(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Byly vyčerpány faktické poznámky. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr se závěrečným slovem. Pan zpravodaj hlásí, že nebude mít zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vyjádřil stanovisko k pozměňovacím návrhům, které zde zazněly.

Nejprve k pozměňovacímu návrhu pana poslance Klučky. Jak bylo řečeno, pozměňovací návrh je vytvořen v souladu s legislativou Ministerstva zdravotnictví a tuto legislativně technickou úpravu podporujeme.

K návrhu paní poslankyně Markové. Zde musím konstatovat, že za Ministerstvo zdravotnictví vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem. Řeknu proč. První důvod je, že sněmovní tisk číslo 10, který obsahuje transpozici směrnice o přeshraniční péči, by v žádném případě neměl být zatěžován jinými návrhy, než které bezprostředně souvisí s implementací předmětné směrnice, tím spíše, že transpoziční lhůta pro implementaci této směrnice do národních právních řádů vypršela již v říjnu 2013 a České republice tak reálně hrozí zahájení řízení o porušení práva Evropské unie. Za druhé, Ministerstvo zdravotnictví plánuje zrušení regulačních poplatků, s výjimkou poplatků za pohotovost, s účinností k 1. 1. 2015. Máme za to, že takový krok lze učinit až po řádném projednání se všemi dotčenými subjekty a po posouzení veškerých dopadů nejen na dotčené subjekty a měl by být proveden řádnou legislativní procedurou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Protože nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat jak nyní tak případně pro třetí čtení, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat. Dalším bodem našeho jednání je přerušený bod číslo

17.
Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče,
Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších
předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením
nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků
Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 21/ - prvé čtení

Opakuji, že jsme v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 21/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený tisk uvedl - ještě předtím, než vyzvu navrhovatele a zpravodaje, aby zasedli lu stolku zpravodajů, vidím předsedu klubu ČSSD Romana Sklenáka. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, my jsme zahájili projednávání tohoto bodu ve středu. Víte, že diskuse byla poměrně živá. Počet přihlášených naznačuje, že bychom asi v tomto stylu pokračovali i dnes. Já se domnívám, že by bylo dobré dát ještě jednotlivým klubům čas k vnitřní diskusi, a proto si dovoluji navrhnout přerušení tohoto bodu a jeho odročení na úterý 11. února.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Jenom zagonguji, aby kolegové, kteří mají zájem o tomto procedurálním návrhu hlasovat, přišli do sálu.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 77, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení do úterý 11. února. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 163 pro 110, proti 28. Návrh byl přijat. Znovu přerušuji tento bod.

 

Prosím, kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jestli se v takhle elementární věci nejste schopni dohodnout na klubech a vůbec tímto způsobem se chováte k takto citlivé věci, tak já vám tady sděluji, že si beru jménem klubu TOP 09 hodinovou přestávku na jednání klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pana předsedu klubu tady nevidím, ale samozřejmě eviduji, že to řekl místopředseda klubu.

Pan kolega Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. (V sále se zvětšuje hluk.) Pane předsedo, prosím ještě o chviličku strpení. Prosím o klid! Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. My jsme deklarovali, že budeme vstřícná a konstruktivní opozice, a myslím, že pokud kolegové potřebují v klubu dál projednávat, není důvod jim nevyhovět, takže já bych chtěl jménem našeho klubu od 12.35 si vzít pauzu v délce dvě hodiny. Děkuji. Můžete to pak v tom klubu v pohodě projednávat. Já myslím, že to je korektní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře. V tom případě mi nezbývá, než vyhlásit tentokrát přestávku na poradu klubu, nejdříve TOP 09, poté na poradu klubu ODS. A vzhledem k tomu, že podle úterního jednání jsme se shodli na ukončení původně bez přestávek do 14 hodin, tak končím i dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v úterý ve 14 hodin.

Dovolte mi, abych alespoň předběžně řekl, že bychom měli projednávat daň z přidané hodnoty, tisk 38, a související zákon, tisk 39, v prvním čtení. Ostatní body programu raději nebudu předjímat.

 

(Jednání skončilo v 11.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP