i finanční úřady byly v tom aktivnější. Zkušenost z mého volebního obvodu a z mého regionu - pokud firma, která většinou platí DPH, najednou vykáže žádost o vratku DPH ve výši 50, 70 tisíc, dostane tam kontrolu. Dá se to pochopit, pokud se (nesrozumitelné), takže nevyplatí se ty peníze. Přijde kontrola, zkontroluje se to, oprávněné - neoprávněné. Myslím, že kdybychom tohle aktivně používali u těch velkých částek, tak se nám podaří ty daňové úniky snížit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP